Obliczenie użytkowej ilości ciepła oddawanego przez sprężarkę śrubową

Wybierz jednostkę
Wybierz ogrzewanie
 dT K

Jako separatora dziesiętnego proszę używać kropki! Do oddzielania wartości tysięcznych proszę nie stosować separatorów.


kW
h
m³/h
kWh
dni

Oszczędności przy ogrzewaniu olejem opałowym


$/l
kWh/l
kg CO2/l
%
$/rok
kWh/rok
t CO2/rok

Oszczędności przy ogrzewaniu gazem ziemnym


$/m³
kWh/m³
kg CO2/m³
%
$/rok
kWh/rok
t CO2/rok

*np. ogrzewanie kondensacyjne