Obliczanie straty ciśnienia sprężonego powietrza w przewodach rurowych

Wybierz jednostkę

Jako separatora dziesiętnego używać kropki! (Do oddzielania wartości tysięcznych nie stosuje się separatorów.)

Obliczanie straty ciśnienia

m³/min
m
bar
mm
bar

Długość znamionową przewodu rurowego wylicza się poprzez dodanie długości prostego przewodu rurowego oraz równoważnych długości zamontowanego osprzętu.
Równoważne długości osprzętu można w przybliżeniu wyliczyć poprzez wykorzystanie zamieszczonego obok programu lub dodając około 60% długości prostego przewodu rurowego, tzn. długość znamionowa = długość prostego przewodu rurowego × 1,6.
Obliczenie jest ważne dla gładkich rur.

Wyliczenie równoważnej długości rur

 
   
1.5
0.3
0.4
0.5
1.5
5
0.3
2
0.5
    m