Obliczenie użytkowej ilości ciepła oddawanego przez sprężarkę śrubową

Wybierz jednostkę
Wybierz ogrzewanie
 

Jako separatora dziesiętnego proszę używać kropki!


kW
%
h
kW
m³/h
kWh
dni
Oszczędności przy ogrzewaniu olejem opałowym

Label [Common - Unit dollar] is missing/Label [Common - Unit liter] is missing
kWh/Label [Common - Unit liter] is missing
kg CO2/Label [Common - Unit liter] is missing
%
Label [Common - Unit dollar] is missing/rok
kWh/rok
kg CO2/rok
Oszczędności przy ogrzewaniu gazem ziemnym

Label [Common - Unit dollar] is missing/m³
kWh/m³
kg CO2/m³
%
Label [Common - Unit dollar] is missing/rok
kWh/rok
kg CO2/rok