Procesy pomocnicze – Zarządzanie zasobami

Procesy pomocnicze pozwalają na identyfikację i określenie sposobu zapewnienia zasobów w celu:

  • możliwie najefektywniejszego wykonywania pracy,
  • oferowania produktów i które w pełni spełnią oczekiwania naszych klientów.
Logistyka: Szybkie zaopatrzenie w części

Zarządzanie danymi podstawowymi

W zarządzaniu danymi podstawowymi określono sposób postępowania podczas rejestracji, tworzenia, zmiany i publikacji danych klientów, dostawców, towarów i pracowników. Wszystkie wykorzystywane dane wprowadzane są do systemu SAP.

Zarządzanie dokumentami i notatkami

Proces korporacyjny Zarządzanie dokumentami i notatkami określa sposób tworzenia/zmiany dokumentów wewnętrznych oraz opisuje sposób otrzymywania dokumentów zewnętrznych i zarządzania nimi (dowody dostawy, certyfikaty itd.).

Zapisy dotyczące wymagań prawnych w dziedzinie środowiska, BHP, ochrony danych osobowych, zgodności oraz dokumentowania produktu, eksportu i importu oraz zasad polityki energetycznej są regularnie poddawane weryfikacji, ich zmiany są rejestrowane, a ich zgodność oceniana. W przypadku konieczności zastosowania działań korygujących, ich wdrożenie oraz skuteczność są monitorowane. Dokumentacja gwarantuje dostęp do zapisów dotyczących wymagań prawnych, a wszyscy pracownicy otrzymują instrukcje dotyczące właściwego postępowania z dokumentacją i jej wdrożenia.

Zarządzanie personelem

obejmuje następujące główne procesy:
 
  • planowanie zatrudnienia
  • rozwój personelu
  • troszczenie się o dobro personelu
  • zatrudnianie pracowników.

Przygotowanie infrastruktury

obejmuje główne procesy konserwacji i naprawy budynków, maszyn i różnych urządzeń oraz przygotowania, monitorowania i kontroli urządzeń pomiarowych.

Zakupy strategiczne

Proces przedsiębiorstwa dotyczący strategicznych zakupów obejmuje zakup produktów oraz części, wybór i ocenę dostawców. Zakupione produkty i części mogą być wykorzystane, wyłącznie jeżeli spełniają wymagania jakościowe określone dla danego typu, materiału, projektu, klasy itp. Jakość wszystkich części, półproduktów i produktów gotowych, które przechodzą przez firmę, musi być cały czas zagwarantowana.

Marketing

Korporacyjny proces marketingu obejmuje główne procesy obserwacji rynku, określenia gamy produktów, ceny i dystrybucji, prezentacji rynkowej, przygotowania i wydania materiałów handlowych oraz zarządzania relacjami z klientami.