Zbiornik sedymentacyjny oczyszczalni ścieków w Manching.
Dmuchawa dostarczająca tlen do osadników z osadem czynnym

Bardziej elastyczne i wydajne pokrycie zapotrzebowania na powietrze!

Uzdatnianie ścieków komunalnych — gmina Manching

Wymiana przestarzałych dmuchaw powietrza w miejskiej oczyszczalni ścieków była spowodowana głównie chęcią osiągnięcia oszczędności energii i dużego zakresu regulacji w przypadku krótkotrwałych wahań sprężonego powietrza. 
Rozwiązaniem było wytwarzanie powietrza za pomocą urządzeń od jednego producenta w celu zapewnienia zwiększonej dostępności.

Zadania:

W miejskiej oczyszczalni ścieków (dla 41 000 mieszkańców) przyszła kolej na wymianę przestarzałych dmuchaw powietrza. 

Podczas rozważania zakupu nowych dmuchaw skupiono się, obok energooszczędności, także na dużym zakresie regulacji. Jest to ważne w przypadku krótkotrwałych wahań zapotrzebowania na sprężone powietrze.
Sprężone powietrze będzie wytwarzane centralnie i rozprowadzane w całym systemie rurociągów za pomocą regulacyjnych zasuw zamykających do odpowiednich stref przeznaczonych do napowietrzenia.

Rozwiązanie:

Pierwszym krokiem projektantów KAESER KOMPRESSOREN było ustalenie niezbędnych danych eksploatacyjnych. W tej sytuacji znaczenie mają przebieg w czasie: zużytych metrów sześciennych sprężonego powietrzaoraz ciśnienia roboczego. Na podstawie wyników okazało się, że największe możliwości regulacji i oszczędności energii można uzyskać poprzez rozłożenie obciążenia na kilka urządzeń, których moc i rodzaj napędu rozkładałyby się stopniowo.

W przypadku różnicy ciśnienia wynoszącej 560 mbar uzyskano wynik zakresu regulacji od 280 do 3150 m³/h, tzn. zakres nastawczy w stosunku 1:11. Zainstalowano dwie dmuchawy walcowe typu DB 236C-OFC (z przetwornicą częstotliwości) i dwie DB 236C-STC (z rozrusznikiem Y/D). Nadrzędny układ sterowania sprężarkami typu SIGMA AIR MANAGER (SAM) koordynuje pracę poszczególnych dmuchaw w instalacji odpowiednio do zapotrzebowania i możliwie wydajnie. Sterowanie nadrzędne SAM wyposażone jest w oprogramowanie, które jest specjalnie dostosowane do sposobu eksploatacji dmuchaw niskociśnieniowych.
Dzięki podłączeniu do układu sterowania procesowego sterowanie zapewnia regulację ciśnienia poślizgowego.

Wymiana dotychczasowej stacji sprężonego powietrza na stację sprężonego powietrza firmy KAESER KOMPRESSOREN przez oczyszczalnię w Manching.
Wynik:

Według informacji przekazanych od osoby koordynującej pracą oczyszczalni istotne okazało się w ramach modernizacji postawienie na maszyny od jednego producenta, co umożliwiło wytwarzanie powietrza zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Nie tylko spowodowało to zmniejszenie liczby złączy komunikacyjnych i strukturalnych, lecz także scala w niewielu rękach fachową wiedzę na temat obsługi maszyn i układu sterowania. W przypadku ewentualnych czynności serwisowych zwiększyła się w ten sposób ich dostępność.

Nowa stacja dmuchaw walcowych KAESER KOMPRESSOREN w oczyszczalni ścieków w Manching.