Artykuły prasowe i aktualności

KAESER KOMPRESSOREN będąc jednym z wiodących producentów i dostawców produktów oraz usług w zakresie sprężonego powietrza chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Na poniższych stronach znajdziecie Państwo aktualności dotyczące naszych najnowszych produktów, usług oraz rozwiązań technicznych. Ponadto udostępniamy nowości dotyczące firmy i zmian, które zachodzą w naszych zakładach i oddziałach. W materiałach prasowych do pobrania znajdziecie Państwo artykuły publikowane już wcześniej, jednakże zawierające interesujące dla naszych klientów treści.

Aktualne komunikaty

Modele CSG i DSG firmy KAESER KOMPRESSOREN

20. 09. 23

Sprężone powietrze do młynów strumieniowych

Młyny strumieniowe można spotkać w wielu zakładach, w których technologia wymusza uzyskanie dużego rozdrobnienia materiału. Występują często w przemyśle spożywczym, budowlanym czy farmaceutycznym. Uzyskanie bardzo drobnych proszków w młynach strumieniowych jest procesem kosztownym, wymagającym zużycia dużej ilości energii. Do zasilania młynów strumieniowych używa się pary wodnej lub azotu w obiegu zamkniętym. Jednak najbardziej popularnym medium jest sprężone powietrze. I jest to bardzo dobra wiadomość. Gdyż dzięki temu można zmniejszyć koszty pracy młynów strumieniowych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu ciepła powstającego podczas wytwarzania sprężonego powietrza. Dlatego właśnie warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia firmy KAESER KOMPRESSOREN.

Sprężarka śrubowa SXC

19. 09. 23

Energooszczędna stacja sprężonego powietrza SXC

Urządzenie SXC to autonomiczna stacja sprężonego powietrza. Składa się z kompresora śrubowego, osuszacza ziębniczego i zbiornika sprężonego powietrza. To produkt przeznaczony do punktowego zasilania sprężonym powietrzem. Jest również bardzo popularny jako kompresor warsztatowy. A to wszystko dzięki cechom, które wyróżniają go wśród innych kompresorów.

Dmuchawa śrubowa z serii DBS powstała z myślą o zastosowaniu w miejskich i przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Mogą nią zostać zasilone również instalacje uzdatniania wody. Seria dmuchaw DBS to urządzenia o mocy od 15 do 37 kW. Posiadają przy tym wydajności w zakresie od 4 do 22,5 m³/min. Sprawia to, że dmuchawa DBS to "specjalista w dziedzinie energooszczędności". Żadne inne urządzenie tego typu nie jest w stanie jej dorównać.

Sukces odnosi ten, kto wie, jak wykorzystać swoje mocne strony i cały czas się rozwija. Dotyczy to również wydajności (energetycznej) sprężarki śrubowej.  Ten, kto chciałby zostać liderem wydajności, musi przez cały czas spełniać wymagania. Nowa seria sprężarek DSD realizuje ten wymóg w całości.

Użytkownicy sprężarek mają ułatwione zadanie, gdy chodzi o zmniejszanie zużycia i kosztów energii. Pieniądze znajdują się przysłowiowo na wyciągnięcie ręki. Jak to jest możliwe? Każdy kompresor w procesie sprężenia wytwarza bardzo duże ilości ciepła. Ciepło to jest najczęściej tracone. Za pomocą odpowiedniego systemu możemy je odzyskać. Taki system odzysku ciepła pozwoli wykorzystać ponownie nawet 96%(!) energii elektrycznej, jaka jest doprowadzana do sprężarki.

Publikacja naszych materiałów


Pliki graficzne zamieszczone w rubryce Artykuły prasowe i aktualności wykonano w rozdzielczości odpowiedniej do druku i można je pobierać oraz wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem do bezpłatnych publikacji również bez konsultacji z nami. Również tu umieszczone pliki tekstowe są przeznaczone do druku i bezpłatnej publikacji. Dopuszczalna jest obróbka redakcyjna, jednak jakiekolwiek zmiany w materiale fotograficznym i tekstowym są zabronione.