Procesy wsparcia – Zarządzanie zasobami

Procesy wsparcia opisują określanie i zapewnianie niezbędnych zasobów w celu:

  • możliwie najefektywniejszego wykonywania pracy wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • zagwarantowania, że nasze produkty i usługi pozwalają w maksymalnym stopniu zadowolić klientów.

Logistyka: Szybkie zaopatrzenie w części

Zarządzanie rejestrami podstawowymi i nadrzędnymi:

dotyczy to procedur do rejestracji, tworzenia, zmian i publikacji list części, planów pracy, ogólnych danych towarów, danych klienta i personelu oraz analiz czasu. Wszystkie wykorzystywane dane wprowadzane są do systemu SAP.

Zarządzanie dokumentami i zapisami:

określa sposób tworzenia/zmiany dokumentów wewnętrznych oraz opisuje sposób otrzymywania dokumentów zewnętrznych i zarządzania nimi (dowody dostawy, certyfikaty itd.).

zapisy dotyczące wymagań prawnych w dziedzinie środowiska, BHP, eksportu i importu oraz zasad polityki energetycznej są regularnie poddawane przeglądom, ich zmiany są rejestrowane, a ich zgodność oceniana. W razie zastosowania działań korygujących ich wdrożenie jest monitorowane. Dokumentacja QUSEM gwarantuje dostęp do zapisów dotyczących wymagań prawnych, a wszyscy pracownicy otrzymują instrukcje dotyczące właściwego postępowania z dokumentacją i jej wdrożenia.

Zarządzanie zasobami ludzkimi:

oprócz innych zadań obejmuje następujące główne procesy:
 
  • planowanie zatrudnienia
  • rozwój personelu
  • wsparcie personelu
  • rekrutację pracowników.

Przygotowanie infrastruktury

obejmuje główne procesy konserwacji i naprawy budynków, maszyn i różnych urządzeń oraz przygotowania, monitorowania i kontroli urządzeń pomiarowych.

Zakupy strategiczne

Proces przedsiębiorstwa dotyczący strategicznych zakupów obejmuje zakup surowców oraz części, wybór i ocenę dostawców. Zakupione części mogą być wykorzystane, wyłącznie jeżeli spełniają wymagania jakościowe określone dla danego typu, materiału, projektu, klasy itp. Jakość wszystkich części, półproduktów i produktów gotowych, które przechodzą przez firmę, musi być zagwarantowana cały czas.

Marketing

Korporacyjny proces marketingu obejmuje główne procesy obserwacji rynku, określenia gamy produktów, ceny i dystrybucji, prezentacji rynkowej, przygotowania i wydania materiałów handlowych oraz zarządzania relacjami z klientami.