Z KAESER KOMPRESSOREN przez rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Wdrożenie przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych UE 517/2014 stanowi spore wyzwanie dla producenta, serwisu jak i użytkownika.
Państwo, jako użytkownicy, powinni je znać i przestrzegać, aby móc w odpowiednim czasie planować inwestycje i podejmować decyzje zgodne ze zrównoważonym rozwojem.

Firma KAESER KOMPRESSOREN skupia się na tym zagadnieniu, a przechodząc na przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R-513A, zapewnia bezpieczeństwo zasilania dla wszystkich aktualnych i przyszłych modeli.

Redukcja gazów cieplarnianych – phase-down

Określenie phase-down odnosi się do rozpoczęcia okresu stopniowego wycofywania fluorowanych gazów cieplarnianych w celu redukcji ich użycia. Do realizacji fazy phase-down UE pod postacią indywidualnych ilości przydziela odpowiedni roczny udział każdego producenta czynnika chłodniczego wzgl. importera. Ilość ta jest wyrażana jako równoważnik CO2 (GWP x masa). Podstawą jest rok 2015 – jako wartość średnia dla okresu od 2009 do 2012 – stanowiąc wartość 100%. Do roku 2030 UE stopniowo obniży udział do 21%.

Z KAESER KOMPRESSOREN przez rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Jakie będą tego skutki?

Jeśli producenci lub importerzy będą chcieli sprzedawać w UE takie same lub większe ilości, będą oni musieli:

  • wycofywać bieżący czynnik chłodniczy o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP).
  • zwiększyć udział w asortymencie przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych o niskiej wartości GWP.
  • zwiększyć dystrybucję nienotowanych czynników chłodniczych – jednak nieodpowiednich dla obecnych osuszaczy chłodniczych.

Konsekwencje w przypadku czynnika chłodniczego o wysokim GWP:

  • Spada oferta rynkowa lub dostępność. Może to skutkować też wąskimi gardłami zasilania w przypadku konserwacji i napraw.
  • Ceny wzrastają, co z kolei prowadzi do zwiększonych kosztów konserwacji i napraw.

Aktualnie należy postępować w następujący sposób:

1. W przypadku nowego zakupu: zastosowanie osuszacza z R-513A
Firma KAESER KOMPRESSOREN stosuje w swoich osuszaczach chłodniczych czynnik chłodniczy R-513A.

Z powodu wysokiego potencjału tworzenia efektu cieplarnianego przepisy dotyczące aktualnie używanych fluorowanych gazów cieplarnianych mają przyczynić się do coraz niższego ich zastosowania i drastycznego wzrostu ich cen. Z tego względu firma KAESER KOMPRESSOREN stosuje nowy bardziej przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R-513A. Przejście nastąpi w roku 2019 dla wszystkich osuszaczy chłodniczych tak oddzielnych, jak i zintegrowanych ze sprężarkami.

Dzięki potencjałowi tworzenia efektu cieplarnianego na poziomie 613 czynnik chłodniczy R-513A jest przyjazny dla środowiska oraz będzie mógł on być stosowany jeszcze przez długi czas. Zmiana nie ma wpływu na dotychczasowe parametry obecnych modeli R-134a firmy KAESER KOMPRESSOREN. Tym samym, nie zmienia się duża wytrzymałość na obciążenia osuszaczy w wymagających warunkach, jak np. wysokie temperatury lub zanieczyszczenia w skraplaczach.

R-513A nie jest ani toksyczny ani palny. Dlatego nie występują żadne dodatkowe wymagania zarówno dla użytkownika, jak i dla pracowników serwisowych. Przejście na R-513A odbywa się teraz, gdyż czynnik chłodniczy i dopuszczenia niezbędnych części są dostępne na rynku dopiero od niedawna.

2. Wymiana starszych osuszaczy z R-404A

Przepisy dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych ograniczają stosowanie czynników chłodniczych o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) od 2500. Dotyczy to także czynnika chłodniczego R-404A w osuszaczach chłodniczych. Od 1 stycznia 2020 w osuszaczach chłodniczych o pojemności od 10,2 kg nie będzie można używać świeżych czynników do celów serwisowych. Od 1 stycznia 2030 ich zastosowanie jest całkowicie zabronione.

