Uzdatnianie sprężonego powietrza i technika kondensacji

Niezawodna metoda, aby pozbyć się wody, oleju lub zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza

Powietrze atmosferyczne zasysane przez sprężarki zawiera wiele zanieczyszczeń. Ich dostanie się do kolejnych części instalacji pneumatycznej, mogłyby wyrządzić wiele szkód. Zarówno w rurociągu, urządzeniom, jak i wytwarzanym produktom. Właśnie w tym celu stosuje się systemy uzdatniania sprężonego powietrza.

Na czym polega uzdatnianie sprężonego powietrza?

W powietrzu atmosferycznym znajdują się cząsteczki kurzu, wilgoci i różnych innych nieczystości. Jest ich na tyle mało, że nie są dla nas szkodliwe.
 
W procesie sprężania powietrze zostaje ściśnięte do mniejszej objętości. Skutkuje to skompresowaniem także zanieczyszczeń. Krótko mówiąc, w 1 m³ sprężonego gazu wzrasta ich ilość. To z kolei podnosi stopień szkodliwości takiego powietrza dla urządzeń. Uzdatnianie sprężonego powietrza polega właśnie na usunięciu tych zanieczyszczeń.

Dlaczego uzdatnianie sprężonego powietrza jest tak ważne?

Ponieważ wysoka jakość sprężonego powietrza wpływa na dłuższą żywotność urządzeń i całego systemu. Dzięki temu umożliwia wytwarzanie wysokiej jakości produktów końcowych.
 
Branże takie jak farmacja, przemysł spożywczy i elektroniczny nie mogą pozwolić sobie, by zanieczyszczone powietrze dostało się do wytwarzanych produktów. Zanieczyszczenia w lekach, żywności, czy układach elektronicznych są niedopuszczalne. 
 
Dlatego w tych przypadkach uzdatnianie sprężonego powietrza traktuje się bardzo poważnie. Starannie dobiera się poszczególne elementy systemu uzdatniania, a w rezultacie uzyskuje się sprężone powietrze dostosowane do specyfiki danej branży.

Jakie urządzenia wchodzą w skład systemu uzdatniania sprężonego powietrza?

Istnieją różne elementy wchodzące w skład systemu uzdatniania sprężonego powietrza. Separatory cyklonowe, filtry wstępne, przeciwolejowe i węglowe, a także różnego rodzaju osuszacze.
 
Wszystkie w zależności od wymaganego stopnia czystości powietrza usuwają zanieczyszczenia. Separują cząsteczki mechanicznie i w ten sposób oczyszczają powietrze. Trudno jednoznacznie określić, który zestaw będzie najlepszy dla Twojego zakładu bez dokładnej analizy wymagań produkcyjnych.
 
Dopiero poznając potrzeby przedsiębiorstwa, możemy dobrać odpowiedni zestaw urządzeń. Zestaw skuteczny, wydajny i oszczędny.

Czy warto uzdatniać sprężone powietrze?

Jakość sprężonego powietrza ma coraz większe znaczenie. To nie ulega wątpliwości.
 
W wielu firmach z różnych sektorów gospodarki sprężone powietrze musi spełniać rygorystyczne normy jakości. Możemy przypuszczać, że ta tendencja będzie nie tylko się utrzymywać, ale i wzrastać.
 
Dlatego właściwe dostosowanie systemu uzdatniania sprężonego powietrza do potrzeb danego zakładu odgrywa kluczową rolę. I tak na przykład dla przemysłu kluczowa będzie wydajność. A dla branży stomatologicznej i farmaceutycznej nieprzeciętna czystość sprężonego powietrza.
 
To prowadzi nas do wniosku, że warto inwestować w dostosowane do potrzeb systemy uzdatniania sprężonego powietrza. Dzięki nim przedłużamy żywotność całej sieci pneumatycznej i co równie istotne, uzyskujemy wymaganą jakość produktu końcowego.
 
