Procedury

Poniżej przedstawiamy strukturę naszej dokumentacji, przy czym procesy rozwoju obowiązują jedynie w lokalizacji: Coburg (Niemcy) i Gera (Niemcy).

Procedury są podzielone na cztery kategorie procesowe:

  1. Procesy zarządzania – Odpowiedzialności naczelnego kierownictwa
  2. Procesy wsparcia – Zarządzanie zasobami
  3. Procesy główne – Realizacja produktu
  4. Pomiary, analizy i udoskonalenia

Każda kategoria procesowa obejmuje procesy korporacyjne, na które składają się procesy główne, które z kolei podzielono na procesy częściowe.