Ochrona danych

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą stroną. Ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas najwyższym priorytetem. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa, jakie dane wykorzystujemy do jakich celów. Szczegółowe zasady ochrony danych znajdą Państwo w zamieszczonych na tej stronie plikach do pobrania. W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt.

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 RODO jest:

Kaeser Kompressoren Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Można się z nami skontaktować:

 • listownie: ul. Taneczna 82, 02-829 Warszawa,
 • mailowo: info.poland@kaeser.com,
 • telefonicznie: + (48) (22) 322-86-65.

Urząd państwowy odpowiedzialny za ochronę danych:

W Polsce odpowiedzialną jednostką w zakresie ochrony danych osobowych jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Poniższe przepisy służą do udzielania informacji na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej "RODO"), w szczególności w odniesieniu do obowiązków informacyjnych na mocy art. 12-14 RODO oraz do wyjaśnienia praw osób, których dane dotyczą, istniejących na mocy RODO zgodnie z art. 15-22 i art. 34 RODO.

Według RODO "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (np. nazwisko, adres, numer telefonu lub datę urodzenia). Informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z tej lub innych stron internetowych mogą być również danymi osobowymi.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, żebyśmy je przetwarzali;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych - mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub jeśli nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu wykonania Państwa praw prosimy o skierowanie żądania pod adresem e-mail info.poland@kaeser.com. Prosimy pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli zidentyfikować Państwa tożsamość.

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz o celach ich przetwarzania zamieściliśmy w poniższych dokumentach:

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszego oświadczenia o ochronie prywatności w razie potrzeby, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych, oraz do opublikowania go tutaj. Zaktualizowane oświadczenie wejdzie w życie, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, z chwilą jego publikacji.

Deaktywacja narzędzi analitycznych

Mają Państwo możliwość ustawienia deaktywacji plików cookie dla wdrożonych narzędzi analitycznych, aby zapobiec przechwytywaniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie. Szczegółowe informacje na ten temat zamieściliśmy w Polityce Prywatności Strony WWW i Plików Cookies.:

Google Analytics

Deaktywacja Google Analytics

Siteimprove Analytics

Wyłączenie Siteimprove Analytics