Energooszczędne osuszacze chłodnicze SECOTEC od 5,1 do 34 m³/min

Energooszczędne osuszacze chłodnicze wykorzystujące zjawisko ukrytego ciepła

SECOTEC – z serii TD, TE i TF (*) – to wysokiej jakości, przemysłowe osuszacze chłodnicze. Są znane i cenione za stabilne ciśnieniowe punkty rosy, najwyższą niezawodność oraz wyjątkowo niskie koszty eksploatacji.

Kolejna generacja osuszaczy chłodniczych SECOTEC otwiera zupełnie nowy wymiar efektywności energetycznej. Urządzenia posiadają innowacyjny system wymiennika SECOPACK LS opartego na zasadzie ciepła ukrytego. Dodatkową ich zaletą jest system sterowania SIGMA CONTROL SMART. Osuszacze cechuje niskie zapotrzebowanie na powierzchnię ustawczą i prosta obsługa.

 • odporne na korozję rurowe przewody sprężonego powietrza i aluminiowy wymiennik ciepła (skraplacz i SECOPACK LS) – efektem jest wyjątkowa wytrzymałość osuszacza
 • z seryjnym modułem komunikacyjnym Modbus TCP do podłączenia do SIGMA NETWORK (opcja serii TD)

Zalety:

 • Oszczędność energii
  osuszacze chłodnicze z serii TD, TE i TF (*) wykazują niskie zużycie energii dzięki systemowi oszczędzania energii. Podczas pracy przy częściowym obciążeniu nadwyżki mocy chłodniczej są gromadzone w akumulatorze termicznym. Wykorzystywane są później do procesu osuszania bez zużywania energii elektrycznej. Szybko reagujący system wymiany ciepła SECOPACK LS zapewnia w każdej chwili utrzymanie stabilnego ciśnieniowego punktu rosy.
 • Intuicyjna obsługa
  elektroniczne sterowanie SIGMA CONTROL SMART wyróżnia się łatwą i intuicyjną obsługą. Pamięć zgłoszeń, indywidualny licznik godzin roboczych i zegar serwisowy umożliwiają efektywną kontrolę i analizę danych roboczych. Bezpotencjałowe zestyki i moduł komunikacyjny Modbus TCP (opcja serii TD) pozwalają na połączenie ze sterowaniem nadrzędnym. Może to być system zarządzania sprężonym powietrzem SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 • Kompaktowa optymalizacja
  system wymiany ciepła SECOPAC LS to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań. W akumulatorze termicznym znajduje się materiał, który magazynuje ciepło na zasadzie przemiany fazowej. System wyróżnia się zdecydowanie większą zdolnością gromadzenia ciepła. Pozwala to na zaoszczędzenie 98% materiału w porównaniu do tradycyjnych akumulatorów ciepła o tej samej pojemności. Wysoka pojemność cieplna gwarantuje stabilny ciśnieniowy punkt rosy. Dodatkową zaletą jest kompaktowa budowa urządzenia, które zajmuje mało miejsca. Optymalne prowadzenie strumienia powietrza umożliwia redukcję straty ciśnienia i przyczynia się do wysokiej efektywności osuszaczy SECOTEC.

* Osuszacze chłodnicze z tej serii zawierają fluorowany gaz cieplarniany R-513A.

 

Szczegóły produktu

Obniżanie kosztów w okresie eksploatacji!
Zarządzanie kosztami w okresie eksploatacji produktów KAESER KOMPRESSOREN

Oszczędne osuszacze chłodnicze sprężonego powietrza

Nowa generacja osuszaczy chłodniczych z serii SECOTEC zużywa niewielką ilość energii elektrycznej. I to prawie niezależnie od ich obciążenia. Jest to możliwe dzięki regulacji przerywanej i wysokiej zdolności kumulacji ciepła.

W przeciwieństwie do standardowych urządzeń nadwyżki mocy chłodniczej w osuszaczach z serii SECOTEC się nie marnują. Są wykorzystywane do chłodzenia zasobnika. Po jego schłodzeniu możliwe jest osuszanie sprężonego powietrza. Proces ten odbywa się bez zużywania energii elektrycznej.

Przy tym ich wymagania obsługowe są niewielkie, co umożliwia szybki i prosty serwis.


Chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat obniżania kosztów w okresie eksploatacji produktów KAESER KOMPRESSOREN?

