Przeliczanie jednostek

Jako separatora dziesiętnego proszę używać kropki!

Ciśnienie

kPa
mbar
psi
at
atm
mm H2O
Tor
Moc

kW
PS
hp
kpm/s
cal/s
kcal/h
Energia

kWh
kpm
kcal
kJ
Pojemność

l
ft³
in³
yd³
galon angielski
galon amerykański
Przepływ

m³/min
l/min
l/s
cfm
Temperatura

°C
K
°F