W swojej ofercie posiadamy kompletną gamę produktów do oczyszczania i osuszania sprężonego powietrza. Od prostych zastosowań na placach budowy aż po złożoną produkcję podzespołów elektronicznych.
 
Korzyści uzdatniania jest wiele. Między innymi wysokie bezpieczeństwo procesu oraz bezawaryjna praca całego systemu sprężonego powietrza. Ta inwestycja szybko się zwraca i procentuje na przyszłość.

Poniżej przedstawiamy nasze produkty do uzdatniania sprężonego powietrza i kondensatuSeparatory cyklonowe

Separator cyklonowy – seria KC

Odseparowanie kondensatu ze sprężonego powietrza

 • Podstawa bezawaryjnego i energooszczędnego funkcjonowania podłączonych osuszaczy i filtrów
 • Zróżnicowane średnice zapewniają możliwość podłączenia do sprężarek KAESER KOMPRESSOREN
 • Bezobsługowe odprowadzanie kondensatu
Więcej informacji
Separatory cyklonowe

Osuszacz

Osuszacz chłodniczy

Ochrona przed wytrąceniem się kondensatu w sieci sprężonego powietrza - wybór zależnie od zastosowania:

 • Osuszacze chłodnicze (PDP ≥ +3°C) – podstawowe rozwiązanie do sprężonego powietrza o zastosowaniu ogólnym (PDP-ciśnieniowy punkt rosy)
 • Osuszacze kombinowane (PDP ≥ +3/−40°C) oraz osuszacze adsorpcyjne (PDP ≥ −70°C) –  dla wymagających zastosowań
 • Osuszacze membranowe (PDP ≥ −40°C) stosowane przy punktach odbioru bez możliwości doprowadzenia zasilania elektrycznego
Więcej informacji

Filtr i adsorber węglowy

Filtr i adsorber węglowy

Usuwają zanieczyszczenia i uzdatniają sprężone powietrze do żądanej klasy czystości

 • FILTRY KAESER zależnie od wykonania oferowane z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym  usuwają pył, opary olejowe i aerozole – przy nadciśnieniu do 16 bar
 • Filtry wysokociśnieniowe przystosowane do pracy przy nadciśnieniu  – do 45 bar
 • Adsorbery węglowe usuwają skutecznie węglowodory aromatyczne. Pozwalają one osiągnąć resztkową zawartość olejów klasy 1 wg normy ISO 8573-1 (na poziomie 0–0,01 mg/m³) – dla nadciśnienia do 16 i 48 bar
Więcej informacji

Spusty kondensatu

Elektroniczne spusty kondensatu ECO-DRAIN

Odprowadzanie kondensatu z sieci sprężonego powietrza

 • Elektroniczny spust kondensatu ECO-DRAIN z zaawansowanym elektronicznym pomiarem poziomu  – dla uniknięcia strat sprężonego powietrza
 • Posiada funkcję TEST oraz ALARM. Zależnie od modelu posiadają zestyk bez potencjałowy do wyprowadzenia sygnału alarmu do urządzeń zewnętrznych.
 • Seria ECO-DRAIN 3x z łatwo demontowalnym modułem serwisowym – dla prostej i ekonomicznej konserwacji
Więcej informacji
Spusty kondensatu

Uzdatnianie kondensatu

Separator wodno-olejowy AQUAMAT i.CF60

Kondensat jest uzdatniany bezpośrednio w miejscu powstawania, co ułatwia jego dalsze zagospodarowanie.

 • Separator wodno-olejowy AQUAMAT dla niezawodnego uzdatniania wytrąconego kondensatu – wyraźnie korzystniejszy niż utylizacja przez podmiot zewnętrzny.
 • Działanie potwierdzone badaniami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej – dla zgodności z wymogami prawnymi.
 • Ochrona środowiska naturalnego.
Więcej informacji
Uzdatnianie kondensatu