Regenerowane na zimno osuszacze adsorpcyjne od 0,20 do 1,13 m³/min

Wytrzymałe urządzenia oszczędzające miejsce

Kompaktowe osuszacze adsorpcyjne z serii DC są niezawodne, ciche i wydajne. Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych komponentów o wysokiej jakości urządzenia te posiadają niewielką powierzchnię ustawczą oraz gwarantują niskie koszty w trakcie całego okresu eksploatacji. 

Konfigurowane tryby pracy zapewniają dodatkowe potencjalne oszczędności energetyczne. Elastyczne przyłącza sprężonego powietrza i seryjne interfejsy sieciowe systemu sterowania SIGMA CONTROL SMART umożliwiają łatwą instalację i podłączenie do sieci sprężonego powietrza.

 • CPR (ciśnieniowy punkt rosy) do -70°C
 • System sterowania SIGMA CONTROL SMART z możliwością podłączenia do sieci
 • Filtry KAESER FILTER – do wyboru z ECO-DRAIN lub ręcznym spustem kondensatu przy filtrze wstępnym

Zalety:

 • Trwała i niezawodna konstrukcja urządzenia
  Trwała konstrukcja osuszaczy adsorpcyjnych DC 2.0 – 11.3 wyróżnia się wytrzymałymi aluminiowymi zbiornikami adsorpcyjnym, niewymagającymi konserwacji wymiennymi zaworami i stabilnymi ciśnieniowo i odpornymi na działanie wody w stanie ciekłym wkładami ze środkiem osuszającym. W celu optymalnego zabezpieczenia środka osuszającego i sieci przewodów te małe osuszacze adsorpcyjne są wyposażone w wydajne filtry KAESER FILTER.
 • Wysoka wydajność – niskie ciśnieniowe punkty rosy
  Optymalne warunki przepływu zapewniają maksymalną zdolność regeneracji środka osuszającego przy minimalnym zapotrzebowaniu na sprężone powietrze. Wymagane ciśnieniowe punkty rosy (-40/-70°C) osiągane są przy niskich stratach ciśnienia w cyklu stałym lub przy sterowaniu punktu rosy – nawet przy ciągłym wysokim obciążeniu. Dzięki zastosowaniu współbieżnego sterowania sprężarki lub pracy przerywanej można uzyskać dodatkową oszczędność energii.
 • Szybki montaż i nieskomplikowane przyłączenie do sieci
  Wydajne filtry KAESER FILTER są zamontowane na zewnątrz w celu łatwej kontroli działania i szybkiej wymiany elementów. Elastyczne przyłącza umożliwiają montaż w różnych pozycjach na górnym bloku zaworów. Wkładany przedni panel zapewnia szybki dostęp do zaworów, tłumików hałasu i systemu sterowania ECO CONTROL SMART.

 

Idealne uzupełnienie: separator oleju i wody AQUAMAT
System uzdatniania kondensatu AQUAMAT

Nasza rada: przed odprowadzeniem kondensatu do kanalizacji należy przeprowadzić jego ekonomiczne i zgodne z przepisami uzdatnianie. Dedykowanym do tego urządzeniem jest separator oleju i wody AQUAMAT. Pozwoli on na obniżenie kosztów utylizacji o 90%.

Obniżenie kosztów konserwacji

Zastosowanie osuszaczy adsorpcyjnych DC obniża koszty konserwacji aż o 20%.

W przypadku niskiego zapotrzebowania na sprężone powietrze decydującą rolę odgrywają koszty konserwacji, które pozwalają na obniżenie kosztów w ciągu całego cyklu eksploatacji. Właśnie to jest mocną stroną kompaktowych osuszaczy adsorpcyjnych z serii DC. 

Oprócz wydajnej eksploatacji dla zaworów i środka osuszającego uzyskano wyjątkowo długi interwał konserwacyjny wynoszący 5 lat. Dzięki temu te wytrzymałe urządzenia niewielkich rozmiarów są bardzo oszczędne. 

W porównanie z innymi dostępnymi na rynku osuszaczami można zaoszczędzić ponad 20% kosztów konserwacji. Także zmniejszona liczba czynności konserwacyjnych związanych z zaworami i wymianą środka osuszającego zapewnia dodatkowe oszczędności.

 

Szczegóły produktu

Wysoka sprawność – niskie ciśnieniowe punkty rosy

Aktywowany tlenek glinu w osuszaczach adsorpcyjnych z serii DC jest najwyższej jakości. Pozbawiony pyłu materiał charakteryzuje się równomiernym rozmiarem kulek i jest umieszczany we wkładach za pomocą procesu „Rainfilling”.
Zoptymalizowane napełnianie ułatwia przepływ i zapewnia dostęp do maksymalnej powierzchni. 

Ten sposób wyróżnia kilka zalet: W porównaniu z innymi środkami osuszającymi regeneracja odbywa się przy mniejszym zużyciu energii. Nasycenie wodą jest stosunkowo niskie. Brak nacieków i znacznie szybsze przywracanie pierwotnego ciśnieniowego punktu rosy w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

System sterowania ECO CONTROL SMART
Parametry pracy i komunikaty dostępne są w czasie rzeczywistym dzięki ECO CONTROL SMART.

Dzięki ECO CONTROL SMART można podłączyć osuszacze adsorpcyjne z serii DC do systemów SIGMA AIR MANAGER 4.0 oraz SIGMA NETWORK. Parametry i komunikaty robocze są dostępne w czasie rzeczywistym.

W menu podstawowym systemu sterowania ECO CONTROL SMART wyświetlane są: wartość zadana ciśnieniowego punktu rosy, tryb pracy osuszacza, czas pracy z zasilaniem z sieci elektrycznej, czas do następnej konserwacji oraz wersja oprogramowania. W historii komunikatów można wyświetlić 20 ostrzeżeń i zakłóceń z podaniem ich czasu. Podłączenie do sieci oraz konfiguracja jednostek systemu następuje za pomocą menu ustawczego.
Oprócz interfejsu Modbus TCP system sterowania ECO CONTROL SMART jest wyposażony w wejścia do zdalnego sterowania oraz do podłączenia spustu kondensatu ECO-DRAIN i czujnika ciśnieniowego punktu rosy. Komunikat roboczy, komunikaty konserwacji i zgłoszenia zakłóceń mogą być przekazywane dalej za pomocą odpowiednich wyjść bezpotencjałowych.

Dane techniczne