Uzdatnianie sprężonego powietrza i technika kondensacji

Niezawodna metoda aby pozbyć się wody, oleju czy zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza

Woda, olej, zanieczyszczenia utrudniają eksploatację urządzeń wykorzystujących sprężone powietrze. KAESER KOMPRESSOREN oferuje kompletną gamę produktów, które zapewniają osuszone i czyste sprężone powietrze – od prostych zastosowań na placach budowy aż po złożoną produkcję podzespołów elektronicznych:

 • dla wysokiej jakości produktów
 • dla bezawaryjnych i prawie bezobsługowych procesów
 • dla łatwego odprowadzania kondensatu

Korzyści dla użytkownika: wysokie bezpieczeństwo procesu i efektywność kosztów dzięki urządzeniom, których długa i bezawaryjna praca szybko przynosi zwrot zainwestowanych w nie pieniędzy.


Przegląd naszych produktów z zakresu uzdatniania sprężonego powietrza i techniki kondensacjiSeparatory cyklonowe

Separator cyklonowy – seria KC

Odprowadzanie kondensatu wytrąconego na wyjściu ze sprężarki

 • Podstawa bezawaryjnego i energooszczędnego funkcjonowania podłączonych osuszaczy i filtrów
 • Pasujące średnice dla praktycznego podłączenia do sprężarek KAESER KOMPRESSOREN
 • Bezobsługowe odprowadzanie kondensatu
Więcej informacji
Separatory cyklonowe

Osuszacz

Osuszacz chłodniczy

Ochrona przed powstawaniem kondensatu w sieci sprężonego powietrza - wybór zależnie od zastosowania:

 • Osuszacze chłodnicze (CPR ≥ +3°C) – zalecane przede wszystkim do wyjątkowo skutecznego osuszania podstawowego (CPR-ciśnieniowy punkt rosy)
 • Osuszacze kombinowane (CPR ≥ +3/−40°C) oraz osuszacze adsorpcyjne (CPR ≥ −70°C) – dla ochrony przed zamarzaniem oraz zastosowań specjalnych
 • Osuszacze membranowe (CPR ≥ −40°C) do zastosowań na ograniczonych przestrzeniach w punktach końcowych – bez przyłącza elektrycznego
Więcej informacji

Filtr i adsorber węglowy

Filtr i adsorber węglowy

Usuwają zanieczyszczenia i dostarczają sprężone powietrze odpowiadające żądanej klasie czystości

 • FILTRY KAESER z gwintowanym przyłączem oraz filtry z przyłączem kołnierzowym usuwają kurz, opary i aerozole olejów – przy nadciśnieniu do 16 bar
 • Filtry wysokociśnieniowe pasujące do sprężarek doprężających – dla nadciśnienia do 45 bar
 • Adsorbery węglowe usuwają skutecznie opary olejowe i zapachy. Pozwalają one osiągnąć resztkową zawartość olejów klasy 1 wg normy ISO 8573-1 (na poziomie 0–0,01 mg/m³) – dla nadciśnienia do 16 i 48 bar
Więcej informacji

Spusty kondensatu

Elektroniczne spusty kondensatu ECO-DRAIN

Odprowadzanie kondensatu z sieci sprężonego powietrza

 • Elektroniczny spust kondensatu ECO-DRAIN z regulacją poziomu oraz wyjątkowo wytrzymałym sterowaniem zaworami – dla uniknięcia strat sprężonego powietrza
 • Przycisk testu i samoczynna kontrola z bezpotencjałowym zestykiem alarmowym (w zależności od modelu) – można podłączyć do nadrzędnego układu sterowania
 • Seria ECO-DRAIN 3x z przetestowanym fabrycznie modułem serwisowym – dla wyjątkowo niezawodnej i ekonomicznej konserwacji
Więcej informacji
Spusty kondensatu

Uzdatnianie kondensatu

System uzdatniania kondensatu AQUAMAT

Kondensat jest przetwarzany bezpośrednio w miejscu powstawania w łatwe do odprowadzenia ścieki

 • Separator oleju i wody AQUAMAT z serii CF dla niezawodnego uzdatniania wytrąconego kondensatu – brak kosztów energii, wyraźnie korzystniejszy niż utylizacja zewnętrzna
 • Działanie potwierdzone badaniami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej – dla zgodności z wymogami prawnymi
 • Ochrona środowiska naturalnego
Więcej informacji
Uzdatnianie kondensatu