Technika przyszłości: sterowanie układami niskociśnieniowymi w Industrie 4.0

Inteligentne i proste sterowanie dmuchawą: SIGMA AIR MANAGER 4.0 to rozwiązanie umożliwiające automatyzację stacji dmuchaw. Zapewnia on najwyższą sprawność energetyczną i oszczędność kosztów oraz umożliwia korzystanie z jego zastosowań zgodnie z Industrie 4.0.

Element sterujący SIGMA AIR MANAGER 4.0
SIGMA AIR MANAGER 4.0 w bardzo wydajny sposób nie tylko nadzoruje i steruje wszystkimi komponentami stacji dmuchaw, ale także umożliwia ich działanie na platformie Industrie 4.0.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 to serce stacji dmuchaw oraz kluczowe rozwiązanie techniczne umożliwiające korzystanie z przyszłych usług w ramach Industrie 4.0. Jako centralny moduł inteligencji układ ten zapewnia najwyższą sprawność poszczególnych maszyn i dopasowuje ich moc dokładnie do profilu zapotrzebowania wydajności. Z układu sterowania procesem pobierane są jedynie dane określające żądaną różnicę ciśnień, co pozwala na optymalne  sterowanie pracą wszystkich dmuchaw. Do przeszłości należą już skomplikowane ustawienia algorytmów sterowania czy nakładanie się obciążeń częściowych poszczególnych urządzeń. SAM 4.0 umieszczony w centralnej stacji dmuchaw uwzględnia wszystkie możliwe sytuacje. W kilka sekund analizuje on dane eksploatacyjne, symuluje alternatywne sposoby działania, jak również dobiera najbardziej wydajnej opcje. Wynikiem tego jest dotychczas niespotykany poziom efektywności energetycznej.

Wszystkie komponenty stacji są optymalnie do siebie dopasowywane i sterowane oraz pracują zgodnie z potrzebami klienta. Dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym zbierane są procesowe dane eksploatacyjne, a następnie są one przesyłane i analizowane. Uzyskane wyniki służą do możliwie najwcześniejszego wykrywania potencjalnych usterek, a także ich zapobieganiu w odpowiednim czasie.

SAM 4.0 może komunikować się w 30 językach. Obsługę upraszcza 12-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, na którym od razu widać, czy stacja znajduje się energetycznie po „zielonej stronie”. W bardzo łatwy sposób można wyświetlać i analizować aktualne i oczywiście przeszłe stany pracy, wahania ciśnienia, dostarczaną ilość sprężonego powietrza oraz pobór mocy, a także zgłoszenia obsługi serwisowej i ewentualnych awarii. Dzięki połączeniu sieciowemu odczyt jest możliwy nie tylko w miejscu instalacji, ale także na komputerze w biurze lub w innym miejscu. Zapewnia to bezpieczeństwo, stanowi bazę do profilaktycznej obsługi serwisowej (Predictive Maintenance), a także umożliwia zastosowanie systemu zarządzania energią zgodnie z ISO 50 001.

Sterowanie nadrzędne otwiera poza tym nowe możliwości wykonywania z wyprzedzeniem działań mających na celu utrzymanie sprawności dmuchaw. Dotychczas czynności konserwacyjne mogły być przeprowadzane dopiero w okresowo występującym terminie obsługi a naprawa dopiero po wystąpieniu komunikatu awarii. Dzięki systemowi SAM 4.0 można wykonać odpowiednie czynności przed pojawieniem się awarii, co zapobiega większym kosztom z powodu przestoju w pracy i ewentualnym uszkodzeniom.

Zintegrowane w maszynie czujniki oraz system sterowania SIGMA CONTROL 2 ustalają dane procesowe, a także przekazują je natychmiast do SIGMA AIR MANAGER 4.0. Za pomocą specjalnego oprogramowania informacje te są przekazywane do KAESER DATA CENTER, gdzie wykonywana jest analiza w czasie rzeczywistym. W KAESER DATA CENTER są one monitorowane i opracowane są komunikaty robocze. W razie potrzeby wykonywane są prewencyjne działania mające na celu utrzymanie sprawności.

W efekcie można w odpowiednim momencie przeprowadzić konserwację i ewentualną naprawę, czyli wtedy, gdy jest ona rzeczywiście potrzebna. Umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, a także zapewnia dostępność dmuchawy, czego efektem jest bezproblemowe przeprowadzanie procesów.

22. 01 18 , Przedruk dozwolony - prosimy o przesłanie kopii

Pliki do pobrania z artykułu
Element sterujący SIGMA AIR MANAGER 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0 w bardzo wydajny sposób nie tylko nadzoruje i steruje wszystkimi komponentami stacji dmuchaw, ale także umożliwia ich działanie na platformie Industrie 4.0.

Pobierz zdjęcie 1 (JPG, 463 KB)