System Automatyki Wentylacji


Innowacyjny układ automatyki wentylacji KAVS 4.0

Jednym z kluczowych elementów efektywnej i bezproblemowej pracy kompresorów jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia stacji sprężonego powietrza. Pominięcie tego aspektu może doprowadzić do przegrzania lub wychłodzenia pomieszczenia, a w konsekwencji awarii urządzeń.

Podstawowe funkcje, jakie spełnia wentylacja to:

  • - odprowadzenie ciepłego powietrza wyrzutowego na zewnątrz
  • - zapewnienie świeżego powietrza z zewnątrz do chłodzenia oraz celów procesowych
  • - zapewnienie odpowiednich warunków temperaturowych w pomieszczeniu zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń.

Najprostszy układ wentylacji składa się z czerpni powietrza oraz izolowanego kanału wyrzutowego, a funkcję elementów odcinających spełniają ręcznie otwierane przepustnice wielopłaszczyznowe. Taki układ, w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy kompresorów, wymaga stałego nadzoru i kontroli obsługowej ze strony użytkownika.

W celu zapewnienia efektywnej pracy układu wentylacji wykorzystuje się systemy automatyki, które w sposób płynny regulują i sterują instalacją w zależności od zadanych parametrów. Wychodząc naprzeciw wysokim oczekiwaniom naszych klientów, inżynierowe z firmy KAESER KOMPRESSOREN opracowali innowacyjny system sterowania wentylacją KAESER Advanced Ventilation System (KAVS). Układ automatyki wentylacji KAVS został specjalnie zaprojektowany tak, aby w pełni automatycznie zarządzać i sterować układem wentylacji stacji sprężonego powietrza. Zaawansowane algorytmy logiki działania KAVS pozwalają na znaczną poprawę efektywności instalacji, co ma wpływ na realne oszczędności.