Separator wodno-olejowy AQUAMAT i.CF

Inteligentne uzdatnianie kondensatu

Przy wytwarzaniu sprężonego powietrza powstają duże ilości kondensatu. Zawiera on wodę oraz niewielkie ilości oleju. Taki kondensat stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego należy stosować separatory wodno-olejowe. Adsorbują one olej, tak aby woda odpadowa była jak najmniej zanieczyszczona. Odprowadzenie do kanalizacji jest możliwe po pozytywnym wyniku testu funkcjonalnego na zawartość węglowodorów (zgodnie z lokalnymi przepisami).

Separator AQUAMAT i.CF firmy KAESER KOMPRESSOREN wprowadza innowacyjne rozwiązanie uzdatniania kondensatu. Jest on przystosowany do współpracy ze sprężarkami o wydajności nawet do 92,6 m³/min. Jako pierwszy został wyposażony w system sterowania AQUAMAT CONTROL. Przejmuje on aktywną kontrolę nad procesem, pozwala zaplanować prace konserwacyjne i ułatwia zachowanie czystości obsługi.

Materiał filtracyjny separatora umieszczony jest w ergonomicznych wkładach. Jego wymiana odbywa się z pełnym zachowaniem czystości. Pozwala to chronić środowisko naturalne oraz zdrowie pracowników. Dzięki modułowej budowie wydajność urządzenia może być modyfikowana i dostosowywana w całym okresie eksploatacji.

Zalety separatora kondensatu dla Twojej instalacji:

 • Pewnie
  AQUAMAT CONTROL sprawuje aktywną kontrolę procesu. Wykorzystuje on optymalnie materiał filtracyjny, gdyż określa stan wkładów w zależności od obciążenia kondensatem. Posiada dodatkowo funkcję odwadniania, a tym samym zapewnia optymalne oczyszczanie kondensatu. Ponadto umożliwia planowanie konserwacji. Zgodnie z zaleceniami Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie (DIBt) ma możliwość komunikacji sieciowej.
 • Czysto
  Wkład z materiałem filtracyjnym posiada ergonomiczny uchwyt. Takie rozwiązanie pozwala na usunięcie całego nagromadzonego oleju. Ponadto złącze bagnetowe na kolektorze i zawór zwrotny na podstawie wkładu umożliwiają szybką konserwację. Chroni to personel serwisowy i środowisko przed zanieczyszczeniem. Co więcej, masa odwodnionego wkładu jest utrzymywana na poziomie poniżej 25 kg.
 • Modułowo
  Wszystkie modele AQUAMAT i.CF posiadają ten sam rozmiar wkładu. Praktyczne zestawy do przebudowy umożliwiają zmianę wydajność separatora kondensatu w trakcie eksploatacji.

Rentowność systemu oczyszczania kondensatu

Aspekt ekonomiczny dla KAESER KOMPRESSOREN odgrywa kluczową rolę. Dotyczy to również separatora wodno-olejowego kondensatu. Dzięki urządzeniom AQUAMAT i.CF uległy obniżeniu standardowe koszty utylizacji kondensatu o około 90%. Dlatego zakup separatora kondensatu AQUAMAT zwraca się w bardzo krótkim czasie. Ponadto przyczynia się znacznie do uzyskania w dłuższym terminie dodatniego bilansu z inwestycji w cały system odbioru i oczyszczania kondensatu.

 

Szczegóły produktu

Funkcja – aktywna separacja kondensatu
System uzdatniania kondensatu AQUAMAT – budowa
 1. Komora rozprężna
 2. Zawór tłokowy
 3. Komora pomiarowa
 4. AQUAMAT CONTROL
 5. Kolektor (orurowanie)
 1. Wkłady
 2. Zbiornik odprowadzanej wody
 3. Kanał doprowadzający
 4. Wylot odprowadzanej wody

Zanieczyszczony olejem kondensat wpływa do komory rozprężnej (1) separatora AQUAMAT i.CF, gdzie jego ciśnienie redukowane jest do poziomu ciśnienia atmosferycznego, a następnie spływa przez zawór tłokowy (2) do komory pomiarowej (3). 

Poziom kondensatu w tej komorze jest monitorowany w trybie ciągłym przez system sterowania AQUAMAT CONTROL (4). Gdy zostanie osiągnięty dopuszczalny poziom kondensatu, zawór tłokowy (2) jest zamykany. Powoduje to przerwanie jego dopływu. Tak powstaje pewna objętość kondensatu, która może zostać poddana działaniu ciśnienia. 

System sterowania AQUAMAT CONTROL (4) delikatnie tłoczy impulsami ciśnienia uwięziony kondensat przez rozdzielacz (5) i wkłady (6). Materiał filtracyjny bez węgla aktywnego we wkładach wchłania zawarty w kondensacie olej. 

Oczyszczona woda odpadowa wypływa przez dno wkładu do pojemnika (7) i stamtąd kanałem wznoszącym (8) do wylotu (9) separatora wodno-olejowego. 

Gdy AQUAMAT CONTROL wykryje minimalny poziom w komorze pomiarowej, wstrzymuje tłoczenie i otwiera zawór tłokowy, aby dopływ kondensatu został wznowiony. 

