Audyt sprężonego powietrza pokazuje możliwości oszczędności

Gwałtownie wzrastające koszty energii elektrycznej oraz przyspieszone zmiany klimatyczne wymagają szybko działających środków zapobiegawczych. Prawdziwym rozwiązaniem problemu jest jednak na chwilę obecną oszczędność energii. Technika sprężonego powietrza oferuje w tej dziedzinie wiele możliwości. Audyt może w niedrogi sposób ustalić, jaki potencjał oszczędności tkwi w zakładowym systemie sprężonego powietrza.

Analiza wykorzystania sprężonego powietrza
Audyty sprężonego powietrza wykonywane za pomocą nowoczesnych loggerów danych (zdjęcie) umożliwiają w tani sposób określenie ekonomiczności i potencjału optymalizacyjnego kontrolowanego systemu sprężonego powietrza.

Szanse są duże: dzięki odpowiedniemu zoptymalizowaniu systemu instalacje i urządzenia sprężonego powietrza w Europie mogłyby przeciętnie zmniejszyć koszty o około 33 % - a niektóre - jak się okazało - nawet o 71 procent. Główny czynnik kształtujący koszty to zużycie energii.

Każdą skuteczną optymalizację musi jednakże poprzedzac analiza systemu sprężonego powietrza. Wspomagane komputerowo procesy jak np. "Analiza wykorzystania sprężonego powietrza (ADA)" umożliwiają to przy stosunkowo małym nakładzie środków. Eksploatacja stacji sprężonego powietrza jest przy tym analizowana za pomocą loggera danych bez wchodzenia w sieć. Także zużycie powietrza w poszczególnych obszarach w zakładzie można ustalić stosując pomiar przepływu. W ten sposób można określić ekonomiczność poszczególnych sprężarek oraz skontrolować cały system pod kątem słabych punktów.

Logger gromadzi wszystkie istotne dane i przekazuje je do komputera, który na ich podstawie tworzy diagram zużycia sprężonego powietrza. Rozpoznawalne są wahania zużycia, zachowanie się podczas pracy na biegu jałowym, czas tłoczenia i czas przestoju sprężarek, jak też przyporządkowanie wydajności poszczególnych sprężarek do danego zużycia sprężonego powietrza. Z uzyskanych danych specjalne oprogramowanie "System oszczędzania Kaeser" (KESS) wylicza zapotrzebowanie na energię kontrolowanej stacji i porównuje je z zapotrzebowaniem zoptymalizowanej stacji sprężonego powietrza.

KESS jest oprócz tego w stanie zasymulować różnego rodzaju alternatywne warianty systemowe. Z porównania przedstawionych wariantów oraz wyliczenia amortyzacji konsultant ustala zakres wymaganej modernizacji: powtórną konfigurację wszystkich urządzeń, częściową lub pełną wymianę.

Długoterminowa dbałość o wydajność sprężonego powietrza oraz unikanie niepotrzebnej emisji gazów cieplarnianych wymagają zastosowania systemu zarządzania jak np. SIGMA AIR MANAGER. Obok dokładnego ustawienia eksploatacji sprężarek na określone zapotrzebowanie na sprężone powietrze system w połączeniu z wizualizacją danych SIGMA AIR CONTROL PLUS umożliwia nieprzerwane zapisywanie pracy urządzeń w fazie obciążenia/biegu luzem, obciążenia i zużycia energii przez każdą sprężarkę. Oprócz tego określone, przedstawione i udokumentowane zostaje ciśnienie sieci oraz zużycie powietrza. Wszystkie dane są magazynowane przez około rok w pamięci długoterminowej systemu, można je przedstawić na każdym komputerze wyposażonym w przeglądarkę internetową. Są w każdej chwili do dyspozycji zakładowego controllingu sprężonego powietrza. Użytkownik może przeprowadzać żądane analizy w zależności od zapotrzebowania. Przepływ energii systemu sprężonego powietrza i wynikające z tego koszty są w każdej chwili do wglądu.

1: Patrz - Seitz, Anja: Analiza wyników przeprowadzonych przez firmę KAESER KOMPRESSOREN audytów powietrza w związku z kampanią "Ekonomiczność sprężonego powietrza". Praca dyplomowa Wyższej Szkoły Zawodowej w Coburgu, kierunek Budowa maszyn (2004)

24. 04 08 , Przedruk dozwolony - prosimy o przesłanie kopii

Pliki do pobrania z artykułu
Analiza wykorzystania sprężonego powietrza

Audyty sprężonego powietrza wykonywane za pomocą nowoczesnych loggerów danych (zdjęcie) umożliwiają w tani sposób określenie ekonomiczności i potencjału optymalizacyjnego kontrolowanego systemu sprężonego powietrza.

Pobierz zdjęcie 1 (JPG, 1.61 MB)