Energooszczędne osuszacze chłodnicze SECOTEC od 5,1 do 34 m³/min

Kompaktowe, energooszczędne osuszacze chłodnicze wykorzystujące zjawisko ukrytego ciepła

SECOTEC – z serii TD, TE i TF (*) – to wysokiej jakości, przemysłowe osuszacze chłodnicze. Są znane i cenione za stabilne ciśnieniowe punkty rosy, najwyższą niezawodność oraz wyjątkowo niskie koszty eksploatacji.

Kolejna generacja osuszaczy chłodniczych SECOTEC otwiera zupełnie nowy wymiar efektywności energetycznej. Urządzenia posiadają innowacyjny system wymiennika SECOPACK&160;LS opartego na zasadzie ciepła ukrytego. Dodatkową ich zaletą jest system sterowania SIGMA CONTROL SMART, niskie zapotrzebowanie na powierzchnię ustawczą i prosta obsługa.

 • wyjątkowa wytrzymałość dzięki odpornym na korozję przewodom rurowym sprężonego powietrza i aluminiowemu wymiennikowi ciepła (skraplacz i SECOPACK LS)
 • z seryjnym modułem komunikacyjnym Modbus TCP do podłączenia do SIGMA NETWORK (opcja seriiTD)

Zalety

 • Oszczędność energii:
  osuszacze chłodnicze z serii TD, TE i TF (*) wykazują niskie zużycie energii. Dzięki systemowi oszczędzania energii podczas pracy przy częściowym obciążeniu nadwyżki mocy chłodniczej są gromadzone w akumulatorze termicznym. Wykorzystywane są później do procesu osuszania bez zużywania energii elektrycznej. Szybko reagujący system wymiany ciepła SECOPACK LS zapewnia w każdej chwili utrzymanie stabilnego ciśnieniowego punktu rosy.
 • Intuicyjna obsługa:
  elektroniczne sterowanie SIGMA CONTROL SMART wyróżnia się łatwą i intuicyjną obsługą. Pamięć zgłoszeń, indywidualny licznik godzin roboczych i zegar serwisowy umożliwiają efektywną kontrolę i analizę danych roboczych. Bezpotencjałowe zestyki oraz moduł komunikacyjny Modbus TCP (opcja serii TD) pozwalają na proste połączenie ze sterowaniem nadrzędnym, takim jak SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 • Kompaktowa optymalizacja:
  w części magazynującej nowoczesnego systemu wymiany ciepła SECOPAC LS znajduje się materiał, który akumuluje ciepło na zasadzie przemiany fazowej. System wyróżnia się zdecydowanie większą zdolnością gromadzenia ciepła. Pozwala to na zaoszczędzenie 98% materiału w porównaniu do tradycyjnych akumulatorów ciepła o tej samej pojemności. Wysoka pojemność cieplna gwarantuje stabilny ciśnieniowy punkt rosy. Dodatkową zaleta jest kompaktowa budowa urządzenia, które zajmuje mało miejsca. Optymalne prowadzenie strumienia powietrza umożliwia redukcję straty ciśnienia i przyczynia się do wysokiej efektywności osuszaczy SECOTEC.

* Osuszacze chłodnicze z tej serii zawierają fluorowany gaz cieplarniany R-513A.

 

Szczegóły produktu

Obniżanie kosztów w okresie eksploatacji!
Zarządzanie kosztami w okresie eksploatacji produktów KAESER KOMPRESSOREN

Nowa generacja osuszaczy chłodniczych z serii SECOTEC zużywa niewielką ilość energii elektrycznej. I to prawie niezależnie od jej obciążenia. Jest to możliwe dzięki regulacji przerywanej oraz wysokiej zdolności kumulacji ciepła.

W przeciwieństwie do standardowych urządzeń tego typu nadwyżki mocy chłodniczej nie marnują się. Są wykorzystywane do chłodzenia zasobnika. Po jego schłodzeniu możliwe jest osuszanie sprężonego powietrza. Proces ten odbywa się bez zużywania energii elektrycznej.

Przy tym ich wymagania obsługowe są niewielkie co umożliwia szybki i prosty serwis.


Chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat obniżania kosztów w okresie eksploatacji produktów KAESER KOMPRESSOREN?

