System Oszczędności Energii Kaeser Kompressoren (KESS)

Obniżamy koszty energii

Dzięki KESS, czyli Systemowi Oszczędności Energii Kaeser Kompressoren możemy opracować dla Państwa nową koncepcję zasilania sprężonym powietrzem. To rozwiązanie może zapewnić redukcję kosztów energii elektrycznej o 30%, a niekiedy nawet o więcej!

Koszty energii elektrycznej mogą stanowić nawet do 90% całkowitych kosztów produkcji sprężonego powietrza. Z tego powodu energooszczędność jest kluczową kwestią przy doborze urządzeń. Aby móc wypracować optymalne pod względem energetycznym zestawienie sprężarek dla danej sieci sprężonego powietrza trzeba przede wszystkim mieć wiedzę o aktualnym zapotrzebowaniu zakładu na to medium. 


W tym celu, za pomocą urządzeń pomiarowych ADA (Air Demand Analysis), wykonujemy pomiary zużycia sprężonego powietrza. Ich rezultatem jest wykres dobowy zapotrzebowania na sprężone powietrze. Uwzględnia on jego zmiany związane z rodzajem produkcji czy też przestojami (np. przerwa pomiędzy zmianami, przerwa obiadowa). 


Na podstawie tych danych system oszczędzania energii KESS (Kaeser Energy Saving System) daje możliwość porównania wielu różnych zestawów sprężarek. W ten sposób można wybrać ten, który umożliwi wytwarzanie sprężonego powietrza w ilości dostosowanej do danego, zmieniającego się w czasie zapotrzebowania zakładu, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii elektrycznej. 

 

  System sprężonego powietrza uszyty na miarę

  System KESS wskazuje, który zespół urządzeń pokrywający swoją wydajnością zapotrzebowanie całej sieci sprężonego powietrza jest najmniej energochłonny. Zastosowanie tego właśnie zestawu gwarantuje optymalną rentowność całej stacji sprężonego powietrza. 
   
  Pomagamy uniknąć niepotrzebnych nakładów na energię elektryczną. Pokazujemy jak w prosty sposób można zaoszczędzić pieniądze!
  KESS – ustalanie wydajności energetycznej

  Obliczamy efektywność energetyczną stacji sprężarek, poprzez porównanie poboru mocy z dostarczaną ilością sprężonego powietrza.

  KESS – system oszczędzania energii KAESER

  Spośród wielu możliwych zestawów sprężarek warto wybrać ten o największej rentowności.

  Podsumowując: w ten oto sposób minimalizujemy koszty energii

  Zużycie energii mniejsze o 30 procent dzięki systemowi oszczędzania energii KESS Kaeser

  Etap pierwszy to poznanie aktualnego zapotrzebowania na sprężone powietrze w Państwa zakładzie. Wykonując odpowiednie pomiary przepływu sprężonego powietrzaza pomocą systemu ADA dostajemy aktualny obraz. 

  Etap drugi to analiza otrzymanych danych w programie KESS. Pomoże ona w zaprojektowaniu nowoczesnego systemu sprężonego powietrza. Po porównaniu kilku propozycji system wskaże najbardziej energooszczędne rozwiązanie. Nasi inżynierowie wybiorą najlepszy układ systemu sprężonego powietrza i dostosują go do potrzeb Waszego zakładu.