Procedury

Niniejsza Księga QUSEM wyjaśnia strukturę naszej dokumentacji, jednak procesy rozwoju i produkcji odnoszą się jedynie do następujących lokalizacji: Coburg (Niemcy), Gera (Niemcy), Fredericksburg (USA) oraz Linz (Austria).

Procedury QUSEM są podzielone na cztery kategorie procesowe:

  1. Procesy zarządzania – Odpowiedzialności naczelnego kierownictwa
  2. Procesy wsparcia – Zarządzanie zasobami
  3. Procesy główne – Tworzenie produktu
  4. Pomiary, analizy i udoskonalenia

Każda kategoria procesowa obejmuje procesy przedsiębiorstwa, na które składają się procesy główne, które z kolei podzielono na procesy częściowe.