Dobór zbiornika sprężonego powietrza

Wybierz jednostkę

Jako separatora dziesiętnego używać kropki! (Do oddzielania wartości tysięcznych nie stosuje się separatorów.)

m³/min
min
bar
bar

* Dodatkowy dopływ powietrza ze sprężarki nie został uwzględniony