KAESER SIGMA NETWORK

Szybko, pewnie, nowocześnie! Wydajna sieć na bazie Ethernet, KAESER SIGMA NETWORK pozwala na optymalny nadzór i sterowanie stacją sprężonego powietrza i jej użytkowanie zgodnie z filozofią Industrie 4.0 (Przemysł 4.0).

Element sterujący SIGMA AIR MANAGER 4.0
KAESER SIGMA NETWORK: Wydajna sieć KAESER SIGMA NETWORK pozwala na optymalny nadzór i sterowanie stacją sprężonego powietrza i jej użytkowanie zgodnie z filozofią Industrie 4.0.

Warunki przemysłowe stawiają szczególne wymagania przed systemami komunikacji, także w zakresie połączeń pomiędzy urządzeniami, co jest właśnie istotą Industrie 4.0. Sieć musi być wykonana solidnie i obsługiwana w miejscu pracy urządzeń, ale jednocześnie kompatybilna na całym świecie, szybka i o bezpiecznie dużej przepustowości danych oraz gwarantująca obsługę parametrów procesów w czasie rzeczywistym. KAESER SIGMA NETWORK spełnia wszystkie wymaganie, a nawet oferuje więcej.

Dane są bezpieczne

Oparta na przyszłościowej technologii Ethernet sieć, jest układem lokalnym wewnątrz stacji sprężonego powietrza, który umożliwia optymalną integrację jej komponentów. W odróżnieniu od powszechnie stosowanych magistral jak Profibus, CAN, czy podobnych, które pracują z relatywnie niskimi prędkościami (max. 12 Mbit/sek) sieć ta oferuję prędkość transmisji 100 Mbit/sek. Znacznie rozszerzony protokół TCP/IP - znany jako Lingua Franca Internetu - jest podstawą transmisji danych w KAESER SIGMA NETWORK. KAESER SIGMA NETWORK pracuje z własnymi adresami MAC KAESER KOMPRESSOREN i stanowi zamknięty bezpieczny segment sieciowy odpowiadający zaleceniom dla przemysłowych systemów sterowania. Zdefiniowane bramki umożliwiają wymianę danych z zewnętrznymi partnerami.

Baza dla profilaktycznej obsługi serwisowej (Predictive Maintenance)

Wraz ze sterowaniem nadrzędnym SIGMA AIR MANAGER 4.0, KAESER SIGMA NETWORK tworzy perfekcyjnie dopasowaną infrastrukturę dostarczającą dane dla przyszłościowych usług takich jak profilaktyczna obsługa serwisowa, czy zarządzanie energią. Obniża to koszty, jak też podwyższa bezpieczeństwo pracy i dostępność. Na życzenie użytkownika dane ze stacji sprężonego powietrza mogą być bezpiecznie transmitowane szerokopasmowym połączeniem do KAESER DATA CENTER. Umożliwia to zdalną diagnostykę dokonywaną przez pracowników KAESER KOMPRESSOREN jak też profilaktyczną i opartą na potrzebach obsługę serwisową. Takie rozwiązanie oferuje użytkownikowi nie tylko najwyższe bezpieczeństwo zasilania, ale też najniższe koszty całkowite, ponieważ pracownicy KAESER KOMPRESSOREN będą mogli tak dopasować parametry stacji sprężonego powietrza, aby pracowała ona na poziomie energetycznego optimum.

12. 04 17 , Przedruk dozwolony - prosimy o przesłanie kopii

Pliki do pobrania z artykułu
Element sterujący SIGMA AIR MANAGER 4.0

KAESER SIGMA NETWORK: Wydajna sieć KAESER SIGMA NETWORK pozwala na optymalny nadzór i sterowanie stacją sprężonego powietrza i jej użytkowanie zgodnie z filozofią Industrie 4.0.

Pobierz zdjęcie 1 (JPG, 463 KB)
Sigma Network

System SIGMA NETWORK zapewnia optymalną integrację podzespołów stacji sprężonego powietrza oraz wydajną i wygodną opcję wywoływania i wykorzystywania zebranych danych.

Pobierz zdjęcie 1 (JPG, 1.32 MB)