SECOTEC – oszczędność energii w każdej sytuacji

Osuszacze chłodnicze oszczędzają w każdych warunkach

Obciążenie osuszacza chłodniczego (szare pole) zależy przede wszystkim od wielkości strumienia sprężonego powietrza. Zależy również od ilości wody, które to sprężone powietrze zawiera. Ilość ta wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Dlatego przy wysokich temperaturach otoczenia osuszacze są szczególnie silnie obciążone. Bardzo często tak się dzieje w okresie lata (żółta krzywa).

Wraz ze spadkiem temperatury w zimie (turkusowa krzywa) spada także obciążenie osuszaczy chłodniczych. Istotne jest, aby utrzymać stabilny ciśnieniowy punkt rosy przy tych wahaniach. Stąd dobór osuszacza chłodniczego odbywa się na podstawie występującego podczas eksploatacji obciążenia szczytowego plus dodatkowa rezerwa.

Osuszacze muszą sprawnie pracować w zmiennych warunkach. W zależności od wydajności i temperatury osuszacze chłodnicze pracują przy obciążeniu wynoszącym od 0 do 100%. Regulacja akumulacyjna SECOTEC zapewnia odpowiednie wykorzystanie energii w całym zakresie obciążenia. Wynikiem tego są istotne oszczędności w osuszaczach chłodniczych.

Efekt oszczędności energii elektrycznej
Maksymalna oszczędność dzięki regulacji SECOTEC
Maksymalna oszczędność energii dzięki regulacji z wykorzystaniem akumulatora zimna osuszacza chłodniczego SECOTEC.

Efektywne osuszanie przy zmiennym obciążeniu

Obciążenie osuszacza chłodniczego waha się cały czas między 0 a 100%. W przeciwieństwie do tradycyjnych urządzeń regulacja SECOTEC dopasowuje pobór energii elektrycznej do wszystkich faz obciążenia osuszacza. Można porównać osuszacze SECOTEC z osuszaczami z obejściem gorącego gazu. Przy średnim obciążeniu 40% osuszacze SECOTEC oszczędzają około 60% kosztów energii elektrycznej.

Zasobnik zimna osuszaczy SECOTEC się nie nagrzewa. To odróżnia go od dotychczasowych rozwiązań. Tak więc sprężone powietrze jest efektywnie osuszane również w fazie rozruchu. Doskonała izolacja zasobnika pozwala także w tym trybie na minimalny pobór energii. Osuszanie sprężonego powietrza za pomocą osuszacza SECOTEC odbywa się w bardzo energooszczędny sposób. Dodatkowo dzięki wysokiej pojemności akumulacyjnej zasobnika zimna osuszacz charakteryzuje się bardzo łagodną pracą.

Najlepsze osuszanie przy łagodnej pracy
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

Osuszacze chłodnicze z akumulatorem zimna

Osuszacze chłodnicze SECOTEC skutecznie osiągają stabilny ciśnieniowy punkt rosy do +3°C. Również przy pełnym obciążeniu. Przy częściowym obciążeniu ciśnieniowy punkt rosy jest znacznie stabilniejszy niż w przypadku konwencjonalnych osuszaczy chłodniczych. Jest to możliwe dzięki niewielkiemu zakresowi fluktuacji.

Tradycyjne osuszacze z przełączanym trybem pracy i bez dodatkowego zasobnika zimna wykorzystują jedynie pojemność cieplną wymiennika. Sprężarki chłodnicze i silniki wentylatorów tych osuszaczy muszą być więc często włączane i wyłączane. Jest to konieczne w celu ciągłego utrzymania mocy chłodniczej na odpowiednim poziomie. 

Aby zminimalizować zużycie tradycyjnych osuszaczy, trzeba ograniczyć ilość załączeń. W rezultacie obwód chłodniczy załącza się dopiero przy znacznie wyższym ciśnieniowym punkcie rosy. Tak powstałe wahania ciśnieniowego punktu rosy skutkują pogorszeniem jakości osuszania sprężonego powietrza. Jest to zjawisko dość niebezpieczne, gdyż korozja może nastąpić już przy względnej wilgotności sprężonego powietrza, wynoszącej powyżej 40 %, a nie dopiero podczas wytrącania się kondensatu.

Tu najlepiej widać zalety wysokiej pojemności zasobnika zimna w osuszaczach chłodniczych SECOTEC. Takie rozwiązanie jest niezwykle korzystne. Po schłodzeniu zasobnika zimna, sprężarka chłodnicza i silnik wentylatora mogą pozostać wyłączone znacznie dłużej. Nie ma to szkodliwego wpływu na stabilność ciśnieniowego punktu rosy.

SECOTEC – gotowy na Industrie 4.0!
Prezentacja wskazówki ostrzegawczej na schemacie synoptycznym procesu technologicznego SIGMA AIR MANAGER 4.0
 
Urządzenia są wyposażone w moduł komunikacyjny Modbus TCP. Dzięki temu można podłączyć osuszacze chłodnicze SECOTEC do SIGMA NETWORK (opcja w serii TD). W ten sposób w czasie rzeczywistym dostępne są wszystkie istotne parametry i komunikaty robocze.
 
Umożliwia to pełny monitoring całej stacji sprężonego powietrza. Jest to podstawa do odpowiednich, prewencyjnych prac konserwacyjnych. Efektem jest najwyższa dostępność osuszacza przy minimalnych kosztach.
 
SIGMA AIR MANAGER 4.0. to system zarządzania sprężonym powietrzem. Połączenie z nadrzędnym systemem sterowania zapewnia obszerny przegląd istotnych parametrów roboczych osuszaczy chłodniczych. Komunikaty ostrzegawcze i alarmy są prezentowane w schemacie synoptycznym procesu technologicznego stacji sprężonego powietrza. Kliknięcie symbolu załączenia osuszacza powoduje wyświetlenie ważnych parametrów roboczych oraz treści komunikatów w formie tekstowej.
SECOPACK LS – wydajny moduł
Przekrój systemu wymiany ciepła SECOPACK
 1. wlot sprężonego powietrza
 2. wylot kondensatu
 3. wlot środka chłodniczego (zimny)
 4. wylot środka chłodniczego (ciepły)
 5. transport ciepła
 6. wylot sprężonego powietrza

Osuszacze chłodnicze z serii TD, TE oraz TF są wyposażone w nowoczesny system wymiany ciepła SECOPACK LS. Jego akumulator cieplny, działający na zasadzie ciepła ukrytego, jest napełniony materiałem zmiennofazowym. Sprężone powietrze podgrzewa materiał do stanu jego upłynnienia (naładowanie akumulatora ciepła). W trakcie tego procesu pochłaniane jest ukryte ciepło topnienia. Jest ono znacznie wyższe niż ciepło, które może być przejęte przez materiał akumulujący, z uwagi na jego standardową pojemność cieplną (bez zmiany fazy). Akumulator ciepła ukrytego osuszaczy z serii TE oraz TF odznacza się zdecydowanie większą zdolnością gromadzenia ciepła, co w porównaniu do tradycyjnych zasobników ciepła o tej samej pojemności pozwala zaoszczędzić 98% materiału akumulującego.

Rezultat: wysoka pojemność cieplna, gwarantująca stabilny ciśnieniowy punkt rosy i oszczędność materiału oraz wyraźnie mniejsze gabaryty urządzenia.

Innowacyjny system regulacji z akumulatorem termicznym w wersji Plus i przemianą fazową
SECOTEC: Innowacyjna regulacja z zasobnikiem ciepła Speicher -Plus i przejściem fazowym
 1. Sprężarki wytwarzają gotowy środek chłodniczy do osuszania sprężonego powietrza oraz schładzania akumulatora termicznego.
 2. Medium akumulujące krzepnie w określonej, stałej temperaturze i odprowadza dużą ilość ciepła za pomocą środka chłodniczego.
 3. Środek chłodniczy chłodzi medium akumulujące aż do punktu wyłączenia sprężarki.
 4. Sprężarka chłodnicza zostaje wyłączona.
 1. Medium akumulujące dostarcza zimno do osuszania sprężonego powietrza i ogrzewa się.
 2. Medium akumulujące topi się w określonej, stałej temperaturze i pochłania przy tym dużą ilość ciepła z wilgotnego sprężonego powietrza.
 3. Medium akumulujące ogrzewa się aż do punktu włączenia sprężarki.
Budowa i działanie
Schemat budowy energooszczędnego osuszacza chłodniczego SECOTEC TF
 1. wlot sprężonego powietrza
 2. system wymiany ciepła SECOPACK LS
 3. wylot sprężonego powietrza
 4. wylot kondensatu
 5. spust kondensatu ECO DRAIN
 6. sprężarka chłodnicza
 1. skraplacz mikrokanałowy
 2. wentylator
 3. filtr osuszający
 4. akumulator środka chłodniczego
 5. zawór rozprężający
Dane techniczne TD

