Rozumiemy Państwa potrzeby

Optymalne rozwiązanie dopasowane dokładnie do potrzeb Państwa zakładu.

W każdym zakładzie produkcyjnym sprężarkownia musi zapewnić dostawę sprężonego powietrza w odpowiedniej ilości, ciśnieniu i jakości, dostosowanej do wymagań urządzeń, które są nim zasilane. Z tego właśnie powodu nie ma dwóch identycznych systemów sprężonego powietrza, ponieważ nawet zakłady działające w tej samej branży różnią się zastosowanymi urządzeniami, ich stanem technicznym czy długością lub średnicą rurociągów. Nie bez znaczenia są też indywidualne wymagania użytkowników czy też plany modernizacji lub zakupu urządzeń. Stąd też podstawą do wypracowania razem z użytkownikiem indywidualnego oraz właściwego dla danego zakładu systemu sprężonego powietrza jest bardzo szczegółowa analiza stanu obecnego i potrzeb. Jej efektem jest uszyte na miarę rozwiązanie.

Dlatego bardzo dokładnie słuchamy, obserwujemy oraz zadajemy właściwe pytania.

Pomaga nam w tym nasza wszechstronna znajomość większości branż – niezależnie od tego, czy zajmują się Państwo produkcją biżuterii, półprzewodników, naprawą samochodów lub ogumienia, czy też pracują w cementowni, fabryce samochodów, hucie, oczyszczalni ścieków czy browarze.

Wspólnie z Państwem tworzymy właściwe rozwiązanie dla systemu sprężonego powietrza, które uwzględnia istotne parametry produkcyjne czy też warunki ramowe.

Należą do nich między innymi:

  • Jakość powietrza: potrzebują Państwo standardowy nadmuch albo powietrze do sterylnego pomieszczenia o klasie jakości 0 zgodnie z ISO 8573-1?
  • Istniejące komponenty: jakie sprężarki i odbiorniki są już zainstalowane? Czy istnieje sterowanie nadrzędne? W jakim stanie znajduje się orurowanie? Czy stosowany jest system odzysku ciepła?
  • Miejsce montażu: jak wygląda instalacja wentylacyjna? Jaka ilość miejsca jest dostępna? Jakie warunki klimatyczne panują w pomieszczeniu? Jak wygląda zasilanie energią elektryczną?