Energooszczędne osuszacze chłodnicze SECOTEC od 45 do 98 m³/min

SECOTEC TG: Duże osuszacze sprężonego powietrza

Dzięki nowej serii TG firma KAESER KOMPRESSOREN rozszerza swoją ofertę energooszczędnych osuszaczy chłodniczych SECOTEC do wydajności 98 m³/min. Występują one w wersjach chłodzonych powietrzem i wodą.

Duże osuszacze chłodnicze serii TG, zostały zaprojektowane z myślą o pracy w zakładach przemysłowych. Pracując nawet w najtrudniejszych warunkach zapewniają stabilne ciśnieniowe punkty rosy. Przy tym zachowują maksymalną niezawodność i minimalne koszty podczas całego okresu eksploatacji.
Charakteryzują się ponadto wysoką wydajnością oraz seryjnie instalowanym system sterowania SIGMA CONTROL SMART. Dzięki temu są zapewniają bezpieczną i energooszczędną eksploatację we wszystkich fazach obciążenia osuszacza. W wersjach chłodzonych powietrzem zastosowano innowacyjny układ regulacji odprowadzania powietrza chłodzącego, który nadał nowy wymiar kwestiom bezpieczeństwa pracy i efektywność.

Zalety:

 • Większe bezpieczeństwo pracy
  Innowacyjny układ odprowadzania powietrza chłodzącego osuszacza SECOTEC TG zapewnia w połączeniu z wentylatorem promieniowym optymalną temperaturę pracy. Umożliwia to nie tylko nowe możliwości planowania i montażu. Przyczynia się również do efektywnej i bezpiecznej eksploatacji dużych osuszaczy chłodniczych.
 • Przyszłościowa inwestycja
  Zastosowanie bezpiecznego dla środowiska czynnika chłodniczemu R-513A sprawia, że firma KAESER KOMPRESSOREN oferuje obecnie najlepsze i przyszłościowe rozwiązanie. Pozwoli ono skutecznie zapobiegać wysokim kosztom naprawy, a nawet konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji.
 • Jeszcze niższe koszty eksploatacji
  Osuszacze SECOTEC TG przy niezwykle kompaktowej budowie osiągają maks. wydajność 98 m³/ min. Dodatkowo wymagają minimalnych nakładów prac konserwacyjnych. Za sprawą wydajnego akumulatora termicznego z SECOPACK LS i idealnie dostosowanym kompresorom dysponują możliwościami wyjątkowo energooszczędnej regulacji obciążenia częściowego.

 

Idealne uzupełnienie: separator oleju i wody AQUAMAT
System uzdatniania kondensatu AQUAMAT

Nasza rada: przed odprowadzeniem kondensatu do kanalizacji należy przeprowadzić jego ekonomiczne i zgodne z przepisami uzdatnianie. Dedykowanym do tego urządzeniem jest separator oleju i wody AQUAMAT. Pozwoli on na obniżenie kosztów utylizacji o 90%.

 

Szczegóły produktu

Innowacyjny układ regulacji powietrza chłodzacego z wentylatorem promieniowym
Innowacją w nowym osuszaczu chłodniczym SECOTEC jest zastosowanie wentylatora promieniowego.

Duża oszczędność miejsca obniża koszty planowania i montażu. Stabilny ciśnieniowy punkt rosy oraz energooszczędna i bezpieczna eksploatacja dzięki optymalnemu chłodzeniu urządzenia.

Innowacja:

 • Sterowany częstotliwościowo wentylator promieniowy w zależności od obciążenia odprowadza ciepło odlotowe osuszacza chłodniczego poprzez strumień powietrza chłodzącego.
 • Dzięki odpowiedniemu sprężowi dyspozycyjnemu wentylator promieniowy umożliwia podłączenie typowych kanałów wentylacyjnych bezpośrednio do osuszacza chłodniczego.
 • Szczególnie energooszczędny dobór wentylatora promieniowego wpływa również na niezwykle małe zapotrzebowanie mocy osuszacza SECOTEC TG.
 • Takie rozwiązania pozwalają na uniknięcie przegrzania, które jest spowodowanego powtórnym zassaniem odprowadzanego ciepłego powietrza chłodzącego.
 • W porównaniu z dotychczasową technologią wentylacji z wykorzystaniem okapów wyciągowych oraz dodatkowych wentylatorów kanałowych nie następuje odsysanie powietrza z pomieszczenia. Zmniejsza to odprowadzaną ilość powietrza, a tym samym wymagane przekroje kanałów. Także zbędne stają się wentylatory kanałowe. 
 • Układ regulacji odprowadzania powietrza chłodzącego oraz wysoki spręż dyspozycyjny wentylatora umożliwiają podłączenie osuszacza do zbiorczego kanału sprężarek.  
Nowoczesny czynnik chłodniczy R-513A
R-513A

