Najwyższe wymagania dot. powietrza sterującego i procesowego w przedsiębiorstwie Horst Scholz GmbH & Co. KG spełnione dzięki rozwiązaniom KAESER KOMPRESSOREN
Horst Scholz GmbH & Co. KG

Nowoczesny system sprężonego powietrza dla nowoczesnych produktów

W ramach umowy zakupu sprężonego powietrza oraz zgodnie z założeniami koncepcji Industrie 4.0 firma KAESER KOMPRESSOREN została dostawcą sprężonego powietrza dla firmy Horst Scholz GmbH & Co. KG. Dzięki temu klient znacznie oszczędza na kosztach energii.

Pochodzące z miejscowości Kronach w Górnej Frankonii przedsiębiorstwo Horst Scholz GmbH & Co. KG to znany producent precyzyjnych elementów z tworzywa sztucznego głównie dla branży motoryzacyjnej i techniki medycznej. Ponieważ to właśnie w dziedzinie medycyny wymagania dotyczące jakości produktów są bardzo wysokie, stosowane do obsługi sterowania i procesów sprężone powietrze musi spełniać najwyższe wymagania.

W celu zagwarantowania stałej zgodności sprężonego powietrza z aktualnymi wymogami oraz założeniami filozofii Industrie 4.0, ale również dlatego, że dostawcy branży motoryzacyjnej muszą się liczyć ze znacznymi wahaniami podaży, firma Scholz wybrał stację oferowaną przez KAESER KOMPRESSOREN na zasadach zakupu sprężonego powietrza. Przy takim modelu współpracy stacja sprężonego powietrza pozostaje własnością producenta, a operator korzysta ze sprężonego powietrza w taki sam sposób jak z prądu z gniazdka. Rachunek jest wystawiany tylko za faktycznie zużytą ilość sprężonego powietrza w oparciu o ustaloną cenę. Tym samym w ogólnym bilansie koszty stałe zamieniają się w koszty zmienne. W przypadku firmy Scholz stacja została zainstalowana w zajmującym niewiele miejsca kontenerze zlokalizowanym na dachu przedsiębiorstwa.

Stacja sprężonego powietrza KAESER KOMPRESSOREN w firmie Scholz
Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, takie jak np. SIGMA AIR MANAGER 4.0 (SAM 4.0), zapewniają stałą dostępność sprężonego powietrza oraz jego wydajną i energooszczędną produkcję.
Dokładna analiza przynosi dostosowane rozwiązania

Po dokładnym audycie określono zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na sprężone powietrze. Na tej podstawie zaprojektowano stację sprężonego powietrza dla firmy Scholz według najnowszych osiągnięć technologicznych. Uwzględniono przy tym wszystkie właściwości, które powinna mieć obecnie do zaoferowania nowoczesna stacja. Oczywiście na pierwszy plan wysuwają się wysokiej jakości, niezawodne dostawy sprężonego powietrza, wydajność i redukcja kosztów energii, ale równie ważne są łatwość konserwacji i możliwość integracji w sieci oraz kontroli w myśl Industrie 4.0 wraz z opcją serwisu prewencyjnego. Ponadto opracowano zasady dotyczące bezpieczeństwa. Dane uzyskane w wyniku analizy zostały wprowadzone do jednostki sterującej urządzeniem – w tym przypadku SIGMA AIR MANAGER 4.0 (SAM 4.0) – gdzie stanowią podstawę dla wysoko wydajnej pracy całej stacji. Bazą dla tych działań są sprężarki i elementy służące do uzdatniania sprężonego powietrza ze zintegrowanymi komputerami przemysłowymi, które mogą przekazywać wszystkie dane do nadrzędnej jednostki sterującej. Nadrzędna jednostka sterująca monitoruje jednocześnie komponenty oraz warunki produkcyjne i stan otoczenia.

Ponadto optymalizuje między innymi ciśnienie, dopasowując przy jego zmiennym zużyciu automatycznie moc stacji sprężarek, a w oparciu o straty wynikające z regulacji i przełączania oraz elastycznego poziomu ciśnienia optymalizuje efektywność energetyczną oraz sprawia, że stacja sprężonego powietrza jest gotowa na przyszłościowe usługi serwisowe, jak np. serwis prewencyjny (Predictive Maintenance). Dodatkowo jednostka sterująca oferuje możliwość zdalnej diagnozy. Oznacza to, że na życzenie operatora dane mogą być stale przesyłane do centrum danych producenta i nadzorowane. Nadrzędna jednostka sterująca samodzielnie analizuje każdą sytuację i w razie potrzeby wysyła zgłoszenie do zespołu serwisowego, bezpośrednio do montażystów na miejscu lub do głównego centrum danych. Główne centrum danych producenta stanowi punkt odniesienia dla wszystkich dalszych działań – i to na całym świecie.

Szybko i niezawodnie dzięki SIGMA NETWORK

Aby zapewnić szybki i niezawodny transfer danych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, stacja sprężonego powietrza w firmie Scholz została dodatkowo wyposażona w usługę SIGMA NETWORK. Wydajna sieć na bazie Ethernet, posiadająca własne zabezpieczenie, pozwala na optymalny nadzór i efektywne sterowanie stacją sprężonego powietrza przy zachowaniu najwyższej ochrony danych. Dzięki wygenerowanym danym konserwacja nie musi być już przeprowadzana podczas ściśle określonych interwałów, tylko może odbywać się w razie potrzeby. Wraz z pojawieniem się komunikatu nadrzędnej jednostki sterującej o konieczności wykonania konserwacji pojawia sie informacja skierowana do odpowiedniej jednostki zajmujacej się materiałami eksploatacyjnymi.

Dysponujemy obecnie bardzo wygodnym system zasilania sprężonym powietrzem.
Karl-E. Ebert, kierownik ds. technologii i rozwoju w firmie Scholz

Zapotrzebowania materiałowe mogą być automatycznie przesyłane do centrum dystrybucji. Dostosowuje ono dostawy materiałów do produkcji własnej producenta lub w określonych przypadkach do poddostawców, co w rezultacie zapewnia stałe i niezawodne zaopatrzenie w materiały oraz utrzymuje koszty na niskim poziomie, gdyż nie powoduje niepotrzebnych uruchomień produkcji. To wszystko podwyższa bezpieczeństwo pracy i efektywność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów energii podczas całego cyklu życia urządzenia.

System odzysku ciepła obniża koszty energii

Wraz z uruchomieniem nowej stacji sprężonego powietrza w firmie Scholz po raz pierwszy wykorzystano możliwość odzysku ciepła. Firma Scholz ogrzewa teraz halę za pomocą ciepła odzyskanego ze sprężarek, które powstaje podczas wytwarzania sprężonego powietrza. Tylko w pierwszym roku wykorzystywania tego systemu zużycie oleju opałowego zmalało o około 50 procent.