Zintegrowany System Zarządzania (IMS)

Jakość była zawsze priorytetem w naszej organizacji. Sukces naszej firmy jest ostatecznym wynikiem jakości naszych produktów i usług.

Podstawowy System Zarządzania Jakością był stopniowo rozszerzany o system Zarządzania Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Energią i został przekształcony w Zintegrowany System Zarządzania (IMS). Pozostałe Systemy Zarządzania są w trakcie wdrażania. 

Dział przedsiębiorstwa, który jest odpowiedzialny za wprowadzanie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, nazywany jest Systemem Zarządzania (Management Systems; w skrócie M.Sys). 

IMS znajduje zastosowanie we wszystkich lokalizacjach firmy KAESER KOMPRESSOREN na całym świecie.

W naszym IMS udokumentowaliśmy, w jaki sposób spełniamy wymagania następujących norm:

 • ISO 9001:2015 (dla sprężarek przewoźnych: włącznie z Europejskimi Przepisami Ruchu Drogowego)
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001:2018 
 • ISO 45001:2018

Wykorzystujemy następujące narzędzia:

 • w poszczególnych działach przedsiębiorstwa zatrudniamy pracowników, którzy wykazują wymagane wykształcenie i kwalifikacje oraz prowadzą szkolenia i wypełniają instrukcje, które pozwalają im odświeżyć zdobytą wiedzę,
 • zapewniamy konieczne zasoby operacyjne,
 • posiadamy pisemne instrukcje, zawierające odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące norm i możemy wykazać w każdym momencie, że nasi pracownicy rzeczywiście stosują się do nich,
 • porównujemy kluczowe wskaźniki wydajności w różnych obszarach i oceniamy je na tle celów i wskaźników z poprzednich okresów,
 • regularnie przeprowadzamy audyty,
 • wprowadzamy kolejne usprawnienia za pośrednictwem środków PCD (PCD = Proces Ciągłego Doskonalenia).

Nasza dokumentacja IMS składa się z następujących dokumentów:

 • Księga Jakości, w której przedstawiono strukturę naszej dokumentacji i która stanowi źródło informacji dla klientów i pracowników
 • Procedury, w których opisano nasze procesy
 • Instrukcje pracy, w których szczegółowo opisano poszczególne czynności
 • Formularze, za pomocą których utworzono dokumentację

Instrukcje Pracy oraz Formularze są powiązane z Procedurami. Instrukcje Pracy i Formularze uporządkowano i ponumerowano zgodnie z obszarami funkcjonalnymi.

Nasza Polityka korporacyjna jest środkiem, za pomocą którego chcemy wyjaśnić nasze podstawowe zasady klientom oraz pracownikom. Podlega ona regularnej ocenie, a w razie potrzeby jest modyfikowana w celu odzwierciedlenia zmieniających się warunków.

Lokalizacje

System IMS firmy KAESER KOMPRESSOREN SE jest stosowany:

 • w Coburgu,
 • w naszych niemieckich lokalizacjach,
 • w powiązanych spółkach firmy KAESER KOMPRESSOREN oraz
 • we wszystkich międzynarodowych oddziałach, które pracują z systemem SAP.
W Polsce system IMS stosowany jest w:

KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.o.
ul. Taneczna 82
02-829 Warszawa

Polityka korporacyjna dotyczy wszystkich lokalizacji i oddziałów oraz produktów i usług KAESER KOMPRESSOREN.

Pliki do pobrania