Uzdatnianie kondensatu: AQUAMAT


Czyste ścieki – w prosty sposób i zgodnie z przepisami

AQUAMAT należy do kategorii separatorów woda-olej. Zgodnie z nazwą jego zadaniem jest rozdzielenie kondensatu na te dwa składniki. Następuje to dzięki specjalnym wkładom filtracyjnym, które wchłaniają cząstki olejowe. W ten sposób odseparowana woda staje się zdatna do odprowadzenia do kanalizacji.

 

Każdy kondensat ze sprężarki zawiera standardowo ślady oleju. Stanowią one zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dlatego w celu ochrony wód istnieją przepisy dotyczące maksymalnej zawartości oleju w kondensacie odprowadzanym do kanalizacji jako ścieki.

Separatory oleju i wody AQUAMAT oddzielają wytrącony olej – co potwierdzają badania Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt). Separatory pomagają uzdatnić kondensat zgodnie z obowiązującymi normami. Co więcej, bezpośrednio w miejscu jego powstawania oraz bez użycia energii. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się najnowszą technologią oczyszczania, bez obaw od strony prawnej.

W przypadku specjalnych wymagań instalacyjnych oferujemy dodatkowe wyposażenie. Mogą to być elektroniczne wskaźniki poziomu oleju,  wanny ochronne zatrzymujące olej w przypadku awarii oraz grzałki zapobiegające zamarzaniu kondensatu. Dostępne są również specjalne kolektory kondensatu, które umożliwiają równoległe podłączenie kilku separatorów o takim samym obciążeniu kondensatem.

Zalety

 • 90% redukcja kosztów utylizacji:
  odbieranie i uzdatnianie kondensatu przez wyspecjalizowane firmy jest bardzo kosztowne. Dzięki AQUAMAT konieczna jest utylizacja tylko resztkowych ilości szkodliwych substancji. Pozwala to obniżyć typowe koszty utylizacji o 90% i chronić środowisko naturalne.
 • Długa żywotność filtrów:
  we wszystkich modelach CF zastosowano wydajne filtry z włókna syntetycznego o bardzo wysokiej zdolności pochłaniania oleju (bez aktywnego węgla). Dodatkowo od modelu CF9 filtr połączono z komorą odprężającą. Z komory napływający olej trafia przez przelew do zlewowego zbiornika zewnętrznego. Takie rozwiązanie odciąża filtry i wydłuża czas pomiędzy kolejnymi konserwacjami.
 • Łatwa obsługa:
  jakość oczyszczonych ścieków można ocenić wizualnie za pomocą referencyjnego zestawu z wzorcami mętności. Szczególnie łatwy w obsłudze jest model z głównym wkładem filtra. Można go wyjąć za pomocą uchwytu i zawiesić do ocieknięcia – w czysty i prosty sposób.
Rentowność systemu zawsze pod kontrolą

Dzięki obniżeniu standardowych kosztów utylizacji kondensatu o około 90% zakup urządzenia AQUAMAT nie tylko zwraca się w bardzo krótkim czasie, ale także przyczynia znacznie do uzyskania w dłuższym terminie dodatniego bilansu z inwestycji w cały system – aspekt, który dla KAESER KOMPRESSOREN odgrywa kluczową rolę.

 

Szczegóły produktu - separator kondensatu AQUAMAT

Budowa
System uzdatniania kondensatu AQUAMAT – budowa
 1. komora odprężająca
 2. zbiornik separacji wstępnej
 3. wyjmowany wstępny separator zanieczyszczeń
 4. zbiornik separatora oleju
 5. filtr wstępny
 6. wkład głównego filtra
 7. odpływ wody
 8. spust do referencyjnego badania mętności
Podłączenie do stacji sprężonego powietrza
System uzdatniania kondensatu AQUAMAT
 1. Sprężarka
 2. Zbiornik sprężonego powietrza z ECO-DRAIN
 3. Osuszacz chłodniczy ze spustem ECO-DRAIN
 4. Filtr sprężonego powietrza ze spustem ECO-DRAIN
 1. AQUAMAT- uzdatnianie kondensatu
 2. Elektroniczny system utrzymania ciśnienia DHS
 3. Sieć sprężonego powietrza
Dane techniczne

Dane techniczne znajdują się w tej broszurze: