System zarządzania sprężonym powietrzem – SIGMA AIR MANAGER 4.0

Sterowanie stacjami sprężonego powietrza – w celu uzyskania optymalnej wydajności

Wydajny, sieciowy i adaptacyjny – system sterowania SIGMA AIR MANAGER 4.0 wprowadza zorientowane na zapotrzebowanie zarządzanie sprężonym powietrzem na nowy poziom.
System zarządzania sprężonym powietrzem zarządza pracą kilku sprężarek, osuszaczy lub filtrów w niespotykanie ekonomiczny sposób. 

Opatentowana metoda optymalizacji oblicza zapotrzebowanie na sprężone powietrze bazując na symulacji opartej na jego dotychczasowym zużyciu. Czynnikiem decydującym nie jest już wąski zakres wstęgi ciśnienia, ale ciągłe, optymalne działanie całej stacji sprężonego powietrza. Oszczędzanie energii nigdy nie było tak proste. 

Wszystkie komponenty stacji sprężonego powietrza połączone są z inteligentnym systemem sterowania za pośrednictwem bezpiecznej sieci KAESER SIGMA NETWORK. Dzięki temu możliwe jest kompleksowe monitorowanie i zarządzanie energią, a także przewidywanie i planowanie konserwacji. Pozwala to zminimalizować czasy przestoju i maksymalnie zwiększyć wydajność produkcji.

Zalety:

  • Zarządzanie sprężonym powietrzem zorientowane na zapotrzebowanie
  • Adaptacyjna optymalizacja stacji sprężonego powietrza
  • Wyższa przejrzystość procesu, większa kontrola, mniejsza liczba awarii

 

Dostępność

Dzięki SIGMA AIR MANAGER 4.0 organizacja działań serwisowych staje się dziecinnie prosta. Centralne przetwarzanie danych operacyjnych stacji sprężonego powietrza zapewnia stały przegląd stanu instalacji. Okresy międzyserwisowe można zatem zoptymalizować i zaplanować na przyszłość.

Monitoring

System SIGMA AIR MANAGER 4.0 umożliwia kompleksowe monitorowanie stanu stacji sprężonego powietrza. W tym celu dane operacyjne są rejestrowane, archiwizowane i wizualizowane. Dzięki monitorowaniu parametrów stacji zakłócenia można wykrywać na wczesnym etapie i je natychmiast usuwać.

Raportowanie

SIGMA AIR MANAGER 4.0 rejestruje, archiwizuje i przetwarza dane operacyjne stacji sprężonego powietrza oraz aktywnie wspiera zarządzanie energią zgodnie z normą ISO 50001. Automatycznie pozyskiwane wyniki i analizy są udostępniane w postaci raportu.

Sieć

SIGMA AIR MANAGER 4.0 umożliwia cyfryzację stacji sprężonego powietrza od zaraz. Jako węzeł centralny łączy wszystkie elementy stacji za pośrednictwem bezpiecznej sieci KAESER SIGMA NETWORK. Dane operacyjne są gromadzone centralnie i mogą być zintegrowane z istniejącym systemem sterowania. Komunikacja następuje za pośrednictwem Modbus TCP, Ethernet IP, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU i również przez przyszłościowe rozwiązanie OPC UA.

 

SIGMA AIR MANAGER 4.0 w szczegółach

Procedura optymalizacji

SIGMA AIR MANAGER 4.0 wykorzystuje dotychczasowy trend zużycia sprężonego powietrza do określenia wymogów adaptacyjnych w przyszłości. Na bazie opatentowanego algorytmu optymalizacji mogą być wprowadzane najbardziej efektywne perspektywicznie procedury sterowania. Wykorzystują one trendy zużycia sprężonego powietrza, jak też warunki techniczne komponentów oraz wiedzę na temat zachowania instalacji i systemu.

Nadrzędny system sterowania SIGMA AIR MANAGER 4.0 firmy KAESER KOMPRESSOREN.
KAESER SIGMA NETWORK

Warunki przemysłowe stawiają szczególne wymagania przed systemami komunikacji, także w zakresie połączeń pomiędzy urządzeniami. Muszą być one wytrzymałe oraz podręczne, jednak także kompatybilne z rozwiązaniami stosowanymi na całym świecie. Ponadto powinny szybko i bezpiecznie przekazywać duże ilości danych oraz zapewniać integralność danych. Ważne jest również umożliwienie wykonywania czynności w czasie rzeczywistym, co jest wymogiem w przypadku różnych procesów. KAESER SIGMA NETWORK spełnia wszystkie wymagania, a nawet oferuje znacznie więcej.

Wraz z systemem zarządzania sprężonym powietrzem SIGMA AIR MANAGER 4.0 sieć KAESER SIGMA NETWORK tworzy perfekcyjnie dopasowaną infrastrukturę dla inteligentnego serwisu zgodnego z Industrie 4.0. Na życzenie użytkownika dane ze stacji sprężonego powietrza mogą być bezpiecznie transmitowane szerokopasmowym połączeniem do KAESER DATA CENTER.

Połączenie zdalnej diagnozy z dopasowanymi do potrzeb, prewencyjnymi działaniami utrzymania sprawności gwarantuje największe bezpieczeństwo zasilania oraz wydajność całego systemu.

  • Zapobieganie nieplanowanym i zmniejszenie planowanych przerw w pracy (awarie/konserwacja) dzięki analizie parametrów roboczych, np. godzin pracy pod obciążeniem i temperatur
  • Zwiększenie wydajności energetycznej dzięki kontroli ważnych parametrów roboczych, tj. np. temperatura końcowa sprężania, ciśnieniowy punkt rosy, różnice ciśnień (filtr), wycieki, strumień ciśnieniowy i objętości
  • Redukcja kosztów serwisowania aż o 30 % dzięki zoptymalizowanym czynnościom konserwacyjnym oraz zminimalizowaniu liczby napraw
  • Optymalne do zapotrzebowania dopasowanie instalacji sprężonego powietrza przez cały okres użytkowania
KAESER SIGMA NETWORK umożliwia połączenie z komputerem stacjonarnym, laptopem lub tabletem oraz z własnym centrum sterowania.