Przegląd serwisowy – bezpieczeństwo ponad wszystko

Każde urządzenie wymaga regularnych przeglądów i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Jest to niezbędne, żeby nasze urządzenie mogło długo i niezawodnie funkcjonować oraz aby wydane na jego zakup środki przyniosły oczekiwane efekty. Ta zasada dotyczy również produktów KAESER KOMPRESSOREN. Nie każdy klient potrafi samodzielnie stwierdzić kiedy i jakie czynności konserwacyjne należy wykonać. Dlatego właśnie nasz autoryzowany serwis oferuje pomoc w tym zakresie. Na życzenie klienta możemy dokonać przeglądu wszystkich pracujących urządzeń. Na tej podstawie oraz mając na uwadze specyfikę poszczególnych produktów (przykładowo inne są okresy wymiany materiałów eksploatacyjnych w sprężarkach śrubowych niż w kompresorach tłokowych) jesteśmy w stanie precyzyjnie określić zakres prac serwisowo-konserwacyjnych, które zapewnią niezawodną pracę stacji wytwarzania sprężonego powietrza. Ponadto tego typu przegląd daje użytkownikom, którzy we własnym zakresie wykonują prace konserwacyjne, pewność, że ich urządzenia pracują bezpiecznie i prawidłowo.

Inspekcja: Dostęp z zastosowaniem karty RIFD
Dostęp do urządzeń umożliwiają chipy RFID.
  • W ramach przeglądu pracownicy serwisu firmy KAESER KOMPRESSOREN sprawdzają wszystkie istotne dla funkcjonowania i bezpieczeństwa elementy urządzeń do wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza.
  • Efektem przeglądu urządzeń w sprężarkowni jest protokół serwisowy zawierający opis tego co zostało sprawdzone oraz wskazówki/sugestie dla użytkownika co należy wykonać w najbliższej przyszłości. Dotyczyć mogą one nie tylko spraw technicznych, ale również aspektów z zakresu ochrony środowiska naturalnego czy zapobiegania wypadkom. Wykonanie zaleceń zwiększa niezawodność i dostępność urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza.  
  • Regularne inspekcje są kluczem do uniknięcia kosztownych napraw. Trzymamy rękę na pulsie w myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć.

Czas pracy oraz koszty dojazdu rozliczane są według stawki ryczałtowej. Wizyta serwisu przeprowadzona zostaje po zaakceptowaniu oferty.

Terminy przeglądu są indywidualnie dopasowywane do terminarza użytkownika. Staramy się planować pracę w taki sposób, żeby zapobiegać bądź ograniczać przestoje w Państwa zakładzie. Gdyż bezpieczeństwo Państwa produkcji jest dla nas ważne.