Przeliczanie standardowego metra sześciennego

Jako separatora dziesiętnego używać kropki! (Do oddzielania wartości tysięcznych nie stosuje się separatorów.)


Standardowa objętość jest obliczana na podstawie standardowych warunków:

przy ciśnieniu 101.325 kPa (760 Tr) i
DIN 1343: temperaturze 273.15 K (0°C / 32°F)
ISO 2533: temperaturze 288.15 K (15°C / 59°F)

Warunki standardowe wg DIN 1343

scf
kg
0 %
0 °C / 32 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Warunki standardowe wg ISO 2533

scf
kg
0 %
15 °C / 59 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Rzeczywiste wartości

ft³
%
kPa
mbar
psia
at
atm
mm H2O
Tor
°C
K
°F
mbar(abs)