Zastosowanie małej ilości nowoczesnego czynnika chłodniczego R-513A zapewnia bezpieczeństwo konserwacji podczas całego okresu użytkowania osuszaczy.

Innowacja:

 • Użytkowanie gazów cieplarnianych podlega coraz surowszym regulacjom na całym świecie. Stosowanie kompaktowych wymienników ciepła — takich jak SECOPACK LS oraz skraplaczy mikrokanałowych — pozwala znacznie zredukować zapotrzebowanie na czynnik chłodniczy.
 • Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego czynnika chłodniczego R-513A jest znacznie niższy w porównaniu z dotychczasowymi materiałami używanymi w osuszaczach chłodniczych.
 • R-513A jest zamiennikiem R-134a. Nie jest toksyczny ani palny.
Wydajna koncepcja osuszaczy powietrza
Przekrój systemu wymiany ciepła SECOPACK
 1. wlot sprężonego powietrza
 2. wylot kondensatu
 3. wlot środka chłodniczego (zimny)
 4. wylot środka chłodniczego (ciepły)
 5. transport ciepła
 6. wylot sprężonego powietrza

Bezpieczny sposób pracy, stabilny ciśnieniowy punkt rosy i wysoka efektywność energetyczna we wszystkich fazach obciążenia.

Optymalizacja:

 • Seria SECOTEC TG łączy układ wymiennika ciepła SECOPACK LS z zasobnikiem ciepła utajonego z maksymalnie trzema ustawionymi równolegle sprężarkami środka chłodniczego. Można je przełączać cyklicznie w zależności od obciążenia. 
 • Wynikające z tego odciążenie akumulatora termicznego umożliwia stworzenie jego jeszcze bardziej kompaktowej wersji.
 • Dzięki wydajnemu akumulatorowi termicznemu można osiągnąć płynne i ekonomiczne dopasowanie wydajności chłodniczej podczas eksploatacji z obciążeniem częściowym.
 • Bezpieczna eksploatacja dzięki ograniczonej częstotliwości przełączania komresorów środka chłodniczego.
 • Seryjny system sterowania SIGMA CONTROL SMART określa wartość rzeczywistego zużycia energii elektrycznej.
Minimalne nakłady serwisowe

Minimalne nakłady w zakresie konserwacji, kontroli i dokumentacji.

Innowacja:

 • W odróżnieniu od typowych wentylatorów osiowych wentylator promieniowy jest zaprojektowany z myślą o całym okresie eksploatacji osuszacza.
 • Separator kondensatu SECOPACK LS nie jest wyposażony w elementy filtracyjne. Jedynym wymienialnym elementem konserwacyjnym jest jednostka serwisowa seryjnie instalowanego spustu kondensatu ECO-DRAIN.  
 • Inne elementy konserwacyjne nie są stosowane.
 • Czynnik chłodniczy R-513A: mała ilość środka chłodniczego oraz jego niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego wpływają na koszty spełnienia przez użytkownika obowiązujących przepisów. Tak więc nie jest konieczne przeprowadzanie kontroli szczelności urządzeń SECOTEC TG, co jest związane z obowiązkami prowadzenia dokumentacji zgodnie z europejskim rozporządzeniem dot. F-gazów (EU 517/2014). Jednakże zaleca się raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli przez certyfikowaną jednostkę.
Najlepsze osuszanie przy łagodnej pracy
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

Osuszacze chłodnicze z akumulatorem zimna

Osuszacze chłodnicze SECOTEC skutecznie osiągają stabilny ciśnieniowy punkt rosy do +3°C. Również przy pełnym obciążeniu. Przy częściowym obciążeniu ciśnieniowy punkt rosy jest znacznie stabilniejszy niż w przypadku konwencjonalnych osuszaczy chłodniczych. Jest to możliwe dzięki niewielkiemu zakresowi fluktuacji.