W razie usterki (np. z powodu przerwy w dopływie prądu) AQUAMAT i.CF kontynuuje pracę jako konwencjonalny separator grawitacyjny.

Pewnie – AQUAMAT CONTROL

Centralny element aktywnej separacji

AQUAMAT CONTROL to system sterowania separatorem wodno-olejowym.

Ciągła kontrola procesu

AQUAMAT CONTROL monitoruje poziom kondensatu, aby utrzymać jego ciągły przepływ na zakładanym poziomie. System sterowania mierzy parametry procesu i zgłasza zakłócenia.

Pozostały czas eksploatacji wkładów

AQUAMAT CONTROL na podstawie danych z czujników i danych procesowych oblicza pozostały czas eksploatacji wkładów. Ułatwia to planowanie konserwacji.

Automatyczne odwadnianie

AQUAMAT CONTROL odwadnia na żądanie dowolny wkład, aby jego masa nie przekraczała 25¬kg, co jest warunkiem czystej i ergonomicznej wymiany — dodatkowo przynosi to oszczędności związane z kosztami utylizacji.

Połączenie sieciowe

AQUAMAT CONTROL udostępnia dane eksploatacyjne i komunikaty za pośrednictwem protokołu Modbus TCP (Ethernet). Umożliwia to kontrolę procesu przez nadrzędne systemy sterowania, takie jak SIGMA AIR MANAGER 4.0.

Lokalna sieć WLAN

AQUAMAT CONTROL zapewnia lokalny dostęp WLAN i umożliwia personelowi serwisowemu dostęp do informacji o konfiguracji instalacji, danych procesowych i komunikatów na urządzeniach przenośnych także bez konieczności połączenia z siecią zakładową. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo danych.

Czysto – niezależnie od lokalizacji
Dołączone zatyczki ochronne zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.

Odseparowany olej zamknięty we wkładzie

Dzięki dużej powierzchni czynnej i optymalnemu wykorzystaniu materiału filtracyjnego we wkładzie jest trwale wiązana cała ilość oleju. Dzięki temu do minimum zredukowano ryzyko kontaktu personelu serwisowego z zanieczyszczeniami.

Odwadnianie na żądanie

Aktywna separacja oznacza, że wkłady są odwadniane pod wpływem łagodnych impulsów ciśnienia. Eliminuje to ryzyko ubrudzenia podczas wymiany materiału filtracyjnego. Dzięki sterowanemu odwadnianiu wkład w stanie pełnego nasycenia waży mniej niż 25 kg.

Zawór we wkładzie uniemożliwia wypływanie cieczy.

Zawór bagnetowy (zwrotny)

Wymiana wkładu jest łatwa i higieniczna dzięki praktycznemu zaworowi bagnetowemu. Zawór we wkładzie uniemożliwia wypływanie cieczy. Dodatkowym zabezpieczeniem są znajdujące się w zestawie zatyczki.

Ergonomiczny chwyt

Rura wlotowa wkładu wykonana jest w formie stabilnego i poręcznego uchwytu. Poziom ergonomii pracy podczas przenoszenia i montażu wkładów jest bardzo wysoki. Wkład jest chwytany za ergonomiczny uchwyt, obracany o 45° i wyjmowany z zamka bagnetowego. W stanie pełnego nasycenia waży nie więcej niż 25 kg.

Modułowy – AQUAMAT i.CF jest łatwy do rozbudowy
Praktyczne zestawy do przebudowy umożliwiają zmianę pojemności w trakcie eksploatacji.

Konwencjonalne separatory wodno-olejowe są przeznaczone do określonej ilości kondensatu. Jeśli wydajność ta została przekroczona, na przykład przez zwiększenie zapotrzebowania na sprężone powietrze, dotychczas konieczne było zainstalowanie dodatkowego urządzenia. Dzięki modułowej konstrukcji AQUAMAT i.CF łatwo się adaptuje i za pomocą odpowiednich zestawów do przebudowy może być łatwo dostosowany zarówno do wyższego, jak i zredukowanego zapotrzebowania.

Zrównoważone działanie – zarządzanie na rzecz ochrony środowiska
System sterowania AQUAMAT CONTROL — możliwie najwyższy standard ochrony środowiska.

Separator wodno-olejowy, którego działanie nie jest nadzorowane lub którego konserwację się zaniedbuje, może zanieczyścić środowisko kondensatem i ściekami z zawartością oleju. 

Inteligentne separatory wodno-olejowe AQUAMAT i.CF ze sterowaniem AQUAMAT CONTROL to nowoczesny sposób na ochronę środowiska.

 • Wkłady zostały skonstruowane z myślą o czystości obsługi. Wyposażono je w automatyczne odwadnianie i zawór zwrotny (bagnetowy). Sprawia to, że cała ciecz pozostaje bezpiecznie zamknięta.
 • Metoda aktywnej separacji zapobiega spiętrzaniu, a w konsekwencji przelewaniu kondensatu.
 • System sterowania AQUAMAT CONTROL stale wskazuje bieżący stan wkładów. Ułatwia to nadzór i planowanie konserwacji.