Przepisy

Normy oraz przepisy prawne obowiązują zarówno firmę KAESER KOMPRESSOREN jako producenta oraz Państwa jako operatora systemu sprężonego powietrza. Na tych stronach przedstawimy szczegółowe informacje odnośnie odpowiednich wytycznych.

REACH

W ten sposób firma KAESER KOMPRESSOREN przestrzega REACH – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1907/2006, dotyczącego rejestracji, oceny, dopuszczeń oraz ograniczeń przy stosowaniu substancji chemicznych.

Rozporządzenie w sprawie opakowań

Firma KAESER KOMPRESSOREN realizuje postanowienia ustawy z dnia 13 grudnia 2017 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dotyczy ono wszystkich opakowań wprowadzonych do obrotu.

Rozporządzenie w sprawie F- gazów

Pomagamy Państwu w zrozumieniu określonych przepisów dotyczących obsługi systemów chłodniczych wykorzystujących F-gazy oraz ich przestrzeganiu w zakresie czynności serwisowych.