System Zarządzania Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Energią

Jakość była zawsze priorytetem w naszej organizacji. Sukces naszej firmy jest ostatecznym wynikiem jakości naszych produktów i usług.

Podstawowy System Zarządzania Jakością został stopniowo rozszerzony o systemem Zarządzania Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Energią i obowiązuje w tej postaci we wszystkich spółkach KAESER KOMPRESSOREN na całym świecie. 

Skrót QUSEM oznacza QUality, Safety, Environment and Management. W naszym systemie QUSEM, dokumentujemy jak wypełniamy wymagania przyjętych standardów:

 • ISO 9001:2015 (dla sprężarek przewoźnych: włącznie z Europejskimi Przepisami Ruchu Drogowego)
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001:2018 
 • OHSAS 18001:2007 (OHSAS = System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy).

Wykorzystujemy następujące narzędzia:

 • we wszystkich działach naszej firmy zatrudniamy odpowiednio wykształconych i wykwalifikowanych pracowników oraz zapewniamy im bieżące szkolenia i instrukcje,
 • zapewniamy konieczne zasoby operacyjne,
 • posiadamy pisemne instrukcje, zawierające odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące norm i możemy wykazać w każdym momencie, że nasi pracownicy rzeczywiście stosują się do nich,
 • porównujemy kluczowe wskaźniki wydajności w różnych obszarach i oceniamy je na tle celów i wskaźników z poprzednich okresów,
 • regularnie przeprowadzamy audyty,
 • wprowadzamy kolejne usprawnienia za pośrednictwem środków PCD (PCD = Proces Ciągłego Doskonalenia).

Nasz system QUSEM obejmuje następujące dokumenty:

 • Księgę Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Energią (Księga QUSEM) zawierającą przegląd struktury dokumentacji dotyczącej QUSEM i informacje dla klientów oraz pracowników,
 • Procedury QUSEM opisujące nasze procesy,
 • Instrukcje Pracy QUSEM opisujące szczegółowo wszystkie czynności,
 • Formularze QUSEM dla dokumentacji.

Instrukcje Pracy oraz Formularze są powiązane z Procedurami. Instrukcje Pracy i Formularze uporządkowano i ponumerowano zgodnie z obszarami funkcjonalnymi.

Nasza Polityka korporacyjna jest środkiem, za pomocą którego chcemy wyjaśnić nasze podstawowe zasady klientom oraz pracownikom. Podlega ona regularnej ocenie, a w razie potrzeby jest modyfikowana w celu odzwierciedlenia zmieniających się warunków.

Lokalizacje

System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Energią KAESER KOMPRESSOREN SE jest stosowany w następujących lokalizacjach:

 • w Coburgu,
 • w oddziałach w Niemczech,
 • we wszystkich powiązanych spółkach operacyjnych KAESER KOMPRESSOREN,
 • we wszelkich międzynarodowych podmiotach zależnych KAESER KOMPRESSOREN stosujących system SAP.

W Polsce system QUSEM jest stosowany w:

KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.o. 

ul. Taneczna
82 02-829 Warszawa

Polityka korporacyjna dotyczy wszystkich lokalizacji i podmiotów zależnych KAESER KOMPRESSOREN.

Pliki do pobrania