Znaczący producenci czynników chłodniczych już zareagowali i nie posiadają w swojej ofercie żadnych nowo wyprodukowanych produktów z tej grupy. Z uwagi na to z powodu braku dostępności także naprawy małych osuszaczy chłodniczych nie będą już możliwe. Dla R-404A istnieją wprawdzie zamienne czynniki chłodnicze, jednak wartość ich GWP jest także stosunkowo wysoka. W związku z tym nie stanowią one długoterminowej alternatywy. Ponadto ich zastosowanie może wymagać zmian konstrukcyjnych.

Nie zaleca się przystosowywania starych urządzeń do zamiennych czynników chłodniczych, lecz wymianę samych urządzeń w niedalekiej przyszłości. Całkowicie odradzamy zakup nowych osuszaczy z R-404A. W tym celu firma KAESER KOMPRESSOREN bardzo chętnie doradzi i dopasuje odpowiednie rozwiązania.

3. Wykonywanie okresowych przeglądów osuszaczy razem z autoryzowanym serwisem

Przepisy dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych nie określają zakazów w przypadku eksploatacji fabrycznie napełnionego czynnika chłodniczego. W trakcie normalnej eksploatacji w osuszaczach KAESER KOMPRESSOREN nie występują wycieki. Dlatego nie jest konieczne ich regularne napełnianie. Aby możliwie najdłużej utrzymać ten stan, należy regularnie wykonywać przeglądy. Odpowiednio wczesne wykrycie wycieków i wprowadzenie odpowiednich środków zapewniają użytkownikowi korzyść w postaci uniknięcia kosztownych awarii lub napraw. Przykładowo długotrwałe niewielkie ubytki czynnika chłodniczego mogą prowadzić do ubytku oleju, co w konsekwencji może spowodować uszkodzenia kompresora chłodniczego. W tych urządzeniach należy przeprowadzić obowiązkową kontrolę szczelności.

Jednak uwaga: nie jest możliwy serwis układu chłodzenia bez pomocy wyszkolonego personelu i obszernej dokumentacji. Przepisy dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych przewidują poważne sankcje w przypadku naruszeń dla personelu serwisowego, osób odpowiedzialnych za konserwację i użytkowników. Dostępni wykwalifikowani pracownicy z powodu większych wymagań przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych będą mieli więcej obowiązków. Dlatego dostawcy osuszaczy chłodniczych powinni zapewnić rozwiązania efektywnego dostępu do certyfikowanych specjalistów, aby umożliwić serwis w odpowiednim czasie i z uwzględnieniem przepisów. Serwis firmy KAESER KOMPRESSOREN jest niezawodnym i certyfikowanym partnerem.      

4. Osuszacze z R-407C i R-410A pod kontrolą
Należy zwracać uwagę na czynnik chłodniczy wykorzystywany w osuszaczu chłodniczym.

Czynniki chłodnicze R-407C i R-410A są często stosowane w osuszaczach chłodniczych. Te korzystne cenowo dla producenta czynniki chłodnicze powodują wiele problemów dla użytkownika. Ich wydajność jest ograniczona w przypadku wyższych temperatur. W dodatku czynniki chłodnicze R-407C i R-410A mają znacznie wyższe wartości GWP niż R-134a. W związku z tym dostępność tych czynników chłodniczych na rynku będzie coraz mniejsza a ich ceny będą coraz wyższe.

Wprawdzie są dostępne zastępcze czynniki chłodnicze o podobnych właściwościach, ale są one gazami palnymi. Aktualne osuszacze chłodnicze nie nadają się do użycia z palnymi czynnikami chłodniczymi. Modernizacje są z reguły nieopłacalne. Z tego powodu w niedługim czasie mogą wystąpić problemy z naprawą. W przypadku wystąpienia nieszczelności użytkownik może ponieść spore koszty za naprawę. Następnie może dojść nawet do przestojów urządzeń. Dotyczy to także wbudowanych osuszaczy w sprężarkach. Z tych względów odradzamy zakup nowych osuszaczy z R-407C i R-410A. KAESER KOMPRESSOREN oferuje alternatywne rozwiązania.