REACH

Informacje na temat przestrzegania rozporządzenia REACH w firmie KAESER KOMPRESSOREN

Dnia 01.07.2007 weszło w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1907/2006, dotyczące rejestracji, oceny, dopuszczeń oraz ograniczeń przy stosowaniu substancji chemicznych (REACH). Rozporządzenie dotyczy wszystkich

  • producentów,

  • użytkowników,

  • importerów

substancji i preparatów chemicznych. Rozporządzenie obowiązuje na terenie UE.

 

Od 01.12.2010 obowiązkowi rejestracji podlegają substancje chemiczne, które na terenie UE są

  • produkowane,

  • wprowadzane do obrotu,

  • importowane

w ilościach przekraczających 1000 t/rocznie.

 

Wszystkie substancje objęte rozporządzeniem zawarte w produktach firmy KAESER KOMPRESSOREN zostały zarejestrowane w terminie.

Aktualna wersja rozporządzenia jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

Coburg, 13 grudnia 2010

 

Informacje te można również znaleźć we wszystkich językach UE w naszym dziale pliki do pobrania w formacie PDF.