Obliczanie ilości kondensatu

Wybierz jednostkę

Jako separatora dziesiętnego proszę używać kropki! Do oddzielania wartości tysięcznych proszę nie stosować separatorów.

Powietrze w otoczeniu

m³/min
°C
bar
%
g/m³
l/h
1. Sprężarka

cfm
°C
bar
%
g/m³
l/h
2. Osuszacz

cfm
°C
°C
bar
%
g/m³
l/h
Kondensat łącznie

l/h
h
l
l