Uzdatnianie kondensatu: AQUAMAT


Czyste ścieki – w prosty sposób i zgodnie z przepisami

AQUAMAT należy do kategorii separatorów woda-olej. Zgodnie z nazwą jego zadaniem jest rozdzielenie kondensatu na te dwa składniki. Następuje to dzięki specjalnym wkładom filtracyjnym, które wchłaniają cząstki olejowe. W ten sposób odseparowana woda staje się zdatna do odprowadzenia do kanalizacji.

Każdy kondensat ze sprężarki zawiera standardowo ślady oleju. Stanowią one zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dlatego w celu ochrony wód istnieją przepisy dotyczące maksymalnej zawartości oleju w kondensacie odprowadzanym do kanalizacji jako ścieki.

Separatory oleju i wody AQUAMAT oddzielają wytrącony olej – co potwierdzają badania Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt). Separatory pomagają uzdatnić kondensat zgodnie z obowiązującymi normami. Co więcej, bezpośrednio w miejscu jego powstawania oraz bez użycia energii. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się najnowszą technologią oczyszczania, bez obaw od strony prawnej.

W przypadku specjalnych wymagań instalacyjnych oferujemy dodatkowe wyposażenie. Mogą to być elektroniczne wskaźniki poziomu oleju,  wanny ochronne zatrzymujące olej w przypadku awarii oraz grzałki zapobiegające zamarzaniu kondensatu. Dostępne są również specjalne kolektory kondensatu, które umożliwiają równoległe podłączenie kilku separatorów o takim samym obciążeniu kondensatem.

Zalety:

  • 90% redukcja kosztów utylizacji
    Odbieranie i uzdatnianie kondensatu przez wyspecjalizowane firmy jest bardzo kosztowne. Dzięki AQUAMAT konieczna jest utylizacja tylko resztkowych ilości szkodliwych substancji. Pozwala to obniżyć typowe koszty utylizacji o 90% i chronić środowisko naturalne.
  • Długa żywotność filtrów
    We wszystkich modelach CF zastosowano wydajne filtry z włókna syntetycznego o bardzo wysokiej zdolności pochłaniania oleju (bez aktywnego węgla). Dodatkowo od modelu CF9 filtr połączono z komorą odprężającą. Z komory napływający olej trafia przez przelew do zlewowego zbiornika zewnętrznego. Takie rozwiązanie odciąża filtry i wydłuża czas pomiędzy kolejnymi konserwacjami.
  • Łatwa obsługa
    Jakość oczyszczonych ścieków można ocenić wizualnie za pomocą referencyjnego zestawu z wzorcami mętności. Szczególnie łatwy w obsłudze jest model z głównym wkładem filtra. Można go wyjąć za pomocą uchwytu i zawiesić do ocieknięcia – w czysty i prosty sposób.

 

Rentowność systemu zawsze pod kontrolą

Dzięki obniżeniu standardowych kosztów utylizacji kondensatu o około 90% zakup urządzenia AQUAMAT nie tylko zwraca się w bardzo krótkim czasie, ale także przyczynia znacznie do uzyskania w dłuższym terminie dodatniego bilansu z inwestycji w cały system – aspekt, który dla KAESER KOMPRESSOREN odgrywa kluczową rolę.

 

Szczegóły produktu - separator kondensatu AQUAMAT

Dane techniczne

Dane techniczne znajdują się w tej broszurze: