Nadrzędny system sterowania: SIGMA AIR MANAGER 4.0

Kluczowe rozwiązanie techniczne dostosowane do Industrie 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0 jest generacją nadrzędnego systemu zarządzania i monitorowania sprężonego powietrza, który obejmuje całą stację sprężarek z urządzeniami do oczyszczania sprężonego powietrza. Wykorzystując adaptacyjny system regulacji 3-Dadvanced, sprawia, że wytwarzanie i uzdatnianie sprężonego powietrza staje się jeszcze inteligentniejsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze.

 • Regulacja 3-Dadvanced analizuje w sposób ciągły dane eksploatacyjne, przeprowadza symulacje alternatywnych działań i oblicza optymalne zestawienie z dostępnych w kompresorowni sprężarek, które pokryje aktualne zapotrzebowanie na sprężone powietrze sieci zakładowej. Wynikiem tego jest do dziś niespotykany poziom efektywności energetycznej.
 • Łatwa obsługa, ciągła analiza sytuacji oraz możliwość wizualizacji daje pełny obraz pracy sprężarkowni. Dzięki możliwości zastosowania bezpiecznej techniki sieciowej - wszystkie te parametry można śledzić na komputerze- wpisując do przeglądarki odpowiedni adres IP po zalogowaniu. Wystarczy dostęp do internetu! SAM 4.0 stwarza także możliwość zdalnego sterowania. W takim wariancie konieczne jest zastosowanie przemysłowych protokołów komunikacji typu Profibus, Modbus czy Profinet.
 • Specjaliści KAESER KOMPRESSOREN analizują otrzymane dane i poprzez działania prewencyjne zabiegają nieprzewidzianym postojom w czasie produkcji.

Jeśli w przyszłości planują Państwo zmiany, SIGMA AIR MANAGER 4.0 jest przystosowany do rozbudowy stacji sprężonego powietrza. Proste uaktualnienie oprogramowania umożliwia rozbudowę sterowania nadrzędnego bez dodatkowych inwestycji sprzętowych.

Zalety

 • Inteligencja:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 uwzględnia nie tylko straty z tytułu przełączania, ale wszystkie wartości wpływające na stację sprężonego powietrza, wylicza osiągalne optimum i odpowiednio steruje podłączonymi komponentami.
 • Pewność:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 i wydajna sieć Ethernet KAESER SIGMA NETWORK tworzą przyszłościową infrastrukturę, odpowiadającą najwyższym wymaganiom bezpiecznego przemysłowego systemu sterowania.
 • Efektywność:
  Ciągła dokładna regulacja w kontekście dopasowania do energetycznego optimum (zarządzanie energią zgodne z ISO 50001) oraz możliwość zastosowania prewencyjnej obsługi serwisowej zapewniają możliwie najniższe całkowite koszty eksploatacji.
 

Nasz zespolony system zarządzania i monitorowania SIGMA AIR MANAGER 4.0 w szczegółach

Wyposażenie

Systemy sterowania

 • Specjalnie dostosowany komputer przemysłowy z procesorem wielordzeniowym „Quad Core“ składający się z panelu obsługowego, jednostki sterującej i obliczeniowej
 • Złącza komunikacyjne, zintegrowany serwer sieciowy
 • Porty SIGMA NETWORK
 • Cyfrowe oraz analogowe sygnały wejściowe oraz wyjściowe

Interfejs człowiek – maszyna

 • Obsługa intuicyjna
 • Monitor 12.1" TFT podświetlany LED
 • Panel obsługowy pokryty wytrzymałą szklaną płytą
 • Kolorowy wyświetlacz przemysłowy 16:10 z pojemnościowymi przyciskami funkcyjnymi
 • Rozdzielczość1280 x 800 pikseli
 • Cztery podświetlane LED przyciski dotykowe
 • Urządzenie RFID do zapisu i odczytu kart Kaeser Equipment Cards oraz Kaeser RFID-Keys
 • 30 języków

Interfejsy komunikacyjne

 • Gigabit-Ethernet dla wizualizacji (serwer sieciowy)
 • E-mail
 • Gniazdo na moduł komunikacyjny (do połączenia z układem sterowania)
 • Gniazdo kart SD HC/XC (np. do aktualizacji)

Opcje/osprzęt

 • System sterowania częścią sieci
 • Moduły komunikacyjne PROFIBUS DP, PROFINET IO, Modbus TCP
 • Master SNW-PROFIBUS

Szafa sterująca

 • Montaż ścienny
 • Ochrona przed pyłem i wodą rozbryzgową
 • IP 54

Dopuszczenia

 • CE
 • cULus
 • Kompatybilność elektromagnetyczna

Aktualizacja SIGMA AIR MANAGER

 • Aktualizacja oprogramowania w celu zwiększenia liczby sterowanych komponentów
 • Brak konieczności wymiany osprzętu
Innowacja – adaptacyjna regulacja 3-Dadvanced
Inteligentne sterowanie z regulacją adaptacyjną 3 D „advanced”

Algorytm regulacji 3-Dadvanced aranżuje pracę systemu sprężonego powietrza KAESER KOMPRESSOREN.
Dzięki temu system ten dostarcza doskonale dopasowaną do wymagań ilość sprężonego powietrza. Dzieje się to przy najniższych kosztach energetycznych!

Unikalne sterowanie adaptacyjne 3-Dadvanced cały czas analizuje stosunek pomiędzy parametrami (np.ciśnienia przełączania i regulacji sprężarek) i wylicza z wielu opcji przewidywane efektywne optimum.
Uwzględniane są przy tym nie tylko załączenia i wyłączenia urządzeń, ale także straty z tytułu pracy na luzie i pracy przetwornicy częstotliwości lub elastyczności ciśnienia. Jednocześnie optymalizowana jest charakterystyka ciśnieniowa, i obniżana wartość średnia ciśnienia.

Prosta aktualizacja oprogramowania w przypadku rozbudowy stacji sprężonego powietrza
SIGMA AIR MANAGER 4.0: Łatwa rozbudowa dzięki aktualizacji oprogramowania
KAESER SIGMA NETWORK

Warunki przemysłowe stawiają szczególne wymagania przed systemami komunikacji, także w zakresie połączeń pomiędzy urządzeniami. Muszą być one wytrzymałe oraz podręczne, jednak także kompatybilne z rozwiązaniami stosowanymi na całym świecie, szybko i bezpiecznie przekazywać duże ilości danych oraz zapewniać integralność danych, lecz również umożliwiać wykonywanie czynności w czasie rzeczywistym, co jest wymogiem w przypadku różnych procesów. KAESER SIGMA NETWORK spełnia wszystkie wymagania, a nawet oferuje znacznie więcej.

Systemy KAESER SIGMA NETWORK oraz SIGMA AIR MANAGER 4.0 tworzą razem idealnie dopasowaną, bezpieczną infrastrukturę w celu świadczenia inteligentnych usług zgodnie z wymogami Industrie 4.0: Na życzenie użytkownika dane ze stacji sprężonego powietrza mogą być bezpiecznie transmitowane szerokopasmowym połączeniem do KAESER DATA CENTER.

Połączenie zdalnej diagnozy z dopasowanymi do potrzeb, prewencyjnymi działaniami utrzymania sprawności gwarantuje największe bezpieczeństwo zasilania oraz wydajność całego systemu.

 • Zapobieganie nieplanowanym i planowanym przerwom w pracy (awarie / konserwacja) dzięki analizie parametrów roboczych, np. godzin pracy pod obciążeniem i temperatur
 • Zwiększenie wydajności energetycznej dzięki kontroli ważnych parametrów roboczych, tj. np. temperatura końcowa sprężania, ciśnieniowy punkt rosy, różnice ciśnień (filtr), wycieki, strumień ciśnieniowy i objętości
 • Redukcja kosztów serwisowania aż o 30 % dzięki zoptymalizowanym czynnościom konserwacyjnym oraz zminimalizowaniu liczby napraw
 • Optymalne do zapotrzebowania dopasowanie instalacji sprężonego powietrza przez cały okres użytkowania
KAESER SIGMA NETWORK: Bezpieczne i zorientowane na przyszłość
Zdalna diagnoza i prewencyjne działania utrzymania sprawności (KAESER SIGMA SMART AIR)

SIGMA AIR MANAGER 4.0 – podstawa świadczenia usług zgodnie z wymogami Industrie 4.0

W przyszłości monitorowanie w czasie rzeczywistym licznych czujników umożliwi nie tylko natychmiastową reakcję na nietypowe stany pracy.
Stanie się również podstawą optymalnego planowania serwisu: dzięki inteligentnym narzędziom prognostycznym z góry wiadomo, czego można się spodziewać. Jest to zapewnienie bezpieczeństwa wytwarzania na najwyższym poziomie. I ponieważ w takim wypadku usługi serwisowe następują w ściśle określonym czasie i w zależności od potrzeb, występuje też dodatkowa oszczędność kosztów.

System SIGMA AIR MANAGER 4.0 to serce stacji sprężonego powietrza oraz kluczowe rozwiązanie techniczne umożliwiające korzystanie z przyszłych usług zgodnie z zasadami Industrie 4.0. Jako centralny, inteligentny system wewnątrz stacji sprężonego powietrza przejmuje on zadania sterowania i przekazywanie strumienia danych poprzez KAESER DATA CENTER.

Sterowanie nadrzędne otwiera nowe możliwości wykonywania z wyprzedzeniem działań mających na celu utrzymanie sprawności sprężarek i urządzeń.

Dotychczas czynności konserwacyjne były przeprowadzane dopiero po wystąpieniu awarii lub w czasie wymaganego przeglądu.
Dzięki systemowi SIGMA AIR MANAGER 4.0 można wykonać odpowiednie czynności przed pojawieniem się awarii, co zapobiega przestojom w pracy.

Zintegrowane w maszynie czujniki oraz system sterowania sprężarki SIGMA CONTROL 2 ustalają i przetwarzają dane procesowe, a także przekazują je w czasie rzeczywistym do SIGMA AIR MANAGER 4.0. Za pomocą specjalnego oprogramowania informacje te są przekazywane do KAESER DATA CENTER, gdzie wykonywana jest analiza w czasie rzeczywistym.

W KAESER DATA CENTER są centralnie monitorowane i opracowane komunikaty robocze. W razie potrzeby wykonywane są prewencyjne działania mające na celu utrzymanie sprawności. W efekcie można w odpowiednim momencie przeprowadzić konserwację, czyli wtedy, gdy jest ona rzeczywiście potrzebna. Oznacza to oszczędność czasu, pieniędzy oraz zapewnia dostępność sprężonego powietrza.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego całkowicie bezobsługowego pakietu KAESER SIGMA SMART AIR, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami!

Zasada Predictive Maintenance zwana także konserwacją prewencyjną
Dane techniczne