Uzdatnianie sprężonego powietrza i technika kondensacji

Niezawodna metoda aby pozbyć sie korozji i zanieczyszczeń

Woda, olej, zanieczyszczenia utrudniają eksploatację urządzeń wykorzystujących sprężone powietrze. KAESER KOMPRESSOREN oferuje kompletną gamę produktów, które zapewniają osuszone i czyste sprężone powietrze – od prostych zastosowań na placach budowy aż po złożoną produkcję podzespołów elektronicznych:

 • dla wysokiej jakości produktów
 • dla bezawaryjnych i prawie bezobsługowych procesów
 • dla łatwego odprowadzania kondensatu

Korzyści dla użytkownika: wysokie bezpieczeństwo procesu i efektywność kosztów dzięki urządzeniom, których długa i bezawaryjna praca szybko przynosi zwrot zainwestowanych w nie pieniędzy.


Przegląd naszych produktów z zakresu uzdatniania sprężonego powietrza i techniki kondensacjiSeparator cyklonowy

Separator cyklonowy – seria KC

Odprowadzanie kondensatu wytrąconego na wyjściu sprężarki

 • Podstawa bezawaryjnego i energooszczędnego funkcjonowania podłączonych osuszaczy i filtrów
 • Pasujące średnice dla praktycznego podłączenia do sprężarek KAESER KOMPRESSOREN
 • Bezobsługowe odprowadzanie kondensatu

Więcej informacji
Separator cyklonowy

Osuszacz

Osuszacz chłodniczy

Ochrona przed dalszym powstawaniem kondensatu odpowiednia do zastosowania

 • Osuszacze chłodnicze (DTP ≥ +3°C) – zalecane przede wszystkim do wyjątkowo skutecznego osuszania podstawowego
 • Osuszacze kombinowane (DTP ≥ +3/−40°C) oraz osuszacze adsorpcyjne (DTP ≥ −70°C) – dla ochrony przed zamarzaniem oraz zastosowań specjalnych
 • Osuszacze membranowe (DTP ≥ −40°C) do zastosowań na ograniczonych przestrzeniach w punktach końcowych – bez przyłącza elektrycznego

Więcej informacji

Filtr i adsorber węglowy

Filtr i adsorber węglowy

Usuwają zanieczyszczenia i dostarczają sprężone powietrze odpowiadające żądanej klasie czystości

 • FILTRY KAESER z gwintowanym przyłączem oraz filtry z przyłączem kołnierzowym usuwają kurz, opary i aerozole olejów – przy nadciśnieniu do 16 bar
 • Filtry wysokociśnieniowe pasujące do sprężarek doprężających – dla nadciśnienia do 45 bar
 • Adsorbery węglowe usuwają skutecznie opary olejowe i zapachy. Pozwalają one osiągnąć resztkową zawartość olejów klasy 1 wg normy ISO 8573-1 (na poziomie 0–0,01 mg/m³) – dla nadciśnienia do 16 i 48 bar

Więcej informacji

Spust kondensatu

Elektroniczne spusty kondensatu ECO-DRAIN

Odprowadzanie kondensatu z sieci sprężonego powietrza

 • Elektroniczny spust kondensatu ECO-DRAIN z regulacją poziomu oraz wyjątkowo wytrzymałym sterowaniem zaworami – dla uniknięcia strat sprężonego powietrza
 • Przycisk testu i samoczynna kontrola z bezpotencjałowym zestykiem alarmowym (w zależności od modelu) – można podłączyć do nadrzędnego układu sterowania
 • Seria ECO-DRAIN 3x z przetestowanym fabrycznie modułem serwisowym – dla wyjątkowo niezawodnej i ekonomicznej konserwacji

Więcej informacji
Spust kondensatu

Uzdatnianie kondensatu

System uzdatniania kondensatu AQUAMAT

Kondensat jest przetwarzany bezpośrednio w miejscu powstawania w łatwe do odprowadzenia ścieki

 • Separator oleju i wody AQUAMAT z serii CF dla niezawodnego uzdatniania wytrąconego kondensatu – brak kosztów energii, wyraźnie korzystniejszy niż utylizacja zewnętrzna
 • Działanie potwierdzone badaniami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej – dla zgodności z wymogami prawnymi
 • Ochrona środowiska naturalnego

Więcej informacji
Uzdatnianie kondensatu