SECOTEC – oszczędność energii w każdej sytuacji

Obciążenie osuszacza chłodniczego nie zależy jedynie od wielkości strumienia sprężonego powietrza (szare pole), ale w znacznej mierze od ilości wody, które to powietrze zawiera. Ilość ta wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Dlatego przy wysokich temperaturach otoczenia, np. w okresie lata, osuszacze chłodnicze są szczególnie silnie obciążone (żółta krzywa).

Wraz ze spadkiem temperatury w zimie (turkusowa krzywa) spada także obciążenie osuszaczy chłodniczych. Aby utrzymać stabilny ciśnieniowy punkt rosy przy tych wahaniach, dobór osuszacza chłodniczego odbywa się na podstawie występującego podczas eksploatacji obciążenia szczytowego plus dodatkowa rezerwa.

W zależności od zakresu wydajności znamionowej i temperatury osuszacze chłodnicze pracują stale przy obciążeniu, wynoszącym od 0 do 100%. Ponieważ regulacja akumulacyjna SECOTEC zapewnia odpowiednie do potrzeb wykorzystanie energii w całym zakresie obciążenia, wynikiem tego są istotne oszczędności.

Efekt oszczędności energii elektrycznej
Maksymalna oszczędność dzięki regulacji zasobnika
Maksymalna oszczędność energii dzięki regulacji z wykorzystaniem akumulatora zimna osuszacza chłodniczego SECOTEC.

Obciążenie osuszacza chłodniczego waha się cały czas między 0 a 100%. W przeciwieństwie do tradycyjnych układów obciążenia regulacja SECOTEC dopasowuje pobór energii elektrycznej do wszystkich faz obciążenia.

Osuszacze SECOTEC w porównaniu do osuszaczy z obejściem gorącego gazu przy średnim obciążeniu 40% oszczędzają około 60% kosztów energii elektrycznej.

Zasobnik zimna osuszaczy SECOTEC nie nagrzewa się w przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań. Tak więc sprężone powietrze jest efektywnie osuszane również w fazie rozruchu. Doskonała izolacja zasobnika pozwala także w tym trybie na minimalny pobór energii. Na dodatek osuszanie sprężonego powietrza za pomocą osuszacza SECOTEC odbywa się nie tylko w bardzo energooszczędny sposób, ale także dzięki wysokiej pojemności akumulacyjnej charakteryzuje się bardzo łagodną pracą.

Najlepsze osuszanie przy łagodnej pracy
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

Osuszacze chłodnicze SECOTEC skutecznie osiągają stabilny ciśnieniowy punkt rosy do +3°C przy pełnym obciążeniu. Nawet przy częściowym obciążeniu ciśnieniowy punkt rosy jest, dzięki niewielkiemu zakresowi fluktuacji, znacznie stabilniejszy niż w przypadku konwencjonalnych osuszaczy chłodniczych. 

Tradycyjne osuszacze z przełączanym trybem pracy i bez dodatkowego zasobnika zimna wykorzystują jedynie pojemność cieplną wymiennika . Sprężarki chłodnicze i silniki wentylatorów tych osuszaczy muszą być więc często włączane i wyłączane w celu ciągłego utrzymania mocy chłodniczej na odpowiednim poziomie. 

Aby ograniczyć ilość załączeń i zużycie urządzeń, obwód chłodniczy załącza się dopiero przy znacznie wyższym ciśnieniowym punkcie rosy. Tak powstałe wahania ciśnieniowego punktu rosy skutkują pogorszeniem wyniku osuszania. Jest to zjawisko dość niebezpieczne, gdyż korozja może już nastąpić przy względnej wilgotności sprężonego powietrza, wynoszącej powyżej 40 %, a nie dopiero podczas wytrącania się kondensatu. 

Natomiast działanie osuszaczy chłodniczych SECOTEC jest dzięki wysokiej pojemności zasobnika zimna niezwykle korzystnie. Po schłodzeniu zasobnika, sprężarka chłodnicza i silnik wentylatora mogą pozostać wyłączone znacznie dłużej, bez szkodliwego oddziaływania na stabilność ciśnieniowego punktu rosy.

SECOTEC – gotowy na Industrie 4.0!
Prezentacja wskazówki ostrzegawczej na schemacie synoptycznym procesu technologicznego SIGMA AIR MANAGER 4.0

Dzięki zastosowaniu modułu komunikacyjnego Modbus TCP można teraz podłączyć osuszacze chłodnicze SECOTEC do SIGMA NETWORK ( opcja serii TD). W ten sposób dostępne są wszystkie istotne parametry i komunikaty robocze – w czasie rzeczywistym.

