Zarządzanie kosztami w okresie eksploatacji kompresora

Kompresory śrubowe marki KAESER to zakup na całe życie. Chcemy, aby nasi klienci nigdy go nie żałowali. Dlatego wkładamy całą naszą energię i pasję zarówno w projektowanie urządzeń, jak i w doradztwo oraz serwis.

Najważniejsza jest efektywność energetyczna kompresora śrubowego

Koszty zakupu i serwisowania kompresora śrubowego stanowią jedynie małą część łącznych kosztów utrzymania urządzenia. Główna część całkowitych wydatków to koszty energii.

Oszczędzanie z zastosowaniem zarządzania firmy KAESER KOMPRESSOREN cyklami w okresie eksploatacji

Od ponad 40 lat pracujemy nad zmniejszaniem kosztów energii przy produkcji sprężonego powietrza. Mamy na uwadze nie tylko koszty serwisu i konserwacji. Liczy się przede wszystkim stała dostępność sprężonego powietrza.

Pierwszy krok do zadowolenia klienta - zrozumienie potrzeb

Dlatego dokładnie analizujemy warunki produkcyjne. Stworzyliśmy systemy, które potrafią dokładnie określić zapotrzebowanie danego zakładu na sprężone powietrze. Ta informacja jest nam niezbędna, aby opracować właściwe, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania. A tylko takie pozwolą Wam zminimalizować koszty i ułatwią pracę.

„Tego nie potrafią sprzedawcy kompresorów śrubowych. To mogą zaoferować tylko dostawcy systemów sprężonego powietrza, których specjaliści – mimo bardzo szczegółowej wiedzy – nie skupiają się na detalach, ale biorą pod uwagę całość systemu i nie przegadują klienta, ale go przekonują.“

Dieter Markowiak, dział utrzymania nieruchomości / zasilania energią w zakładach Airbus w Bremie

Kompresory śrubowe dla takich rozwiązań nie są towarem masowym. Spośród wielu wariantów konstrukcyjnych i wydajnościowych dobierzemy odpowiedni typ dla Waszego zastosowania.

Projektujemy kompresory śrubowe z myślą o przyszłości

Po zainstalowaniu urządzeń marki KAESER przyszłe koszty są przejrzyste. Efektywność energetyczna i maksymalna dostępność to główne priorytety przy ich produkcji.
 
„Z niczym nie mamy tak mało problemów jak z dmuchawami KAESER KOMPRESSOREN – gdyby tylko wszystkie urządzenia były tak niezawodne!“
Karl Pecksteiner, oczyszczalnia ścieków w Klein-Pöchlarn (Austria)


Ich główne cechy to łatwa konserwacja, prosta wymiana zużywalnych części oraz szybki serwis. Projektując nasze urządzenie, stawiamy na długą żywotność. Najważniejsza jest przy tym wysoka i możliwie stała dostępność sprężonego powietrza.