Dobór zbiornika sprężonego powietrza

Obliczanie pojemności zbiornika buforowego

 
Kalkulator techniczny umożliwia obliczenie wielkości zbiornika sprężonego powietrza. W systemie sprężonego powietrza zbiornik pełni kilka ważnych funkcji. Jedną z nich jest rola bufora sprężonego powietrza. Zapewnia on rezerwę sprężonego powietrza. Jest to przydatne w czasie chwilowych poborów sprężonego powietrza wyższych niż wydajność sprężarki. W takim wypadku sprężone powietrze jest dostarczane ze zbiornika tylko przez określony czas. Jest to czas buforowania. Wpływa on bezpośrednio na wielkość zbiornika. Im dłuższy ma być pobór sprężonego powietrza ponad wydajność sprężarki, tym większy musi być zbiornik.
 
Kalkulator obliczenia wielkości zbiornika jest przydatny przy zastosowaniu kompresora tłokowego. W przeciwieństwie do sprężarki śrubowej kompresor tłokowy chłodzony powietrzem nie może pracować w sposób ciągły. Musi mieć czas na "odpoczynek". Jest to zazwyczaj 20-30% czasu pracy. W przypadku dużego zużycia sprężonego powietrza, niezbędny czas odpoczynku zapewnia właściwie dobrany zbiornik buforowy. W trakcie przestoju kompresora tłokowego sprężone powietrze jest dostarczane ze zbiornika. Czas przestoju to w tym przypadku czas buforowania.

Jak skorzystać z kalkulatora zbiornika?

 
Aby skorzystać z kalkulatora, należy wybrać opcję Obliczanie jako zbiornik buforowy i wpisać wymagany przepływ sprężonego powietrza. Może to być również wydajność dołączonej sprężarki lub kompresora. Następnie należy podać czas buforowania oraz ciśnienie górne i dolne zbiornika. Ciśnienie górne zbiornika jest to najczęściej ciśnienie, przy którym wyłącza się sprężarka. Ciśnienie dolne to ciśnienie załączające sprężarkę.
 

Obliczenie dla dopuszczalnej częstotliwości załączania sprężarki

 
Druga opcja poniższego kalkulatora umożliwia obliczenie minimalnej pojemności zbiornika. Jest ona zależna od wielkości silnika elektrycznego sprężarki. Każdy silnik elektryczny ma określoną przez producenta dozwoloną maksymalną liczbę załączeń w ciągu godziny. Jest ona zależna od wielkości silnika. Im silnik większy tym dopuszczalna liczba załączeń (stop/start) jest mniejsza. Zabezpiecza to silnik przed nadmiernym zużyciem. 

Jak skorzystać z kalkulatora zbiornika?

 
Aby skorzystać z poniższego kalkulatora, należy wybrać opcję Obliczanie pojemności zbiornika dla dopuszczalnej częstotliwości przełączania sprężarki. Następnie należy podać wydajność sprężarki oraz zużycie sprężonego powietrza. Kolejnym krokiem jest wpisanie ciśnienia wyłączania i załączania sprężarki. Na koniec trzeba określić maksymalną dozwoloną liczbę startów silnika elektrycznego w ciągu jednej godziny. 
 
 
Wybierz jednostkę

Jako separatora dziesiętnego proszę używać kropki! Do oddzielania wartości tysięcznych proszę nie stosować separatorów.

m³/min
min
bar
bar

* Dodatkowy dopływ powietrza ze sprężarki nie został uwzględniony