Serwis zdalny zwiększa dyspozycyjność i efektywność ekonomiczną sprężarek

W większości przypadków zastosowania przemysłowego sprężone powietrze musi dzisiaj być stale dyspozycyjne. Serwis zdalny zyskuje coraz większe znaczenie także w przypadku zasilania sprężonym powietrzem. Pod nazwą „Sigma Tele Care“ firma Kaeser Kompressoren oferuje, jako usługę połączenie zdalnej diagnozy i zorientowaną na potrzeby użytkownika konserwację zapobiegawczą.

Serwis telefoniczny
Więcej dyspozycyjności przy niższych kosztach umożliwia „Sigma Tele Care“ - serwis zdalny stacji sprężonego powietrza bazujący na zespoleniu nowoczesnej techniki sprężarkowej i komunikacji danych.

Jeżeli chodzi o okres użytkowania stacji sprężonego powietrza, to jej nabycie odgrywa mniejszą rolę w porównaniu do kosztów eksploatacji - koszty inwestycyjne wynoszą w zależności od eksploatacji i wykorzystania pełnej zdolności produkcyjnej tylko od 10 do 20 procent. Od 80 do 90 procent kosztów „Life Cycle Costs“ przypada na energię, konserwację i utrzymanie w sprawności. Firma Kaeser przejmuje na siebie zdolność swoich sprężarek do serwisu zdalnego. Każda sprężarka firmy Kaeser wyposażona w wewnętrzny, przemysłowy komputerowy układ sterujący daje się zarówno bezpośrednio, jak też w oprawie odpowiedniego, nadrzędnego układu sterującego „zalogować” do światowej sieci danych firmy Kaeser. Dzięki temu specjaliści zatrudniani przez producenta mogą stale obserwować profil eksploatacji i biorąc za podstawę chwilowe zapotrzebowanie na sprężone powietrze zlecać personelowi serwisowemu dostosowanie parametrów roboczych stacji sprężonego powietrza do zmienionych warunków. Tym samym zawsze możliwe jest korzystanie z energetycznie najbardziej korzystnego obszaru roboczego. Bieżący nadzór pozwala ponadto na zapobiegawczą konserwację przy niedrogim wykorzystaniu personelu i materiału. Dzięki temu można w pełni wykorzystać okresy trwałości komponentów oraz zredukować koszty cyklu żywotności.

Dzięki przekazywaniu wszystkich istotnych danych eksploatacyjnych stacja sprężonego powietrza podlega stałej kontroli centrali serwisowej producenta i jego autoryzowanych partnerów także wtedy, gdy znajduje się ona na drugim końcu świata. Technik serwisowy obecny poprzez łącze transmisji danych, może w przypadku wadliwego działania postawić precyzyjne diagnozy i np. natychmiast określić niezbędne części zamienne. Przyczynia się to zarówno do skrócenia ewentualnych okresów przestoju, jak też do wysokiej jakości informacji oraz zapobiegawczych czynności serwisowych dostosowanych do rzeczywistych czasów eksploatacji maszyny.

Kombinacja „inteligentnych” produktów globalnej sieci danych, kompetentnych partnerów oraz nastawionej na optymalizację kosztów filozofii firmy prowadzi w końcu niemal nieuchronnie do „Sigma Tele Care“ (serwisu zdalnego), integralnego składnika wszystkich ofert firmy Kaeser niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze maszyny, czy o kompletne systemy sprężanego powietrza.

Specjaliści serwisowi użytkownika sprężonego powietrza i producenta w centrali serwisu zdalnego mogą przykładowo, poprzez system techniki przewodzenia „Sigma CC“ (CC= Control Center) korzystać z pamięci zdarzeń istniejącej w każdym układzie sterującym „Sigma Control“, jak też z informacji zgromadzonych na serwerze nadrzędnego układu sterującego. Przy pomocy ciągłego protokołowania wszystkich danych eksploatacyjnych możliwe jest szybkie natrafienie na ślad ewentualnych problemów. Dzięki temu sposób można zaoszczędzić wizyty w miejscu zastosowania, które są czasochłonne i drogie.

Tym sposobem możliwe jest, na przykład dokonywanie zmian ciśnienia, określanie wartości zużycia powietrza, przyporządkowywanie momentów czasu, wywoływanie aktualnych temperatur roboczych i krzywych temperaturowych wszystkich maszyn, sprawdzanie różnic ciśnień poszczególnych sprężarek, ustalanie pozostałych okresów użytkowania części podlegających konserwacji. Poza tym, do dyspozycji pozostają na zawołanie informacje na temat wykorzystania pełnej zdolności produkcyjnej stacji, dotyczące okresów eksploatacji, obciążenia i czasów biegu jałowego, zachowania się pod obciążeniem częściowym oraz stanów eksploatacyjnych sprężarek.

18. 03 02 , Przedruk dozwolony - prosimy o przesłanie kopii

Pliki do pobrania z artykułu
Serwis telefoniczny

Więcej dyspozycyjności przy niższych kosztach umożliwia „Sigma Tele Care“ - serwis zdalny stacji sprężonego powietrza bazujący na zespoleniu nowoczesnej techniki sprężarkowej i komunikacji danych.

Pobierz zdjęcie 1 (JPG, 223 KB)