Przeliczanie standardowego metra sześciennego

Kalkulator umożliwia przeliczanie objętości w warunkach rzeczywistych na warunki standardowe podane
według dwóch niezależnych norm DIN 1343 oraz ISO 2533.

Jako separatora dziesiętnego proszę używać kropki! Do oddzielania wartości tysięcznych proszę nie stosować separatorów.


Standardowa objętość jest obliczana na podstawie standardowych warunków:

przy ciśnieniu 101.325 kPa (760 Tr) i
DIN 1343: temperaturze 273.15 K (0°C / 32°F)
ISO 2533: temperaturze 288.15 K (15°C / 59°F)

Warunki standardowe wg DIN 1343

scf
kg
0 %
0 °C / 32 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Warunki standardowe wg ISO 2533

scf
kg
0 %
15 °C / 59 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Rzeczywiste wartości

ft³
%
kPa
mbar
psia
at
atm
mm H2O
Tor
°C
K
°F
mbar(abs)