Warunki korzystania ze strony internetowej

Prawo autorskie

Witryna www.pl.kaeser.com stanowi własność i jest zarządzana przez KAESER KOMPRESSOREN SE z siedzibą w Coburgu (Niemcy) przy ulicy Carl-Kaeser-Straße 26. 

Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, loga, filmy i animacje znajdujące się na stronie są chronione prawami autorskimi, prawem do używania znaków towarowych oraz innymi ustawami o ochronie własności intelektualnej. Każde niedozwolone ich wykorzystanie stanowi naruszenie wyżej wymienionych przepisów prawa i podlega karze. Layout i design niniejszej strony są również chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane i naśladowane częściowo lub w całości.

Wyjątek stanowi zakładka Przedsiębiorstwo/Informacje prasowe stanowiąca bazę materiałów przeznaczonych do pobierania i wykorzystywania na potrzeby publikacji. Dla zgromadzonych tam materiałów wyrażamy zgodę na ich bezpłatne upublicznienie w całości lub częściowo. Zastrzegamy jednak, że dopuszczalna jest jedynie obróbka redakcyjna tekstów. Jakiekolwiek zmiany w materiale fotograficznym i tekstowym są zabronione.

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Wszystkie dane i treści zawarte na naszej stronie internetowej przygotowujemy z najwyższą starannością. Podlegają one regularnej aktualizacji i rozbudowie. Nie możemy jednak zagwarantować, że w każdym momencie są one zawsze kompletne, prawidłowe i aktualne.

Firma KAESER KOMPRESSOREN nie odpowiada za szkody wynikające z jakichkolwiek przerw w działaniu strony internetowej, spowodowane przez usterki techniczne bądź wirusy (itp. elementy zakłócające), przeglądanie bądź wykorzystywanie stron internetowych, do których odnośniki umieszczono w witrynie, ani informacji podanych na tych stronach.