Kontenerowa instalacja sprężonego powietrza wykonana przez KAESER KOMPRESSOREN w Linz
Sprzedaż sprężonego powietrza dla firmy Aluchemie w Rotterdamie

Węgiel dla aluminium

Węgiel dla aluminium

Zakłady aluminiowe w Boltek należą do największych producentów specjalistycznych, wysokiej jakości węglowych elektrod anodowych dla przemysłu wytwarzania aluminium. Sprężone powietrze do zakładu dostarczają trzy kontenerowe stacje.

Aluchemie jest firmą- córką międzynarodowego koncernu o australijskich korzeniach, grupy surowcowej Rio Tinto. W zakładach w Rotterdamie koks naftowy i smoła węglowa służą jako surowiec i medium łączace dla wytwarzania anod. Klientem Aluchemie są przede wszystkim huty aluminium w Norwegii, Szkocji, Islandii i Kanadzie.
Położenie zakładów anodowych przy wielkim rotterdamskim porcie jest wprost idealne, ponieważ pozwala wyeliminować transport lądowy. Henry Visser: "Produkujemy w trybie ciągłym zgodnie z rocznymi umowami na określone rynki. Proces produkcyjny jest relatywnie prosty, lecz przy zmiennej jakości surowca, musimy zwracać szczególną uwagę, aby nie miało to negatywnych skutków dla naszego klienta. Dlatego też bezpieczeństwo i jakość są dla nas najistotniejsze, i ich przestrzeganiu podporządkowujemy proces produkcji."

Widok instalacji kontenerowej sprężonego powietrza ze sprężarkami śrubowymi KAESER KOMPRESSOREN
Widok instalacji kontenerowej sprężonego powietrza ze sprężarką ESD 442 KAESER KOMPRESSOREN.
Nie ma sprężonego powietrza? Nie ma produkcji!

Sprężone powietrze w Aluchemie spełnia kluczową rolę. Bez tego medium cały zakład przerywa pracę. Przebieg wszystkich istotnych procesów zależy od ciśnienia. Zastosowanie sprężonego powietrza konieczne jest poczynając od przygotowania masy aż do istotnych instalacji oczyszczania gazów spalinowych. Także wiele procesów końcowej obróbki, opakowania i spedycji zostało opartych na instalacjach zasilanych i sterowanych sprężonym powietrzem.

Sprężone powietrze kupujemy przy tym tak jak energię elektryczną, gaz i wodę.
Henry Visser, Aluchemie

"Sprężone powietrze kupujemy przy tym tak jak energię elektryczną, gaz i wodę." Po zakończeniu umowy leasingowej z poprzednim dostawcą, Aluchemie postanowiło poszukać na rynku lepszego rozwiązania i obejrzało u swoich klientów rozwiązania proponowane przez firmę KAESER KOMPRESSOREN. W trakcie restrukturyzacji zakładu w Rotterdamie najbardziej rozsądnym była decyzja zastosowania trzech stacji sprężonego powietrza, każda z czterema sprężarkami (wcześniej pięcioma).

Płynne przejście

W Aluchemie zostały umieszczone trzy stacje kontenerowe. Stacje zostały wykonane i zestawione w KAESER KOMPRESSOREN Austria w Linzu, a następnie wysłane ciężkim transportem z nad Dunaju do ujścia Renu-Maas.

Henry Visser: "Na podstawie modelu sprzedaży KAESER SIGMA AIR UTILITY kupujemy w zasadzie tylko powietrze. Rozwiązanie zainstalowane przez KAESER KOMPRESSOREN okazało się najlepszą konfiguracją. Krok po kroku przestawiamy zasilanie sprężonym powietrzem z poprzedniego na nowe rozwiązanie. Nie mieliśmy żadnych wyczuwalnych przestojów, a także nie musieliśmy przeprowadzać żadnych zmian w sieci sprężonego powietrza".

Ustawianie kontenerowej stacji sprężonego powietrza w firmie Aluchemie w Rotterdamie
Stacje kontenerowe umieszczane są na docelowym miejscu przy pomocy dźwigu.