Przegląd – bezpieczeństwo ponad wszystko

Każde urządzenie wymaga regularnych przeglądów i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Jest to niezbędne, żeby nasze urządzenie mogło długo i niezawodnie funkcjonować oraz aby wydane na jego zakup środki przyniosły oczekiwane efekty. Ta zasada dotyczy również produktów KAESER KOMPRESSOREN. Nie każdy klient potrafi samodzielnie stwierdzić kiedy i jakie czynności konserwacyjne należy wykonać. Dlatego właśnie serwis firmowy oferuje pomoc w tym zakresie. Na życzenie klienta możemy dokonać przeglądu wszystkich pracujących urządzeń. Na tej podstawie oraz mając na uwadze specyfikę poszczególnych produktów (przykładowo inne są okresy wymiany materiałów eksploatacyjnych w sprężarkach śrubowych niż w kompresorach tłokowych) jesteśmy w stanie precyzyjnie określić zakres prac serwisowo-konserwacyjnych, które zapewnią niezawodną pracę stacji wytwarzania sprężonego powietrza. Ponadto tego typu przegląd daje użytkownikom, którzy we własnym zakresie wykonują prace konserwacyjne, pewność, że ich urządzenia pracują bezpiecznie i prawidłowo.

Inspekcja: Dostęp z zastosowaniem karty RIFD
Dostęp do urządzeń umożliwiają chipy RFID.
  • W ramach przeglądu pracownicy serwisu firmy KAESER KOMPRESSOREN sprawdzają wszystkie istotne dla funkcjonowania i bezpieczeństwa elementy urządzeń do wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza.
  • Efektem przeglądu urządzeń w sprężarkowni jest protokół serwisowy zawierający opis tego co zostało sprawdzone oraz wskazówki/sugestie dla użytkownika co należy wykonać w najbliższej przyszłości. Dotyczyć mogę one nie tylko spraw technicznych, ale również aspektów związanych z ochroną środowiskowa naturalnego czy zapobiegania wypadkom. Wykonanie zaleceń zwiększa niezawodność i dostępność urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza.  
  • Terminy przeglądu są indywidualnie dopasowywane do terminarza użytkownika.

Czas pracy oraz koszty dojazdu są rozliczane według stawki ryczałtowej.