Analiza zużycia sprężonego powietrza – ADA

Zdiagnozowano!! – jest możliwa redukcja kosztów oraz uzyskanie oszczędności

Przy pomocy analizy zużycia sprężonego powietrza ADA tworzymy precyzyjny profil dla Państwa systemu i określamy tym samym Państwa rzeczywiste zapotrzebowanie na sprężone powietrze – i to we wszystkich obszarach funkcjonowania i przy różnych obciążeniach.

  • Odkrywamy słabe punkty w Państwa istniejącym systemie.
  • Rozpoznajemy przewymiarowane instalacje.
  • Tworzymy podwaliny pod następny etap optymalizacji stacji sprężonego powietrza, czyli kalkulacji potencjału energetycznego.

Można przy tym uwzględnić szeroki zakres najróżniejszych warunków – niezależnie od tego, czy zdecydują się Państwo na nowy system, czy po prostu będą chcieli poprawić wydajność istniejącej instalacji.

ADA – najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy

Urządzenia pomiarowe
Najnowsza technologia umożliwia precyzyjną, komputerową analizę.

analizy stopnia wykorzystania sprężonego powietrza

Pobór mocy
Ile energii z sieci faktycznie pobiera Państwa instalacja?

Analiza zużycia sprężonego powietrza ADA w szczegółach

Urządzenie pomiarowe ADA 2
Przyrząd pomiarowy ADA-2

Instalujemy u Państwa urządzenie pomiarowe – na zasadach najmu na okres dziesięciu dni roboczych.

Poprzez optoizolację dane są płynnie przekazywane do rejestratora danych ADA, który zapisuje punkty przełączania sprężarek na tłoczenie / bieg na luzie.

Proces pomiaru może być wykorzystany we wszystkich sprężarkach, także w urządzeniach z regulowaną częstotliwością.

Urządzenie pomiarowe ADA 20/30
Przyrząd pomiarowy ADA 20 - 30

Wypożyczone urządzenie ADA 20 kontroluje ciągły przepływ za pomocą pomiaru różnicy ciśnień.

Dane zebrane w elektronicznym rejestratorze stanowią podstawę efektywnej optymalizacji systemu sprężonego powietrza.

ADA 30 jest urządzeniem zainstalowanym na stałe w sieci, które przekazuje dane w sposób ciągły do układu pomiarowego.

Rejestrator danych ADA: Precyzyjne dane przy małych nakładach
Rejestrator danych ADA

Audyty sprężonego powietrza wykonywane za pomocą nowoczesnych rejestratorów danych umożliwiają określenie rentowności systemu sprężonego powietrza za pomocą niewielkich nakładów, gdyż dzięki nim bezpośrednia ingerencja w sieć rurociągów jest zbyteczna.

Kontrola sprężonego powietrza przy użyciu SIGMA AIR MANAGER
Kontrola sprężonego powietrza przy użyciu SIGMA AIR MANAGER

Opcjonalna wizualizacja SIGMA AIR CONTROL w połączeniu z nadrzędnym sterowaniem SIGMA AIR MANAGER pozwala na ciągły pomiar stosunku czasu tłoczenia do czasu pracy na luzie, obciążenia oraz zużycia energii każdej sprężarki.

Wszystkie dane odnośnie sprężonego powietrza można wyświetlić na każdym komputerze z zainstalowaną przeglądarką internetową i wyeksportować dla celów kontroli zakładowej. Ich dostępność umożliwia przeprowadzanie przepisowych audytów sprężonego powietrza.