Osuszacze chłodnicze: wydajne odprowadzanie ciepłego powietrza chłodzącego

Oprócz innowacyjnej technologii opartej na wykorzystaniu ciepła utajonego, zastosowania nowoczesnego czynnika chłodniczego R-513A i stosunkowo niewielkiego zapotrzebowania na powierzchnię ustawczą, wydajne osuszacze chłodnicze z serii SECOTEC TG odznaczają się także nowym systemem regulacji odprowadzania powietrza chłodzącego. Dzięki temu są one najbardziej ekonomicznymi urządzeniami w zakresie uzdatniania sprężonego powietrza.

Kältetrockner Secotec TG von Kaeser
Zastosowanie nowego promieniowego wentylatora sterowanego częstotliwościowo umożliwia podłączenie osuszacza chłodniczego SECOTEC TG bezpośrednio do kanału powietrza zrzutowego.

Dzięki wydajności aż do 98 m³/min osuszacze, zaprojektowane z myślą o dużych firmach przemysłowych, również w najtrudniejszych warunkach zapewniają stabilne ciśnieniowe punkty rosy. Zachowują one maksymalną niezawodność i generują minimalne koszty podczas całego okresu eksploatacji.

Podobnie jak w przypadku systemu klimatyzacji, podczas osuszania wytwarzane jest ciepło odpadowe, które musi zostać odprowadzone. W przypadku dotychczasowych modeli osuszaczy, przy pracy w niekorzystnych warunkach otoczenia, mogło dojść do sytuacji, w której osuszacz musiał zużyć więcej energii w celu odprowadzenia ciepła. W przypadku SECOTEC TG wygląda to inaczej. W wersji chłodzonej powietrzem osuszacze są po raz pierwszy wyposażone w wentylator promieniowy sterowany częstotliwościowo. Sterowany częstotliwościowo wentylator promieniowy zgodnie z obciążeniem odprowadza ciepło odlotowe jako strumień powietrza chłodzącego. Dzięki wysokiemu ciśnieniu dyspozycyjnemu możliwe jest bezpośrednie podłączenie do kanału zbiorczego sprężarek. W ten sposób niezawodnie zapobiega się przegrzaniu, jakie mogłyby nastąpić podczas ponownego zasysania ciepłego powietrza zrzutowego.

Dzięki zoptymalizowanemu układowi komponentów nowe osuszacze są również mniejsze niż poprzednie modele. W ten sposób korzystając z mniejszej powierzchni ustawczej, użytkownik może obniżyć swoje koszty zakładowe.

Wszystkie osuszacze SECOTEC są wyposażone w wydajny system oparty na zasadzie ciepła utajonego. Zawiera on substancję, która dzięki zmianie fazy ze stałej na ciekłą posiada o 98% wyższe możliwości akumulacji niż dotychczas stosowane materiały. Przy porównywalnej pojemności cieplnej nowoczesne modele SECOTEC mają znacznie bardziej zwartą konstrukcję. Wymagają one o 46% mniejszej powierzchni ustawczej i są dokładnie o 60% lżejsze niż dotychczasowe osuszacze.

Przyjazne środowisku

Z oczywistych powodów ochrona środowiska jest obowiązkiem dla każdego z nas. SECOTEC TG jest teraz wyposażony w przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R-513A. Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego tego czynnika jest znacznie niższy niż w przypadku poprzednio stosowanych substancji. R-513A jest dostępny w perspektywie długoterminowej i nie jest toksyczny ani łatwopalny, w związku z czym nie ma dodatkowych wymogów dla operatorów i usługodawców świadczących usługi serwisowe.

12. 04 20 , Przedruk dozwolony - prosimy o przesłanie kopii

Pliki do pobrania z artykułu
Kältetrockner Secotec TG von Kaeser

Dzięki nowemu wentylatorowi promieniowemu sterowanemu częstotliwościowo osuszacz chłodniczy SECOTEC TG można podłączyć bezpośrednio do kanału powietrza zrzutowego.

Pobierz zdjęcie 1 (JPG, 1.20 MB)