Nasze bloki dmuchaw: seria OMEGA


Wytrzymałe modele – odpowiednie do każdego zastosowania

Bloki dmuchaw walcowych produkujemy w wielu rozmiarach. Bloki z serii OMEGA posiadają trójłopatkowe wirniki - dzięki nim dmuchawy walcowe charakteryzują sie niewielkimi pulsacjami. Dmuchawy powstają w najnowocześniejszych, klimatyzowanych centrach obróbki CNC i są poddawane skrupulatnym testom przy maksymalnym obciążeniu.

 • Dmuchawy walcowe do różnorodnego zastosowania – stacjonarnego i mobilnego, do pracy przy nadciśnieniu i podciśnieniu – do tłoczenia powietrza i azotu (seria OMEGA P i PN)
 • Dmuchawy z głównymi elementami ze stopu chromowo-niklowego dla branży destylacji próżniowej / recyklingu wody procesowej (seria OMEGA B)
 • Dmuchawy podciśnieniowe z chłodzeniem wlotu zapewniające jeszcze wyższą wydajność preferowane do pracy przy nadciśnieniu i podciśnieniu na pojazdach asenizacyjnych i silosowych (seria OMEGA PV)
 • Walcowe pompy próżniowe do wytwarzania niskiej próżni (seria OMEGA WVC) w połączeniu z pompą wstępną

 

Zalety:

 • Wyjątkowo długi okres eksploatacji:
  cylindryczne łożyska rolkowe przejmują w 100% siłę medium działającego na wirniki. Żywotność łożysk zamontowanych w dmuchawie została zwiększona do 100 000 roboczogodzin.
 • Wysoka wydajność:
  niezwykle precyzyjne wykonanie zapewnia niewielki rozmiar szczeliny pomiędzy wirnikiem a obudową. W ten sposób dochodzi jedynie do niewielkiej utraty strumienia przepływu z tytułu strat szczelinowych.

 

Korzystne rozwiązanie dzięki niskim kosztom w okresie eksploatacji
Koszty w okresie eksploatacji

Nasze holistyczne podejście: maksymalna wydajność energetyczna, najwyższa dostępność sprężonego powietrza, globalna sieć punktów serwisowych i doradczych o szybkich czasach reakcji.

 

Szczegóły produktu

Dmuchawy walcowe OMEGA P
Instalacje z dmuchawą walcową z profilem OMEGA

Zakres zastosowania

Czy to stacjonarnie, czy mobilne, czy przy nadciśnieniu, czy też przy podciśnieniu – nasze dmuchawy walcowe wyróżniają się różnorodnymi obszarami zastosowania. Na przykład:

 • w gospodarce wodnej (choćby przy napowietrzaniu zbiorników sedymentacyjnych)
 • generowanie nadmuchu (osuszanie, chłodzenie, oddzielanie ...)
 • zaopatrzenie w powietrze palników
 • do pneumatycznego transportu proszków i granulatów
Dmuchawy walcowe do transportowania azotu Model OMEGA PN
Dmuchawy walcowe OMEGA P
Zakres zastosowania
Niektóre materiały sypkie należy transportować w zamkniętych systemach w atmosferze azotowej.
Należy ograniczyć przy tym do minimum nieszczelności wszystkich komponentów systemu – również te w dmuchawach walcowych.
Zaprojektowane specjalnie do tego rodzaju zastosowania dmuchawy typu PN są dostępne z trzema rożnymi uszczelnieniami przepustów obrotowych wałów napędowych – jako niezużywające się uszczelnienia pierścieniem ślizgowym (patrz ilustracja).
Dmuchawy podciśnieniowe z chłodzeniem wlotu wstępnego: Model OMEGA PV
Dmuchawy podciśnieniowe OMEGA PV – pojazd do odsysania
Zakres zastosowania
 • Zastosowanie w obszarze próżni niskiej do 100 mbar(abs) lub 900 mbar różnicy ciśnienia
 • Wydajność zasysania w podciśnieniu do 120 m³/min
Przykłady zastosowania
 • zastosowanie mobilne np. w pojazdach silosowych i asenizacyjnych
Dmuchawy podciśnieniowe OMEGA PV – sposób działania
Sposób działania
Jeżeli pomiędzy wirnikiem i obudową została zamknięta próżnia (kolor żółty), to przy kolejnym obrocie wirników powietrze otoczenia (kolor niebieski) przedostaje się przez tak zwany wstępny kanał wlotowy do bloku dmuchawy.
Strumienie objętości pochodzące z próżni i z otoczenia mieszają się, a powstałe sprężone ciepło rozchodzi się na dużo większą skumulowaną masę powietrza.
W ten sposób osiąga się takie same końcowe temperatury sprężania jak w przypadku zwykłych bloków dmuchaw.
Dmuchawa do sprężania par: Model OMEGA B
Dmuchawa do sprężania par: Model OMEGA B

Zakres zastosowania

 • zaprojektowana specjalnie do sprężania pary wodnej w podciśnieniu – w połączeniu z chłodzeniem wtryskiem wody

Wyposażenie

 • wirniki i obudowa bloków wykonywane jako odlew ze stali szlachetnej lub odlew stopu żelaza z domieszką chromo-niklową
 • różne, specjalne, wewnętrzne uszczelnienia przepustów obrotowych (odporne na korozję i prawie nieulegające zużyciu)
 • różne, specjalne uszczelnienia przepustów obrotowych wałów napędowych, w zależności od warunków otoczenia
 • kierunek tłoczenia pionowy z góry do dołu (możliwość dopasowania do różnych sytuacji montażowych)
Walcowa pompa próżniowa: Typ WVC
Walcowa pompa próżniowa WVC
Zakres zastosowania
 • do zastosowań w zakresie wytwarzania niskiej próżni
 • znamionowa wydajność zasysania do 6800 m³/h
 • suche sprężanie
 • do zastosowania w przepompowniach w połączeniu z pompą wstępną w celu zwiększenia wydajności zasysania i podciśnienia
Krótszy czas pompowania dzięki przetwornicy częstotliwości.
Dzięki dostępnej opcjonalnie przetwornicy częstotliwości może nastąpić jednoczesne uruchomienie walcowej pompy próżniowej i pompy wstępnej już przy ciśnieniu atmosferycznym.
Dmuchawy walcowe OMEGA P – sposób działania
Dmuchawy walcowe OMEGA P – sposób działania
 1. Zasysanie
 2. Tłoczenie na stronę ciśnieniową
 1. Wyrównywanie ciśnienia
 2. Wypychanie

Dzięki rotacji wirników powietrze zamykane jest po stronie ssącej między wirnikiem i obudową. Z postępującym obrotem wierzchołek wirnika osiąga początek mimośrodowego wgłębienia obudowy. Ten „kanał wlotu wstępnego“ służy stopniowemu wyrównaniu ciśnienia między zamkniętym powietrzem zasysanym, a powietrzem wpływającym od strony tłocznej. W przypadku dmuchaw dwułopatkowych powietrze dostaje się gwałtownie od strony tłocznej do komory tłoczenia. Dlatego też dmuchawy trójłopatkowe generują w porównaniu z dmuchawami dwułopatkowymi wyraźnie niższy poziom pulsacji. Ostatecznie powietrze zostaje wypchnięte do przyłączonego przewodu rurowego, pokonując opory przepływu.