Procesy główne – Realizacja produktu

Nasza definicja procesu głównego odnosi się do wszystkich kompleksowych procesów, które reprezentują nasze podstawowe umiejętności. Te procesy biznesowe obejmują rozwój produktu, spełnienie różnych wymagań klienta oraz procedury obsługi klienta.

Kluczowe procesy – realizacja produkcji

Rozwój produktu

Rozwój produktu określa procesy rozwoju nowych produktów i modyfikacji istniejących rozwiązań. Obejmuje procesy planowania i kontrolowania rozwoju produktów, określenia, a także udokumentowania wymagań dotyczących produktów, przygotowania, oceny i porównania wyników ze specyfikacjami. W pojęciu tym zawiera się również końcowa ocena, określająca czy produkt nadaje się dla danego zastosowania lub czy spełnia określone potrzeby.

Sprzedaż, logistyka oraz przetwarzanie produktów

Procesy korporacyjne dotyczące sprzedaży, logistyki oraz przetwarzania produktów opisują, w jaki sposób spełniamy różne wymagania klientów.

Spełniamy wymagania klienta poprzez następujące działania:

 • określenie wymagań klienta 
 • składanie ofert 
 • sprawdzanie i wprowadzanie przychodzących zamówień
 • monitorowanie terminów
 • dostosowanie produktów do specjalnych potrzeb klienta
 • planowanie i dostarczanie materiałów
 • planowanie i kontrolowanie produkcji części i produktów końcowych 
 • modernizację produktów
 • zarządzanie dostarczonymi produktami
 • planowanie wysyłki
 • komisjonowanie, pakowanie i wysyłanie gotowych produktów

Dział obsługi klienta

Procesy korporacyjne dotyczące obsługi klienta opisują sposób działania naszego serwisu. Wyjaśniają sposób, w jaki nasi technicy reagują na zgłoszenia i usuwają usterki oraz wykonują czynności konserwacyjne. Opisują postępowanie w przypadku reklamacji, obsługę umów serwisowych, utylizację produktów i sprzedaż części.