Industrie 4.0 – nastała przyszłość

Inteligentne wytwarzanie powietrza

Żyjemy czwartą rewolucją przemysłową. Dzięki naszej koncepcji Industrie 4.0 planujemy i realizujemy, uruchamiamy i dostosowujemy instalacje sprężonego powietrza – indywidualnie i z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych. Zapewniamy przemyślane i wydajne rozwiązania wytwarzania sprężonego powietrza.

Firma KAESER KOMPRESSOREN zapewnia rozwiązania zgodne z założeniami Industrie 4.0 w zakresie sprężonego powietrza.

Dlaczego przemyślane?

Inteligentnie połączone systemy sprężonego powietrza KAESER KOMPRESSOREN niezawodnie dostarczają sprężone powietrze w niezwykle elastycznym środowisku produkcyjnym Industrie 4.0 — w zawsze określonej w stosunku do sytuacji wydajności i jakości. Ponadto bardzo wcześnie rozpoznawane są zaburzenia sieci sprężonego powietrza, tak aby można było przeprowadzić prace serwisowe, zanim wystąpi awaria. Jest to możliwe dzięki informacjom dostępnym w czasie rzeczywistym. W ten sposób można zwiększyć ekonomiczność i elastyczność produkcji.

Główne założenia koncepcji sprężonego powietrza 4.0

System SIGMA AIR MANAGER 4.0 i jego największe zalety:

 • dopasowanie sterowaniem wytwarzania sprężonego powietrza do zindywidualizowanej produkcji masowej.
 • Najwyższa efektywność dzięki stałemu nadzorowi i optymalizacji w czasie rzeczywistym.
 • Najwyższa dostępność dzięki zdalnej diagnozie, prewencyjnym działaniom utrzymania sprawności i unikaniu krytycznych stanów.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na przyszłość dzięki licznym interfejsom, prostej aktualizacji i zintegrowanemu nadzorowi energii zgodnemu z ISO 50001.
SIGMA AIR MANAGER 4.0 compressed air management system from Kaeser Kompressoren

Pytania i odpowiedzi

Jak bezpieczna jest cyfrowa sieć KAESER KOMPRESSOREN?
 • Dane robocze sprężarek będą transmitowane wyłącznie przez zamkniętą sieć SIGMA NETWORK. Dostęp do danych z zewnątrz jest niemożliwy. Cała struktura odpowiada zaleceniom Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI- Związkowy Urząd Bezp. w Technice Informatycznej).
 • Automatyczne zbieranie informacji o zakłóceniach w SIGMA AIR MANAGER 4.0 pozostaje nadal aktywne w przypadku wyłączenia zasilania. W takim wypadku sprężarki przełączają się na własne sterowanie.
Jakie zalety niosą za sobą prewencyjne działania utrzymania sprawności (Predictive Maintenance)?
 • Elastyczne wymagania dla zasilania sprężonym powietrzem wymagają elastycznej obsługi serwisowej. Klasyczne działania utrzymania sprawności, oparte na ściśle określonych interwałach, szybko osiągają tu swoje granice. Ponadto dynamiczna obsługa zgodna z rzeczywistym zapotrzebowaniem obniża koszty.
 • System SIGMA AIR MANAGER 4.0 dostarcza w trybie ciągłym i rzeczywistym czasie wszystkie dane robocze i parametry otoczenia do KAESER DATA CENTER. Za pomocą własnych programowalnych eksperckich narzędzi nieprawidłowości są wcześnie rozpoznawane, co pozwala uniknąć kosztownych awarii.
Co oznacza ciągła analiza danych wydajnościowych dla efektywności instalacji?
 • Poprzez nadzór ważnych parametrów pracy, jak np. temperatury sprężania, ciśnieniowego punktu rosy lub ciśnień różnicowych, można utrzymać efektywność energetyczną instalacji zawsze w optymalnym zakresie.
 • Dzięki przesyłaniu i przetwarzaniu w czasie rzeczywistym zagwarantowana jest zawsze aktualność danych, także w przypadku pilnych zmian produkcyjnych.
 • Użytkownik wie zawsze na czas, co może spowodować awarię i może zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze.