Artykuły prasowe i aktualności

KAESER KOMPRESSOREN będąc jednym z wiodących producentów i dostawców produktów oraz usług w zakresie sprężonego powietrza chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Na poniższych stronach znajdziecie Państwo aktualności dotyczące naszych najnowszych produktów, usług oraz rozwiązań technicznych. Ponadto udostępniamy nowości dotyczące firmy i zmian, które zachodzą w naszych zakładach i oddziałach. W materiałach prasowych do pobrania znajdziecie Państwo artykuły publikowane już wcześniej, jednakże zawierające interesujące dla naszych klientów treści.

Aktualne komunikaty

Sprężarka śrubowa FSD

27. 11. 23

Sprężarki śrubowe powietrza serii FSD

Sprężone powietrze jest potrzebne prawie w każdym zakładzie produkcyjnym. Są zakłady, gdzie sprężone powietrze jest wykorzystywane w bardzo dużych ilościach. Wtedy szczególnie ważna jest niezawodna i ekonomiczna produkcja sprężonego powietrza. Dla takich zastosowań powstały sprężarki śrubowe FSD firmy KAESER KOMPRESSOREN. To urządzenia w dwóch wersjach silnika: 250 i 315 kW. Stanowią one wysokowydajne i ekonomiczne elementy systemu sprężonego powietrza. Są dopasowane do stawianych im wymagań. Posiadają energooszczędny napęd 1:1, a dzięki swojej konstrukcji potrzebują relatywnie mało miejsca. W sprężarkach śrubowych FSD istnieją opcje chłodzenia powietrzem lub wodą.

Sprężarka śrubowa SM

17. 11. 23

Sprężarka śrubowa SM: kompaktowa i mocna

Sprężarki śrubowe SM są wyposażone w blok śrubowy z profilem SIGMA, który jest technicznie zoptymalizowany pod względem przepływu. Seryjnie instalowany jest również wewnętrzny systemem sterowania sprężarką SIGMA CONTROL 2. Dzięki temu sprężarki śrubowe SM spełniają oczekiwania użytkownika pod kątem dostępności sprężonego powietrza. Wyróżnia je dodatkowo większa wydajność przy znacznie mniejszym zużyciu energii elektrycznej. A więc bezpośrednio wpływają na zmniejszenie kosztów w zakładach produkcyjnych.

Kompresory śrubowe z serii ESD są wyposażone w bloki śrubowe z profilem SIGMA. Blok śrubowy cechuje wysoka wydajność. Napędzają go energooszczędne silniki. Takie rozwiązania skutkują mniejszym zużyciem energii i niższymi kosztami produkcji sprężonego powietrza.

Niektóre rodzaje zastosowania wymagają szczególnie wysokiego stopnia osuszenia sprężonego powietrza. Zalicza się do nich wykorzystanie sprężonego powietrza sterującego lub procesowego w przemyśle produkcji napojów i żywności. Bardzo często taka jakość jest wymagana również w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Kolejnym typowym zastosowaniem dobrze osuszonego sprężonego powietrza jest jego wykorzystanie w obszarach zagrożonych występowaniem ujemnych temperatur. Celem jest ochrona instalacji sprężonego powietrza przed zamarzaniem. Osuszacze sprężonego powietrza, które mają spełniać tak wysokie wymagania, muszą pracować niezawodnie. Jednocześnie konieczne jest, aby były energooszczędne, a koszty ich eksploatacji jak najniższe. Dlatego firma KAESER KOMPRESSOREN oferuje regenerowane na zimno osuszacze adsorpcyjne serii DC 12 - DC 1545.

Odpowiedzialne zarządzanie zasobami zalicza się do decydujących czynników sukcesu firmy KAESER KOMPRESSOREN. Rodzinne przedsiębiorstwo jest jednym z najważniejszych dostawców rozwiązań systemów sprężonego powietrza i liderem branży. Ustawiło kolejny kamień milowy rozwoju branży sprężonego powietrza. Regulowane częstotliwościowo kompresory śrubowe z serii ASD/CSD/CSDX zostały wyposażone w synchroniczny silnik reluktancyjny. W zakresie obciążeń częściowych wykazuje on znacznie mniejsze straty względem silników asynchronicznych.

Publikacja naszych materiałów


Pliki graficzne zamieszczone w rubryce Artykuły prasowe i aktualności wykonano w rozdzielczości odpowiedniej do druku i można je pobierać oraz wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem do bezpłatnych publikacji również bez konsultacji z nami. Również tu umieszczone pliki tekstowe są przeznaczone do druku i bezpłatnej publikacji. Dopuszczalna jest obróbka redakcyjna, jednak jakiekolwiek zmiany w materiale fotograficznym i tekstowym są zabronione.