Kalkulator fluorowanych gazów cieplarnianych

do osuszacza chłodniczego sprężonego powietrza (odpowiednie dla danego miejsca zastosowania urządzenia chłodnicze wg EU 517/2014, art. 4 (2a))

Jako separatora dziesiętnego używać kropki! (Do oddzielania wartości tysięcznych nie stosuje się separatorów.)

Państwa osuszacz chłodniczy
Uwaga: czynnik chłodniczy i ilość napełniająca muszą być podane na osuszaczu.
Obowiązująca kontrola szczelności
 
KAESER KOMPRESSOREN zaleca:
wybór nowego osuszacza chłodniczego
Dostępność serwisu dla czynnika chłodniczego