Chłodnice końcowe dla dmuchaw

Idealnie dopasowane: chłodnice końcowe dmuchaw KAESER KOMPRESSOREN

Ciepło jest skutkiem ubocznym każdego procesu sprężania powietrza, niezależnie od rodzaju zastosowanego do tego celu urządzenia. Dotyczy to m.in. dmuchaw powietrza, w przypadku których ciepło sprężania w znacznym stopniu jest odbierane przez sprężone powietrze wylotowe. W dmuchawach walcowych temperatura sprężonego powietrza na wylocie może dochodzić nawet do 150 °C. Wiele zastosowań takich jak procesy chłodzenia czy transport pneumatyczny produktów czułych na wysokie temperatury (np. granulaty tworzyw sztucznych, pasze) wymaga obniżenia temperatury sprężonego powietrza. Firma KAESER KOMPRESSOREN zastosowała zewnętrzne chłodnice końcowe, które umożliwiają obniżenie temperatury sprężonego powietrza nawet do 10 °C powyżej wartości temperatury otoczenia. Ponadto  wymienniki ciepła w chłodnicach końcowych charakteryzują się minimalną stratą ciśnienia oraz umożliwiają odzyskanie części energii sprężania.

KAESER KOMPRESSOREN oferuje dwie koncepcje chłodnic końcowych dla dmuchaw sprężonego powietrza:

 • - Seria ACA - chłodnica końcowa chłodzona powietrzem z otoczenia z krzyżowym wymiennikiem ciepła. Jest to rozwiązanie dla zastosowań charakteryzujących się brakiem dostępu do wody chłodzącej oraz możliwością użycia wystarczająco chłodnego powietrza otoczenia. Chłodzący strumień powietrza zewnętrznego, który przejmuje częściowo ciepło może być wykorzystany do ogrzewania np. hal produkcyjnych, przynosząc oszczędności przedsiębiorstwu.
 • - Seria WRN - chłodnica końcowa chłodzona wodą z płaszczowo-rurowym wymiennikiem ciepła. Jest to urządzenie idealne do zastosowań w miejscach, gdzie niezbędna jest jak najniższej temperaturze sprężonego powietrza. Wymagane jest doprowadzenie wody chłodzącej, która ogrzana po przejęciu ciepła sprężanie może zostać wykorzystana w technologii np. do osuszania szlamu w oczyszczalni ścieków. Tak realizowany odzysk ciepła obniża koszty zakładu.

Zalety:

 • Cała energia jest przekazywana dalej.
  Nasze wymienniki ciepła zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z dmuchawami KAESER KOMPRESSOREN. Dzięki temu nie powstają prawie żadne straty ciśnienia, a cała energia może być nadal używana.
 • Dla każdego zastosowania oferujemy odpowiednią chłodnicę końcową:
  Spośród licznych wersji, które obejmuje nasza oferta, wybieramy chłodnicę dostosowaną do Państwa potrzeb oraz wymaganej temperatury. Oznacza to dla Państwa: większą wydajność i dłuższą żywotność produktu.
 • Ochrona materiałów sypkich wrażliwych na temperaturę.
  Chłodnice końcowe KAESER KOMPRESSOREN skutecznie obniżają temperaturę powietrza. Materiały sypkie wrażliwe na temperaturę np. mieszanki piekarskie, karma dla zwierząt czy granulat tworzywa sztucznego zachowują swoją jakość.

 

 

Szczegóły produktu

Porównanie chłodzenia powietrzem i wodą
Seria Środek chłodzący Potencjał chłodzący Maks. przepustowość powietrza Maks. nadciśnienie
ACA Powietrze Od 150°C do 10°C powyżej temperatury otoczenia 30 Nm³/min bar(nadc.)
WRN Woda Ze 160°C na mniej niż 30°C 150 Nm³/min bar(nadc.)