Kompleksowa umowa serwisowa - full service

Sprężone powietrze jest jednym z podstawowych mediów w Twoim zakładzie produkcyjnym? Dzięki naszej kompleksowej umowie serwisowej nie będziesz musiał się martwić o niezawodność jego dostaw. Twoja instalacja sprężonego powietrza będzie zawsze sprawna!

Kompleksowa umowa serwisowa gwarantuje bezpieczeństwo produkcji sprężonego powietrza. 

To efekt pełnej dostępności oraz utrzymania wartości kompletnego systemu sprężonego powietrza przez cały okres jego eksploatacji. Nasi wykwalifikowani, doświadczeni serwisanci zaopiekują się Waszymi urządzeniami z największą uwagą i profesjonalizmem.

Szanujemy czas naszych klientów. Dlatego zawsze staramy się dopasować przeglądy i konserwacje do ich terminarzy. Pozwala to wybrać idealny dla obu stron moment do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych.

 

  Jakie korzyści przynosi regularny serwis urządzeń ?

  Generuje oszczędności i minimalizuje przestoje w produkcji
  Regularne przeglądy okresowe w długiej perspektywie przynoszą realne oszczędności. Minimalizują one ryzyko wystąpienia niespodziewanych przestojów w produkcji, wywołanych awarią. Wbrew pozorom to właśnie taka sytuacja naraża firmę na większe koszty niż te związane z naprawami, serwisowaniem czy unowocześnianiem systemu sprężonego powietrza. 
   
  Przedłuża życie całego systemu sprężonego powietrza
  Regularny serwis urządzeń jest podstawą trwałości i funkcjonalności całego systemu sprężonego powietrza. Wydłuża żywotność nie tylko całej instalacji, ale także zasilanych sprężonym powietrzem urządzeń.

  Co zyskujesz, zawierając z nami umowę serwisową?

  - Bezpieczeństwo produkcji
  - Stałą dostępność sprężonego powietrza
  - Utrzymanie sprawności instalacji przez cały okres jej eksploatacji
  - Serwis urządzeń przeprowadzony zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony środowiska i BHP
  - Możliwość utylizacji zużytych podczas prac serwisowych materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych
  - Prace serwisowe wykonywane według listy kontrolnej. Gwarantuje to sprawdzenie i przetestowanie, a w razie potrzeby regulację lub wymianę elementów istotnych dla prawidłowego działania urządzeń.
  Umowa z firmą Kaeser Kompressoren obejmująca pełen zakres serwisowy: Przegląd, konserwacja, kontrola i dokumentacja
  Kompleksowa umowa serwisowa z firmą KAESER KOMPRESSOREN gwarantuje pełną obsługę: przegląd, konserwację, kontrolę i dokumentację

  Rozliczenie kompleksowej umowy serwisowej następuje według stałej stawki ryczałtowej. Jej wartość jest zależna od wielkości Twojego systemu sprężonego powietrza. Jednakże każda pełna umowa serwisowa jest przygotowana z uwzględnieniem:

  - materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych

  - części wymagających okresowej wymiany (np. zestawów serwisowych, pasków klinowych, łożysk silnika, węży)

  - części wymiennych zapewniających poprawne funkcjonowanie (np. blok śrubowy, silnik, chłodnica)

  - wszystkich kosztów prac serwisowych oraz dojazdu

  Skorzystaj z naszej umowy full service i zmniejsz koszty konserwacji urządzeń.