"Aquamat" optymalizuje oczyszczanie kondensatu, powstającego przy produkcji sprężonego powietrza

Przy produkcji sprężonego powietrza wytrącany jest kondensat. W zależności od warunków roboczych i otaczających zawiera on w mniejszym lub większym stopniu zanieczyszczenia i olej. Kondensat sprężonego powietrza należy odpowiednio oczyścić przed skierowaniem go do kanalizacji. Zoptymalizowane urządzenia "Aquamat" są w tym wypadku szczególnie pewnym i tanim rozwiązaniem.

Urządzenie odprowadzające Aquamat do uzdatniania sprężonego powietrza
Nowe urządzenia "Aquamat" oczyszczają kondensat sprężonego powietrza w niezawodny i tani sposób. Dzięki temu można zaoszczędzić 90% kosztów, które powstają przy pełnej utylizacji kondensatu przez specjalistyczne przedsiębiorstwo.

Zamiana kondensatu w ścieki, które następnie zostaną bezpiecznie skierowane do kanalizacji, wymaga - w zależności od przepisów prawnych - jego uzdatnienia. Oczyszczanie kondensatu we własnym zakresie stanowi dla użytkownika sprężonego powietrza najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Dokładnie w tym celu zaprojektowano nowe urządzenia serii "Aquamat", CF 9, 19, 38 i 75. Ich wykorzystanie pozwala na zaoszczędzenie aż 90% kosztów, które powstają przy pełnej utylizacji kondensatu przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. W urządzeniach serii "CF" można oczyszczać oleje mineralne i syntetyczne oraz kondensat ze sprężarek śrubowych i tłokowych. Ich zastosowanie jest więc uniwersalne. Urządzenia "Aquamat", które zostały skontrolowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Berlinie i otrzymały jego certyfikat, oczyszczają kondensat zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi. Dla Użytkowników oznacza to bardzo duże techniczne i prawne bezpieczeństwo.

Sposób funkcjonowania urządzeń rozdzielczych jest niezwykle skuteczny i niezawodny. Doprowadzany pod ciśnieniem do urządzenia "Aquamat" kondensat dostaje się przez komorę odprężającą do zbiornika. Zostaje tam odseparowana duża część zanieczyszczeń. Pod wpływem działania siły ciężkości olej osadza się na powierzchni cieczy, skąd jest odprowadzany do zabezpieczonego przed przelaniem zbiornika. Oczyszczony wstępnie kondensat poddawany jest następnie filtracji. W filtrze wstępnym, przez który kondensat przepływa w kierunku od środka na zewnątrz, odfiltrowane zostają resztki oleju. Nieliczne, pozostałe jeszcze w kondensacie cząstki oleju zostają zatrzymane we wkładzie filtra głównego. Opuszczającym urządzenie "Aquamat" filtratem jest woda, którą można skierować bezpośrednio do kanalizacji Do zutylizowania pozostaje jeszcze jedynie ułamek pierwotnej ilości: oddzielony olej oraz wkłady filtrów (po upływie okresu trwałości).

Bezpieczeństwo pracy urządzeń "Aquamat" gwarantują zaprojektowane na nowo komory odprężające oraz zabezpieczone przed przelaniem zbiorniki. Zoptymalizowany materiał filtracyjny (lepszy od tradycyjnych filtrów z węgla aktywnego) umożliwia osiągnięcie większej wydajności oraz wydłużenie okresów miedzykonserwacyjnych. Budowa wkładów ułatwia konserwację i utylizację. W zależności od zapotrzebowania (konstrukcja sprężarki, zastosowany olej, strefa klimatyczna) można wybrać model "Aquamat" o wydajności do 45 m³/min.

11. 06 08 , Przedruk dozwolony - prosimy o przesłanie kopii

Pliki do pobrania z artykułu
Urządzenie odprowadzające Aquamat do uzdatniania sprężonego powietrza

Nowe urządzenia "Aquamat" oczyszczają kondensat sprężonego powietrza w niezawodny i tani sposób. Dzięki temu można zaoszczędzić 90% kosztów, które powstają przy pełnej utylizacji kondensatu przez specjalistyczne przedsiębiorstwo.

Pobierz zdjęcie 1 (JPG, 164 KB)