Warunki korzystania

Prawo autorskie

Strony internetowe Kaeser Kompressoren SE wraz ze wszystkimi grafikami i tekstami są chronione prawem autorskim. Każde wykorzystanie bez stosownego pozwolenia jest niedozwolone i karalne.

Pliki tekstowe i graficzne zamieszczone w rubryce Firma / prasa są wykonane w nadającej się do druku rozdzielczości i można je pobierać oraz wykorzystywać zgodnie z ich zastosowaniem bez wymaganej zgody na bezpłatne upublicznianie. Dopuszczalna jest obróbka redakcyjna, jednak jakiekolwiek zmiany w materiale fotograficznym i tekstowym są zabronione.

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Wszystkie dane, zawarte w naszej ofercie internetowej, zostały dokładnie sprawdzone. Postaramy się stale rozszerzać i aktualizować tę ofertę informacyjną. Nie możemy jednak udzielić gwarancji na kompletność, prawidłowość i aktualność oferty.