Oczyszczalnia ścieków dla 85 000 mieszkańców w Kitzingen.
Miejska oczyszczalnia ścieków — Kitzingen

Mniejsze zużycie energii i wzrost ilości powietrza!

Dmuchawa dostarczająca tlen do osadników z osadem czynnym

Obniżenie zużycia energii elektrycznej o ponad 20 procent! Stało się to możliwe tylko dzięki modernizacji dotychczasowej instalacji sprężonego powietrza przy użyciu nowej stacji dmuchaw firmy KAESER KOMPRESSOREN.

Zadania:

Po ok. 14 latach eksploatacji w miejskiej oczyszczalni ścieków dla obszaru zamieszkałego przez 85 000 mieszkańców przyszedł czas na modernizację centralnej stacji dmuchaw. Cztery przestarzałe sterowane częstotliwością dmuchawy walcowe wytwarzały sprężone powietrze, które za pomocą przewodu zbiorczego z regulacyjnymi zasuwami zamykającymi było rozdzielane do poszczególnych stref osadnika. Nowa koncepcja zakładała obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz lepszą adaptację połączonych ze sobą dmuchaw, np. do sezonowych wahań zapotrzebowania na świeże powietrze podczas winobrania. Połowa kaskad będzie napowietrzana cyklicznie. Kolejnym oczekiwaniem było zastosowanie nowych dmuchaw, których niezbędne podczas pracy podzespoły przed dostawą przejdą pomyślnie kontrolę zgodności z wymaganiami dotyczącymi wydajności na podstawie normy ISO 1217 aneks C wzgl. E.

Rozwiązanie:

Dokładna analiza zapotrzebowania powietrza i ciśnienia roboczego w czasie oraz wykorzystanie wieloletniego doświadczenia w zakresie technologii sprężonego powietrza przyczyniły się do zastosowania rozwiązania, które umożliwia pokrycie dowolnej wielkości zapotrzebowania przy niewielkich nakładach pracy maszyny i stratach przetwornika częstotliwości: dwie dmuchawy śrubowe typu EB 380S-SFC (każda o mocy 55 kW, sterowana częstotliwością), jedna EB 380S-STC (o mocy 37 kW, rozrusznik Y/D) i jedna dmuchawa walcowa BB 89C-STC (o mocy 11k W, rozrusznik Y/D).
Osiągnięto zakres nastawczy dla wytwarzanego sprężanego powietrza od 315 do 5515 Nm³/h (ok. 1:17). Zespolony system zarządzania i monitorowania SIGMA AIR MANAGER służy do regulacji pracy w taki sposób, aby dopasować do danego zapotrzebowania odpowiednio najbardziej wydajne urządzenia. System ten zarządza także dodatkowymi zapasami w razie awarii lub konserwacji jednej z maszyn. System SIGMA AIR MANAGER komunikuje się z systemem sterowania procesowego za pośrednictwem magistrali danych, wymienia dane eksploatacyjne i stanu oraz jednocześnie reguluje ciśnienie.

Nadrzędny układ sterowania maszynami SIGMA AIR MANAGER firmy KAESER KOMPRESSOREN
Wynik:

Porównując te samy okresy z ostatnich lat, można zauważyć spadek nakładów na wytwarzanie energii o minimum 23 procent.
Chłodzona za pomocą powietrza z otoczenia stacja sprężarek sprawdziła się przy rekordowych upałach w Niemczech w roku 2015,(prawie bez mian na poziomie powyżej 40°C), Objawiła się tu zaleta dmuchaw śrubowych KAESER KOMPRESSOREN standardowo dostosowanych są do pracy w temperaturze otoczenia do 45°C.
Jeśli okazałaby się konieczna pomoc w zakresie mechaniki, układów sterowania, układów elektrycznych, wymogów eksploatacyjnych lub komunikacji dmuchaw, w takim przypadku do dyspozycji pozostaje osoba kontaktowa, która szybko jest na miejscu i może udzielić odpowiednich porad. Według użytkownika jest to idealne połączenie wraz z usługami serwisu KAESER KOMPRESSOREN.

Stacja sprężarek KAESER KOMPRESSOREN oczyszczalni ścieków w Kitzingen.