Tradycyjne osuszacze z przełączanym trybem pracy i bez dodatkowego zasobnika zimna wykorzystują jedynie pojemność cieplną wymiennika. Sprężarki chłodnicze i silniki wentylatorów tych osuszaczy muszą być więc często włączane i wyłączane. Jest to konieczne w celu ciągłego utrzymania mocy chłodniczej na odpowiednim poziomie. 

Aby zminimalizować zużycie tradycyjnych osuszaczy, trzeba ograniczyć ilość załączeń. W rezultacie obwód chłodniczy załącza się dopiero przy znacznie wyższym ciśnieniowym punkcie rosy. Tak powstałe wahania ciśnieniowego punktu rosy skutkują pogorszeniem jakości osuszania sprężonego powietrza. Jest to zjawisko dość niebezpieczne, gdyż korozja może nastąpić już przy względnej wilgotności sprężonego powietrza, wynoszącej powyżej 40 %, a nie dopiero podczas wytrącania się kondensatu.

Tu najlepiej widać zalety wysokiej pojemności zasobnika zimna w osuszaczach chłodniczych SECOTEC. Takie rozwiązanie jest niezwykle korzystne. Po schłodzeniu zasobnika zimna, sprężarka chłodnicza i silnik wentylatora mogą pozostać wyłączone znacznie dłużej. Nie ma to szkodliwego wpływu na stabilność ciśnieniowego punktu rosy.

Kompaktowe wymiary

Osuszacze do 98 m³/min posiadają powierzchnię ustawczą wynoszącą jedynie 1,7 m². Umożliwia to szczególnie elastyczne możliwości planowania i oszczędzający miejsce montaż.

Innowacja:

 • Kompaktowa koncepcja akumulatora termicznego to podstawa niewielkich wymiarów SECOTEC TG.
 • Wymiary osuszacza to 1025 × 1620 × 2130 mm.
 • Tylną jego stronę można przysunąć do ściany (przy zachowaniu odstępu 200 mm).
Dane techniczne

Wykonanie podstawowe

ModelTG 450 TG 520 TG 650
Przepływ m³/min 45 52 65
Straty ciśnienia bar 0,14 0,19 0,12
Pobór mocy elektrycznej przy 50% przepływu kW 1,55 1,85 2,02
Pobór mocy elektrycznej przy 100% przepływu kW 3,28 3,89 4,83
Nadciśnienie robocze bar 3 - 16 3 - 16 3 - 13
Temperatura otoczenia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Temp na wlocie °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Ciężar kg 637 658 704
Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
Przyłącze sprężonego powietrzaDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Przyłącze odprowadzania kondensatuG ¼ G ¼ G ¼
Zasilanie energią elektryczną400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Czynnik chłodniczyR-513A R-513A R-513A
Ciężar czynnika chłodniczego jako ekwiwalent CO2 t 2,71 2,74 4,04
Współczynnik ocieplenia globalnego631 631 631
Ciężar czynnika chłodniczego kg 4,3 4,35 6,4

ModelTG 780 TG 980
Przepływ m³/min 78 98
Straty ciśnienia bar 0,17 0,25
Pobór mocy elektrycznej przy 50% przepływu kW 2,48 3,61
Pobór mocy elektrycznej przy 100% przepływu kW 5,88 9,82
Nadciśnienie robocze bar 3 - 13 3 - 13
Temperatura otoczenia °C 3 - 50 3 - 50
Temp na wlocie °C 3 - 60 3 - 60
Ciężar kg 700 763
Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
Przyłącze sprężonego powietrzaDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Przyłącze odprowadzania kondensatuG ¼ G ¼
Zasilanie energią elektryczną400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Czynnik chłodniczyR-513A R-513A
Ciężar czynnika chłodniczego jako ekwiwalent CO2 t 3,79 4,98
Współczynnik ocieplenia globalnego631 631
Ciężar czynnika chłodniczego kg 6 7,9