Wykonanie podstawowe

ModelTD 52 TD 67 TD 73
Przepływ m³/min 5,1 6,7 7,3
Straty ciśnienia bar 0,12 0,11 0,13
Pobór mocy elektrycznej przy 50% przepływu kW 0,31 0,37 0,49
Pobór mocy elektrycznej przy 100% przepływu kW 0,61 0,78 0,95
Nadciśnienie robocze bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Temperatura otoczenia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Temp na wlocie °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Ciężar kg 132 138 138
Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515
Przyłącze sprężonego powietrzaG 1½ G 1½ G 1½
Przyłącze odprowadzania kondensatuG ¼ G ¼ G ¼
Zasilanie energią elektryczną230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Czynnik chłodniczyR-513A R-513A R-513A
Ciężar czynnika chłodniczego jako ekwiwalent CO2 t 0,42 0,49 0,49
Współczynnik ocieplenia globalnego631 631 631
Ciężar czynnika chłodniczego kg 0,67 0,77 0,77

ModelTD 94
Przepływ m³/min 9,4
Straty ciśnienia bar 0,11
Pobór mocy elektrycznej przy 50% przepływu kW 0,5
Pobór mocy elektrycznej przy 100% przepływu kW 0,92
Nadciśnienie robocze bar 3 - 16
Temperatura otoczenia °C 3 - 50
Temp na wlocie °C 3 - 60
Ciężar kg 151
Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
588 x 797 x 1.515
Przyłącze sprężonego powietrzaG 2
Przyłącze odprowadzania kondensatuG ¼
Zasilanie energią elektryczną230 V / 1 / 50 Hz
Czynnik chłodniczyR-513A
Ciężar czynnika chłodniczego jako ekwiwalent CO2 t 0,56
Współczynnik ocieplenia globalnego631
Ciężar czynnika chłodniczego kg 0,88

Dane techniczne TE

Wykonanie podstawowe

ModelTE 102 TE 122 TE 142
Przepływ m³/min 11,5 12,5 15,5
Straty ciśnienia bar 0,11 0,13 0,14
Pobór mocy elektrycznej przy 50% przepływu kW 0,5 0,52 0,77
Pobór mocy elektrycznej przy 100% przepływu kW 1,08 1,12 1,51
Nadciśnienie robocze bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Temperatura otoczenia °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Temp na wlocie °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Ciężar kg 229 230 249
Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612
Przyłącze sprężonego powietrzaG 2 G 2 G 2
Przyłącze odprowadzania kondensatuG ¼ G ¼ G ¼
Zasilanie energią elektryczną400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Czynnik chłodniczyR-513A R-513A R-513A
Ciężar czynnika chłodniczego jako ekwiwalent CO2 t 0,95 0,98 0,98
Współczynnik ocieplenia globalnego631 631 631
Ciężar czynnika chłodniczego kg 1,5 1,55 1,55

Dane techniczne TF

Wykonanie podstawowe

ModelTF 174 TF 230 TF 280
Przepływ m³/min 17 23 28
Straty ciśnienia bar 0,13 0,15 0,19
Pobór mocy elektrycznej przy 50% przepływu kW 0,79 0,97 1,11
Pobór mocy elektrycznej przy 100% przepływu kW 1,61 2,2 2,45
Nadciśnienie robocze bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Temperatura otoczenia °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Temp na wlocie °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Ciężar kg 345 375 395
Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000
Przyłącze sprężonego powietrzaDN65 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Przyłącze odprowadzania kondensatuG ¼ G ¼ G ¼
Zasilanie energią elektryczną400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Czynnik chłodniczyR-513A R-513A R-513A
Ciężar czynnika chłodniczego jako ekwiwalent CO2 t 1,77 1,83 2,15
Współczynnik ocieplenia globalnego631 631 631
Ciężar czynnika chłodniczego kg 2,8 2,9 3,4

ModelTF 340
Przepływ m³/min 34
Straty ciśnienia bar 0,17
Pobór mocy elektrycznej przy 50% przepływu kW 1,29
Pobór mocy elektrycznej przy 100% przepływu kW 2,87
Nadciśnienie robocze bar 3 - 16
Temperatura otoczenia °C 3 - 45
Temp na wlocie °C 3 - 60
Ciężar kg 420
Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
835 x 1.230 x 2.000
Przyłącze sprężonego powietrzaDN80 PN16 DIN
Przyłącze odprowadzania kondensatuG ¼
Zasilanie energią elektryczną400 V / 3 / 50 Hz
Czynnik chłodniczyR-513A
Ciężar czynnika chłodniczego jako ekwiwalent CO2 t 2,84
Współczynnik ocieplenia globalnego631
Ciężar czynnika chłodniczego kg 4,5