Śrubowe urządzenia próżniowe wyposażone w nowe, wydajne układy sterowania

Do ekonomicznego wytwarzania niskiej próżni do 10 mbar ciśnienia absolutnego, (próżnia 99 %) firma Kaeser oferuje sprężarki wyposażone w nowoczesne śrubowe urządzenia próżniowe, które dzięki zastosowaniu nowego systemu sterowania „Sigma Control“ pracują jeszcze skuteczniej niż dotychczas.

Śrubowa instalacja próżniowa z SIGMA CONTROL
Firma Kaeser Kompressoren wyposażyła swoje śrubowe urządzenia próżniowe w wysoce wydajny układ sterowania „Sigma Control“ na bazie przemysłowego komputera PC. Dla użytkownika oznacza to dalsze oszczędności energii, niższe koszty konserwacji, wzrost bezpieczeństwa eksploatacji oraz wzrost dyspozycyjności, jak również bezproblemowe włączenie tych urządzeń do systemu techniki zarządzania oraz serwisu zdalnego.

Układ sterowania „Sigma Control“ jest nowoczesnym układem sterowania skonstruowanym na bazie przemysłowego komputera PC; zapewnia on użytkownikowi cały szereg korzyści takich, jak dodatkowa oszczędność energii, niższe koszty konserwacji, podwyższone bezpieczeństwo pracy oraz dyspozycyjność, uproszczona obsługa oraz bezproblemowa możliwość włączenia do istniejących systemów techniki zarządzania. Ponadto urządzenia te umożliwiają serwis zdalny.
Urządzenia należące do typoszeregu ASV, BSV oraz CSV pokrywają zakres wydajności pompowania od 4 do 16 m³/min; wymagane moce napędowe zawierają się w zakresie pomiędzy 7,5 i 30 kW. Dzięki wyposażeniu tych urządzeń w układ przedmuchu możliwa jest optymalizacja takich właściwości produktów jak: wysoka niezawodność, oszczędne zużycie energii, niskie zapotrzebowanie na konserwację oraz długa żywotność. System ten pozwala również na zasysanie powietrza ze stref wilgotnych.
Odporny na zużycie napęd pasowy z automatycznym układem korekty naprężenia zapewnia wysoki współczynnik sprawności przeniesienia. Pojemny układ chłodzenia zapewnia niskie temperatury robocze, a system oddzielania cieczy gwarantuje wytwarzanie próżni w sposób przyjazny dla środowiska. Przepompowywana w urządzeniu ciecz gwarantuje zawsze optymalne smarowanie elementu wirnika oraz równie dużych łożysk. Pomimo kompaktowej konstrukcji zapewniającej oszczędność miejsca, zapewniony jest łatwy dostęp do wszystkich części. Urządzenia próżniowe wyposażane są ponadto w system startu, który chroni przed przeciążeniem silnika napędowego w fazie rozruchu i pozwala na dalsze oszczędności energii. Bogate wyposażenie do podłączania urządzenia próżniowego od strony zasysania umożliwia łatwą pracę.

25. 04 02 , Przedruk dozwolony - prosimy o przesłanie kopii

Pliki do pobrania z artykułu
Śrubowa instalacja próżniowa z SIGMA CONTROL

Firma Kaeser Kompressoren wyposażyła swoje śrubowe urządzenia próżniowe w wysoce wydajny układ sterowania „Sigma Control“ na bazie przemysłowego komputera PC. Dla użytkownika oznacza to dalsze oszczędności energii, niższe koszty konserwacji, wzrost bezpieczeństwa eksploatacji oraz wzrost dyspozycyjności, jak również bezproblemowe włączenie tych urządzeń do systemu techniki zarządzania oraz serwisu zdalnego.

Pobierz zdjęcie 1 (JPG, 358 KB)