Obliczanie spadku ciśnienia sprężonego powietrza w przewodach rurowych

Rurociągi sprężonego powietrza muszą zapewnić minimalne ciśnienie na wszystkich urządzeniach. Można je łatwo obliczyć. Należy od ciśnienia przed siecią sprężonego powietrza odjąć spadek ciśnienia na rurociągach. Do obliczenia spadku ciśnienia sprężonego powietrza w przewodach rurowych można wykorzystać poniższy kalkulator.
 
Aby to zrobić, należy wstawić maksymalny przepływ sprężonego powietrza w sieci. Następnie kalkulator trzeba uzupełnić, podając maksymalną długość rurociągu. Uwzględnia ona sumę równoważnych długości całego zainstalowanego osprzętu oraz odcinków prostych rurociągów. Trzeba również podać ciśnienie robocze oraz wewnętrzną średnicę rury.
 
Poniżej link do kalkulatora umożliwiającego obliczenie maksymalnej długości rurociągu przy wymaganym spadku ciśnienia.
Wybierz jednostkę

Jako separatora dziesiętnego proszę używać kropki! Do oddzielania wartości tysięcznych proszę nie stosować separatorów.

Obliczanie spadku ciśnienia

m³/min
m
bar
mm
bar

Długość zastępcza rurociągu to suma długości prostych odcinków rur oraz równoważnych długości zamontowanego osprzętu.
Równoważne długości osprzętu można w przybliżeniu wyliczyć poprzez wykorzystanie zamieszczonego poniżej kalkulatora lub dodając około 60% długości prostego przewodu rurowego. W takim przypadku maksymalna długość rurociągu = długość prostego przewodu rurowego × 1,6.
Obliczenie jest ważne dla gładkich rur.

Obliczenie zastępczej długości rury

 
   
1.5
0.3
0.4
0.5
1.5
5
0.3
2
0.5
    m