Rozumiemy Państwa potrzeby

Optymalne rozwiązanie dopasowane do potrzeb Państwa zakładu

W każdym zakładzie produkcyjnym sprężarkownia musi zapewnić dostawę sprężonego powietrza. Przede wszystkim musi być dostarczona jego odpowiednia ilość. Odpowiednia, czyli dopasowana do potrzeb produkcji lub wymogów technologii zakładu. Sprężone powietrze musi być dostarczone w wymaganym ciśnieniu i jakości. Parametry te są dostosowane do wymagań urządzeń, które są zasilane sprężonym powietrzem. Z tego właśnie powodu nie ma dwóch identycznych systemów sprężonego powietrza. Nawet zakłady działające w tej samej branży różnią się. Przede wszystkim zastosowanymi urządzeniami, ich stanem technicznym czy długością lub średnicą rurociągów. 

Nie bez znaczenia są też indywidualne wymagania użytkowników, jak również plany modernizacji lub zakupu urządzeń. Stąd też istotne znaczenie ma wypracowanie razem z użytkownikiem indywidualnego rozwiązania dla danego zakładu. Podstawą tworzenia właściwego systemu sprężonego powietrza jest bardzo szczegółowa analiza stanu obecnego i potrzeb. Jej efektem jest uszyte na miarę, indywidualne rozwiązanie.

Dlatego bardzo dokładnie słuchamy, obserwujemy i zadajemy właściwe pytania.

Pomaga nam w tym nasza wiedza oraz wieloletnie doświadczenie w systemach sprężonego powietrza. Nie mniej istotna jest wszechstronna znajomość większości branż. Dopasowanie do potrzeb sieci zakładowej sprężonego powietrza jest wtedy łatwiejsze. Nasze podejście jest niezależne od wielkości zakładu. Nie ma znaczenia, czym Państwo się zajmują. Bez względu na to, czy jest to produkcja biżuterii, półprzewodników, naprawa samochodów lub ogumienia, cementownia, huta, oczyszczalnia ścieków czy browar, nasze podejście nie ulega zmianie.

Wspólnie z Państwem tworzymy dopasowane do potrzeb rozwiązanie

Przyczyną sukcesu rozwiązań KAESER KOMPRESSOREN zawsze jest odpowiednie dopasowanie do potrzeb użytkownika.

Nasze rozwiązania uwzględniają istotne parametry produkcyjne i warunki ramowe.

Należą do nich między innymi:

  • Jakość powietrza
    W zależności od Państwa potrzeb zapewniamy w naszych rozwiązaniach właściwą jakość sprężonego powietrza. Może to być standardowe powietrze nadmuchowe albo sprężone powietrze do sterylnego procesu o klasie jakości 0 zgodnie z ISO 8573-1.
  • Istniejące komponenty
    Bardzo ważne jest dla nas to, jakie sprężarki i odbiorniki sprężonego powietrza są już zainstalowane. Czy istnieje sterowanie nadrzędne? W jakim stanie znajduje się orurowanie? Czy stosowany jest system odzysku ciepła? Jak wygląda wentylacja pomieszczenia?
  • Miejsce montażu
    Jak wygląda pomieszczenie sprężarkowni? Ile mamy dostępnego miejsca? Jakie warunki klimatyczne panują w pomieszczeniu? Jak wygląda zasilanie energią elektryczną? W jakim stanie jest rozdzielnia elektryczna?