Systemy sterowania

Systemy sterowania obejmują układy sterowania sprężarką oraz nadrzędny system sterowania stacją sprężarek powietrza.

Nowoczesne urządzenia wymagają najnowszej generacji układów sterowania, które nie tylko zapewnią bezpieczną pracę urządzenia, ale również przyczynią się do jego efektywności. Dotyczy to również sprężarek powietrza. Są wyposażone w układy sterowania SIGMA CONTROL 2, czyli komputery sterujące. Ich funkcją jest nie tylko dbanie o bezpieczeństwo użytkowania sprężarek, ale również sterowanie i umożliwienie komunikacji z nadrzędnymi systemami sterowania SIGMA AIR MANAGER 4.0 (SAM). SAM 4.0 jest to inteligentny komputer sterujący pracą całej sprężarkowni, który zapewnia współpracę wszystkich komponentów układu sprężonego powietrza, dbając przy tym o jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej przez cała kompresorownię. Zastosowanie nadrzędnego systemu systemu sterowania jest kluczowym elementem przy wdrażaniu Industrie 4.0, czyli nowoczesnej koncepcji polegającej na wzajemnym wykorzystywaniu automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. 

Aby to było możliwe SAM 4.0 musi realizować n/w zadania :

  • stała redukcja zużycia energii przez cały okres użytkowania instalacji (symulacyjne wyliczenie najbardziej efektywnego trybu pracy)
  • sterowanie pojedynczymi komponentami wewnątrz stacji
  • zarządzanie sprężonym powietrzem i jego kosztami
  • komunikacja pomiędzy różnymi komponentami systemu

Przegląd naszych systemów sterowaniaUkład sterowania sprężarką

System sterowania sprężarki SIGMA CONTROL 2

Za pomocą wewnętrznego systemu sterowania SIGMA CONTROL 2 (dostawca danych do nadrzędnego systemu sterowania SIGMA AIR MANAGER 4.0) można idealnie dopasować pracę sprężarki do danego zapotrzebowania w sprężone powietrze.

  • koordynuje i optymalizuje współpracę pomiędzy odbiorem i układami wytwarzania sprężonego powietrza
  • posiada różne rodzaje wstępnie oprogramowanych, energooszczędnych algorytmów pracy
  • możliwe jest zarządzanie efektywnością instalacji ciśnieniowej
Więcej informacji
Układ sterowania sprężarką

System zarządzania sprężonym powietrzem

Nadrzędny system sterowania SIGMA AIR MANAGER 4.0 firmy KAESER KOMPRESSOREN.

System zarządzania sprężonym powietrzem SIGMA AIR MANAGER 4.0 nadzoruje wszystkie komponenty instalacji sprężonego powietrza. Steruje nimi w celu osiągania redukcji ponoszonych kosztów.

  • Zarządzanie sprężonym powietrzem zorientowane na zapotrzebowanie
  • Komunikacja i wymiana danych w czasie rzeczywistym
  • Wyższa przejrzystość procesu, większa kontrola, mniejsza liczba awarii
Więcej informacji
System zarządzania sprężonym powietrzem