Umożliwia to rozległy monitoring systemu całej stacji sprężonego powietrza i stanowi podstawę do odpowiednich, prewencyjnych prac konserwacyjnych.
Skutek: Najwyższa dostępność przy minimalnych kosztach.

Poza tym system SIGMA AIR MANAGER 4.0 zapewnia obszerny przegląd istotnych parametrów roboczych osuszaczy chłodniczych. Komunikaty ostrzegawcze oraz alarmy są prezentowane w schemacie synoptycznym procesu technologicznego stacji sprężonego powietrza za pomocą kodów barw. Kliknięcie symbolu załączenia osuszacza powoduje wyświetlenie ważnych parametrów roboczych oraz treści komunikatów w formie tekstowej.

SECOPACK LS – wydajny moduł
Przekrój systemu wymiany ciepła SECOPACK
 1. wlot sprężonego powietrza
 2. wylot kondensatu
 3. wlot środka chłodniczego (zimny)
 4. wylot środka chłodniczego (ciepły)
 5. transport ciepła
 6. wylot sprężonego powietrza

Osuszacze chłodnicze z serii TD, TE oraz TF są wyposażone w nowoczesny system wymiany ciepła SECOPACK LS. Jego akumulator cieplny, działający na zasadzie ciepła ukrytego, jest napełniony materiałem zmiennofazowym. Sprężone powietrze podgrzewa materiał do stanu jego upłynnienia (naładowanie akumulatora ciepła). W trakcie tego procesu pochłaniane jest ukryte ciepło topnienia. Jest ono znacznie wyższe niż ciepło, które może być przejęte przez materiał akumulujący, z uwagi na jego standardową pojemność cieplną (bez zmiany fazy). Akumulator ciepła ukrytego osuszaczy z serii TE oraz TF odznacza się zdecydowanie większą zdolnością gromadzenia ciepła, co w porównaniu do tradycyjnych zasobników ciepła o tej samej pojemności pozwala zaoszczędzić 98% materiału akumulującego.

Rezultat: wysoka pojemność cieplna, gwarantująca stabilny ciśnieniowy punkt rosy i oszczędność materiału oraz wyraźnie mniejsze gabaryty urządzenia.

Innowacyjny system regulacji z akumulatorem termicznym w wersji Plus i przemianą fazową
SECOTEC: Innowacyjna regulacja z zasobnikiem ciepła Speicher -Plus i przejściem fazowym
 1. Sprężarki wytwarzają gotowy środek chłodniczy do osuszania sprężonego powietrza oraz schładzania akumulatora termicznego.
 2. Medium akumulujące krzepnie w określonej, stałej temperaturze i odprowadza dużą ilość ciepła za pomocą środka chłodniczego.
 3. Środek chłodniczy chłodzi medium akumulujące aż do punktu wyłączenia sprężarki.
 4. Sprężarka chłodnicza zostaje wyłączona.
 1. Medium akumulujące dostarcza zimno do osuszania sprężonego powietrza i ogrzewa się.
 2. Medium akumulujące topi się w określonej, stałej temperaturze i pochłania przy tym dużą ilość ciepła z wilgotnego sprężonego powietrza.
 3. Medium akumulujące ogrzewa się aż do punktu włączenia sprężarki.
Budowa i działanie
Schemat budowy energooszczędnego osuszacza chłodniczego SECOTEC TF
 1. wlot sprężonego powietrza
 2. system wymiany ciepła SECOPACK LS
 3. wylot sprężonego powietrza
 4. wylot kondensatu
 5. spust kondensatu ECO DRAIN
 6. sprężarka chłodnicza
 1. skraplacz mikrokanałowy
 2. wentylator
 3. filtr osuszający
 4. akumulator środka chłodniczego
 5. zawór rozprężający
Dane techniczne TD

