Przybornik KAESER Toolbox

Proszę sprawdzić, ile mogą Państwo zaoszczędzić

Za pomocą kalkulatora z naszego przybornika KAESER Toolbox obliczą Państwo potencjał optymalizacji swojej stacji sprężonego powietrza.

Prawidłowe zwymiarowanie rur i zbiorników

Minimalizacja strat ciśnienia Państwa systemu oraz eliminowanie strat z powodu przestojów są możliwe dzięki właściwemu doborowi średnic rur, wielkości zbiorników oraz elementów przewodów. Przygotowaliśmy w tym celu odpowiednie narzędzie obliczeniowe.

Ogromna oszczędność dzięki eliminacji nieszczelności

Średnio jedna czwarta strat sprężonego powietrza powstaje na skutek nieszczelności. W ten sposób na poczet zbędnych wydatków przypada rocznie 5-cyfrowa suma.

Zwiększenie wydajności i wyników inwestycyjnych

Precyzyjne obliczenie kondensatu jest istotne dla rentowności oraz żywotności Państwa systemu.

A nasz kalkulator ciepła nadającego się do odzysku ze sprężarki śrubowej, pozwoli Państwu obliczyć potencjał energooszczędności.

Pomoc przy obliczaniu

Bar czy tor? Metr sześcienny czy litr? Nasze narzędzie przeliczeniowe zna wszystkie międzynarodowe jednostki standardowe.

Możemy również pomóc Państwu przekonwertować standardowe wartości objętości według DIN 1343 i ISO 2533.