System Analizy Zużycia Sprężonego Powietrza (ADA)

Zdiagnozowano ! – istnieje możliwość redukcji kosztów oraz uzyskania oszczędności !

Pierwszym krokiem do określenia wymagań Twojej sieci sprężonego powietrza jest ustalenie rzeczywistego zużycia sprężonego powietrza w różnych momentach pracy zakładu. Do tego celu służą urządzenia pomiarowe ADA (Air Demand Analysis) czyli System Analizy Zużycia Sprężonego Powietrza. Rezultatem pracy ADA jest stworzenie dokładnego profilu zapotrzebowania na sprężone powietrze dla Twojej sieci zakładowej. Stworzony profil pokazuje zmienne zapotrzebowanie urządzeń produkcyjnych na sprężone powietrze w poszczególnych godzinach pracy zakładu.

Analiza zużycia sprężonego powietrza umożliwia:

  • - odkrycie słabych punktów w Twoim istniejącym systemie sprężonego powietrza (np. nieszczelności)
  • - zdiagnozowanie niewłaściwego doboru urządzeń w sprężarkowni, np. wykrycie zbyt dużych kompresorów powietrza w stosunku do potrzeb 
  • - stworzenie podstawy pod kolejny etap optymalizacji systemu sprężonego powietrza, w tym określenie potencjalnych możliwości obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej przez sprężarkownię

Niezależnie od tego czy chcecie Państwo przeprowadzić tylko modernizację systemu sprężonego powietrza czy też zdecydujecie się na budowę nowego systemu, ADA umożliwia określenie zapotrzebowania na sprężone powietrze w pełnym zakresie - od minimalnego w trakcie przestoju zakładu po maksymalny podczas pracy wszystkich urządzeń technologicznych.

ADA – najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy

Urządzenia pomiarowe
Najnowsza technologia umożliwia precyzyjną, komputerową analizę.

analizy stopnia wykorzystania sprężonego powietrza

Pobór mocy
Ile energii z sieci faktycznie pobiera Państwa instalacja?

System Analizy Zużycia Sprężonego Powietrza (ADA) w szczegółach

Urządzenie pomiarowe ADA 2
Przyrząd pomiarowy ADA-2

Instalujemy u Państwa urządzenie pomiarowe – na zasadach najmu na okres dziesięciu dni roboczych.

Poprzez optoizolację dane są płynnie przekazywane do rejestratora danych ADA, który zapisuje punkty przełączania sprężarek na tłoczenie / bieg na luzie.

Proces pomiaru może być wykorzystany we wszystkich sprężarkach, także w urządzeniach z regulowaną częstotliwością.

Rejestrator danych ADA: Precyzyjne dane przy małych nakładach
Rejestrator danych ADA

Audyty sprężonego powietrza wykonywane za pomocą nowoczesnych rejestratorów danych umożliwiają określenie rentowności systemu sprężonego powietrza za pomocą niewielkich nakładów, gdyż dzięki nim bezpośrednia ingerencja w sieć rurociągów jest zbyteczna.

Kontrola sprężonego powietrza przy użyciu SIGMA AIR MANAGER
Kontrola sprężonego powietrza przy użyciu SIGMA AIR MANAGER

Opcjonalna wizualizacja SIGMA AIR CONTROL w połączeniu z nadrzędnym sterowaniem SIGMA AIR MANAGER pozwala na ciągły pomiar stosunku czasu tłoczenia do czasu pracy na luzie, obciążenia oraz zużycia energii każdej sprężarki.

Wszystkie dane odnośnie sprężonego powietrza można wyświetlić na każdym komputerze z zainstalowaną przeglądarką internetową i wyeksportować dla celów kontroli zakładowej. Ich dostępność umożliwia przeprowadzanie przepisowych audytów sprężonego powietrza.