Wykonanie podstawowe

ModelTD 52 TD 67 TD 73
Przepływ m³/min 5,1 6,7 7,3
Straty ciśnienia bar 0,12 0,11 0,13
Pobór mocy elektrycznej przy 50% przepływu kW 0,31 0,37 0,49
Pobór mocy elektrycznej przy 100% przepływu kW 0,61 0,78 0,95
Nadciśnienie robocze bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Temperatura otoczenia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Temp na wlocie °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Ciężar kg 132 138 138
Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515
Przyłącze sprężonego powietrzaG 1½ G 1½ G 1½
Przyłącze odprowadzania kondensatuG ¼ G ¼ G ¼
Zasilanie energią elektryczną230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Czynnik chłodniczyR-513A R-513A R-513A
Ciężar czynnika chłodniczego jako ekwiwalent CO2 t 0,42 0,49 0,49
Współczynnik ocieplenia globalnego631 631 631
Ciężar czynnika chłodniczego kg 0,67 0,77 0,77

ModelTD 94
Przepływ m³/min 9,4
Straty ciśnienia bar 0,11
Pobór mocy elektrycznej przy 50% przepływu kW 0,5
Pobór mocy elektrycznej przy 100% przepływu kW 0,92
Nadciśnienie robocze bar 3 - 16
Temperatura otoczenia °C 3 - 50
Temp na wlocie °C 3 - 60
Ciężar kg 151
Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
588 x 797 x 1.515
Przyłącze sprężonego powietrzaG 2
Przyłącze odprowadzania kondensatuG ¼
Zasilanie energią elektryczną230 V / 1 / 50 Hz
Czynnik chłodniczyR-513A
Ciężar czynnika chłodniczego jako ekwiwalent CO2 t 0,56
Współczynnik ocieplenia globalnego631
Ciężar czynnika chłodniczego kg 0,88

Dane techniczne TE

Wykonanie podstawowe

ModelTE 102 TE 122 TE 142
Przepływ m³/min 11,5 12,5 15,5
Straty ciśnienia bar 0,11 0,13 0,14
Pobór mocy elektrycznej przy 50% przepływu kW 0,5 0,52 0,77
Pobór mocy elektrycznej przy 100% przepływu kW 1,08 1,12 1,51
Nadciśnienie robocze bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Temperatura otoczenia °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Temp na wlocie °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Ciężar kg 229 230 249
Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612
Przyłącze sprężonego powietrzaG 2 G 2 G 2
Przyłącze odprowadzania kondensatuG ¼ G ¼ G ¼
Zasilanie energią elektryczną400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Czynnik chłodniczyR-513A R-513A R-513A
Ciężar czynnika chłodniczego jako ekwiwalent CO2 t 0,95 0,98 0,98
Współczynnik ocieplenia globalnego631 631 631
Ciężar czynnika chłodniczego kg 1,5 1,55 1,55

Dane techniczne TF

Wykonanie podstawowe

ModelTF 174 TF 230 TF 280
Przepływ m³/min 17 23 28
Straty ciśnienia bar 0,13 0,15 0,19
Pobór mocy elektrycznej przy 50% przepływu kW 0,79 0,97 1,11
Pobór mocy elektrycznej przy 100% przepływu kW 1,61 2,2 2,45
Nadciśnienie robocze bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Temperatura otoczenia °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Temp na wlocie °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Ciężar kg 345 375 395
Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000
Przyłącze sprężonego powietrzaDN65 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Przyłącze odprowadzania kondensatuG ¼ G ¼ G ¼
Zasilanie energią elektryczną400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Czynnik chłodniczyR-513A R-513A R-513A
Ciężar czynnika chłodniczego jako ekwiwalent CO2 t 1,77 1,83 2,15
Współczynnik ocieplenia globalnego631 631 631
Ciężar czynnika chłodniczego kg 2,8 2,9 3,4

ModelTF 340
Przepływ m³/min 34
Straty ciśnienia bar 0,17
Pobór mocy elektrycznej przy 50% przepływu kW 1,29
Pobór mocy elektrycznej przy 100% przepływu kW 2,87
Nadciśnienie robocze bar 3 - 16
Temperatura otoczenia °C 3 - 45
Temp na wlocie °C 3 - 60
Ciężar kg 420
Wymiary
dł. × szer. × wys. mm
835 x 1.230 x 2.000
Przyłącze sprężonego powietrzaDN80 PN16 DIN
Przyłącze odprowadzania kondensatuG ¼
Zasilanie energią elektryczną400 V / 3 / 50 Hz
Czynnik chłodniczyR-513A
Ciężar czynnika chłodniczego jako ekwiwalent CO2 t 2,84
Współczynnik ocieplenia globalnego631
Ciężar czynnika chłodniczego kg 4,5