System sterowania

Centrala sterująca do instalacji zasilania w sprężone powietrze oraz kluczowa technologia do zastosowania platformy Industrie 4.0

Systemy sterowania SIGMA CONTROL 2 (komputer sterujący sprężarką) oraz SIGMA AIR MANAGER 4.0 (inteligentny komputer sterujący sprężarkownią) zapewniają wydajną współpracę wszystkich komponentów Państwa instalacji sprężonego powietrza. Dzięki temu można osiągać największe oszczędności pod względem energetycznym. Dla takich kompleksowych zadań konieczne są właściwości inteligentnego komputera. Jego zadania to:

  • stała redukcja zużycia energii przez cały okres użytkowania instalacji (obliczenia oparte na symulacjach wydajnych alternatywnych sposobów działania)
  • sterowanie pojedynczymi komponentami wewnątrz stacji
  • zarządzanie sprężonym powietrzem i jego kosztami
  • komunikacja pomiędzy różnymi komponentami systemu

Przegląd naszych systemów sterowaniaSterowanie sprężarki

System sterowania sprężarki SIGMA CONTROL 2

Za pomocą wewnętrznego systemu sterowania SIGMA CONTROL 2 (dostawca danych do narzędnego systemu sterowania SIGMA AIR MANAGER 4.0) można idealnie dopasować pracę sprężarki do danego zapotrzebowania w sprężone powietrze.

  • koordynuje i optymalizuje współpracę pomiędzy odbiorem i układami wytwarzania sprężonego powietrza
  • posiada różne rodzaje wstępnie oprogramowanych, energooszczędnych algorytmów pracy
  • możliwe jest zarządzanie efektywnością instalacji ciśnieniowej
Więcej informacji
Sterowanie sprężarki

Nadrzędny system zarządzania i monitorowania

Sterowanie nadrzędne SIGMA AIR MANAGER 2

System zarządzania sprężonym powietrzem SIGMA AIR MANAGER 4.0 nadzoruje wszystkie komponenty instalacji sprężonego powietrza i steruje nimi w celu osiągania jak największych redukcji ponoszonych kosztów.

  • poprawa jakości ciśnienia oraz automatyczne dopasowanie wydajności stacji sprężarek do zmiennego zużycia
  • stała, precyzyjna regulacja w celu zapewnienia energetycznego optimum
  • prewencyjna konserwacja przeprowadzana przez specjalistów KAESER KOMPRESSOREN pozwalająca unikać niespodziewanych przestojów.
Więcej informacji
Nadrzędny system zarządzania i monitorowania