Obliczenie użytkowej ilości ciepła oddawanego przez sprężarkę śrubową

Wybierz jednostkę
Wybierz ogrzewanie
 

Jako separatora dziesiętnego używać kropki! (Do oddzielania wartości tysięcznych nie stosuje się separatorów.)


kW
%
h
kW
m³/h
kWh
dni
Oszczędności przy ogrzewaniu olejem opałowym

$/l
kWh/l
kg CO2/l
%
$/rok
kWh/rok
kg CO2/rok
Oszczędności przy ogrzewaniu gazem ziemnym

$/m³
kWh/m³
kg CO2/m³
%
$/rok
kWh/rok
kg CO2/rok