Przegląd – bezpieczeństwo ponad wszystko

Przeglądy wykonywane przez pracowników serwisu firmy KAESER KOMPRESSOREN z uwzględnieniem rodzaju produktu oraz okresów przerw dają użytkownikom poczucie bezpieczeństwa.

Inspekcja: Dostęp z zastosowaniem karty RIFD
Dostęp do urządzeń umożliwiają chipy RFID.

  • W ramach przeglądu pracownicy serwisu firmy KAESER KOMPRESSOREN sprawdzają wszystkie istotne dla funkcjonowania i bezpieczeństwa elementy urządzeń do wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza.
  • Kompletna dokumentacja serwisowa zapewnia bezpieczeństwo – również w odniesieniu do aktualnych przepisów, dotyczących zapobiegania wypadkom. W ten sposób zagwarantowana jest stała niezawodność i dostępność stacji sprężonego powietrza.
  • Terminy przeglądu są indywidualnie dopasowywane do terminarza użytkownika.

Czas pracy oraz koszty dojazdu są rozliczane według stawki ryczałtowej.