Regenerowane na zimno osuszacze adsorpcyjne od 1,17 do 154,53 m³/min

Od ochrony przed zamarzaniem aż po wysoko zaawansowane zastosowania

Osuszacze adsorpcyjne z serii DC osuszają sprężone powietrze aż do ciśnieniowego punktu rosy -70°C. Wyróżniają się one wytrzymałą budową, wysoką efektywnością energetyczną i bardzo niskimi kosztami konserwacji. Niezawodnie chronią przed mrozem armaturę sterującą i orurowanie zewnętrzne oraz osuszają sprężone powietrze w trakcie wrażliwych procesów.

 • CPR (ciśnieniowy punkt rosy) do -70°C
 • Strumień objętości od 1,17 do 154,53 m³/min
 • ECO CONTROL 2 z innowacyjną regulacją ciśnieniowego punktu rosy
 • możliwość połączenia z adsorberem węglowym ACT – dla sprężonego powietrza bez zawartości oleju, spełniającego najwyższe wymagania

Zalety

 • Niezawodne i kompaktowe:
  W osuszaczach DC zastosowano wysokiej jakości komponenty m.in. dużej pojemności zbiorniki z odpornym na zawodnienie wydajnym środkiem osuszającym. Wszystkie modele montowane są na wytrzymałej ramie, zapewniając w ten sposób oszczędność miejsca.
 • Wysoka sprawność – niskie ciśnieniowe punkty rosy:
  Promieniowe ułożenie rozdzielaczy strumienia powietrza umożliwia zastosowanie długich zbiorników przy kompaktowych wymiarach. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dobrych wydajności przy efektywnym energetycznie osuszaniu. Odpowiednio zwymiarowane przekroje przepływu zapewniają stratę ciśnienia w osuszaczach DC na poziomie zaledwie 0,2 bar.
 • Konstrukcja o minimalnych wymaganiach konserwacyjnych:
  Dzięki bardzo wysokiej jakości elementów (np. zaworów) oraz dużym ilościom środka osuszającego zalecamy wykonywanie dużego przeglądu co 5 lat. Przemyślana konstrukcja urządzenia zapewnia podwójne korzyści: finansowe ze względu na długi interwał prac serwisowych oraz skrócenie czasu przestoju osuszacza, dzięki możliwości łatwego i szybkiego przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
Idealne uzupełnienie: separator oleju i wody AQUAMAT
System uzdatniania kondensatu AQUAMAT

Nasza rada: przed odprowadzeniem kondensatu do kanalizacji należy przeprowadzić jego ekonomiczne i zgodne z przepisami uzdatnianie za pomocą separatora oleju i wody AQUAMAT, który pozwoli na obniżenie kosztów utylizacji o 90%.

 

Szczegóły produktu

Połączenie z adsorberami węglowymi
Połączenie osuszaczy adsorpcyjnych z adsorberami z węglem aktywnym.

Do osuszacza DC 12 i wyższych modeli jest możliwe podłączenie dokładnie dopasowanych adsorberów z węglem aktywnym ACT. Dzięki temu możliwa jest produkcja spełniającego najwyższe wymagania, technicznie wolnego od oleju sprężonego powietrza (resztkowa zawartość oleju, klasa 1 wg ISO 8573-1). Konstrukcja ramowa do wielkości DC 133 pozwala na proste przyłączenie adsorberów z węglem aktywnym ACT.

ECO CONTROL 2 – regulacja punktu rosy z wykrywaniem trendu
ECO CONTROL: Regulacja punktu rosy z rozpoznaniem trendu
 1. Czujniki temperatury

Szczególnie przy zmiennych wartościach przepływu, ciśnienia lub temperatury system ECO CONTROL 2 w znaczący sposób oszczędza energię. Opatentowany rozpoznający trendy system regulacji jest bardziej korzystny ekonomicznie i bezpieczniejszy niż konwencjonalne systemy sterowania punktem rosy, ponieważ reaguje on już na zmiany temperatury bezpośrednio w złożu osuszającym, a nie czeka dopiero na wzrost punktu rosy na wyjściu osuszacza. Pomiar i porównanie różnicy temperatury następuje dla każdego cyklu całkowitego. Zbiorniki są przełączane dopiero po optymalnym wykorzystaniu środka osuszającego. Dzięki temu w zależności od obciążenia każda faza osuszania może być przedłużana do 30 minut, co powoduje oszczędność powietrza regeneracyjnego. 

Najważniejsze zalety

 • Nie ma potrzeby instalowania drogiego i wymagającego konserwacji miernika punktu rosy.
 • Odpadają wszystkie koszty związane z regularną kalibracją.
 • W przeciwieństwie do miernika punktu rosy działanie czujników temperatury można łatwo sprawdzić dzięki niezawodnej kontroli przerwania przewodów.
Koszty cyklu życia innych osuszaczy dostępnych na rynku w porównaniu z serią DC
Koszty całego cyklu eksploatacji osuszaczy adsorpcyjnych marki KAESER w porównaniu z podobnymi osuszaczami adsorpcyjnymi.
 1. Inwestycja
 2. Materiały konserwacyjne
 1. Regeneracja
 2. Potencjał oszczędnościowy

Osuszacze adsorpcyjne DC firmy KAESER KOMPRESSOREN generują oszczędności w całym okresie eksploatacji. Powszechnie stosowane na rynku modele z molekularnym wypełnieniem sita są znacznie droższe w przypadku regeneracji i konserwacji. Osuszacz o wydajności 10 m³/min w ciągu 10 lat przeciętnie może osiągnąć potencjał oszczędnościowy do 90 000 euro. Dodatkowo osuszacze adsorpcyjne DC wymagają znacznie mniej prac konserwacyjnych.

Dane techniczne